Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 20.08.2017
  Svátek má Bernard, zítra Johana

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/23. RMČ 26.11.2003

11.12.2003

Zápis z IV/23. RMČ 26.11.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Dostálová. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body: IV/23/2 Bytový odbor písm. j-n)
a schválen. 4-0-1

 

IV/23/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a)Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. - X. 2003
P. Wiesnerová provedla vyhodnocení výsledků s výhledem do konce roku 2003. Uvedla, že schodek na sociálních dávkách bude podle dostupných informací pokryt MMB až v lednu 2004.
Návrh usnesení byl bez další diskuze přijat. 7-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 13/2003
Návrh usnesení byl bez další diskuze přijat. 7-0-0
c) Návrh rozpočtu na r. 2004
P. Wiesnerová uvedla, že ještě dojde oproti návrhu ke změnám v oblasti dotací školám, zatím však nejsou údaje z MMB dispozici. Poté rada doporučila návrh rozpočtu a pravidla hospodaření s rozpočtem ZMČ ke schválení. 6-0-1

 

IV/23/2 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Hospodaření VHČ I. - X./2003
Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 7-0-0
b)Výměna bytu pí Martina Pichalová, Vlnitá 17 (nástavba)
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Výměna bytu pí Milena a Vanda Musilovy, Rousínovská 10
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Výměna bytu p. Ladislav Malý, Bučovická 12
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
e) Výměna bytu p. Zbyněk Novotný, Rousínovská 32
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
f) Výměna bytu pí Jaroslava Čuhelová, Rousínovská 10
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
g) Plán hospodaření VHČ na r. 2004
Vzhledem k tomu, že při projednávání tohoto bodu vyvstaly nesrovnalosti s návrhem rozpočtu HČ, rozhodla se rada dál tento bod neprojednávat a vrací ho BO k dopracování.
h) Nájemné Bučovická 14, 16, 18
V návaznosti na provedenou regeneraci a zateplení objektu bytového domu lze upravit nájemné za 1 m2pouze dohodou. Diskuze se týkala důvodů pro zvýšení nájemného a stanovení výše nájemného za m2. Poté rada přijala usnesení, kterým uložila BO připravit nové evidenční listy nájemného k 1.1.2004, aby mohlo být zahájeno jednání s nájemci. 7-0-0
V návaznosti na úkol ze zasedání ZMČ uložila rada bytové komisi připravit výhledovou koncepci bytového hospodářství MČ. 7-0-0
ch) Ukončení smlouvy - SIEMENS Prostějovská 11
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1
i) Nebytový prostor Mikulčická 8
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
j) Prominutí penále p. Formánek, Dědická 1
k) Prominutí penále pí Ličartovská, Rousínovská 25
Oba body byly projednány zároveň. Rada o navržených usneseních nehlasovala, neboť doporučuje BO uzavřít s dlužníky napřed splátkový kalendář na dluh na penále.
l) Souhlas s umístěním sídla společnosti Paintball Club Brno, Kroměřížská 2
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1
m) Jiří Novotný, Bučovická 18
Rada vzala písemnou informaci o platební morálce výše uvedeného nájemce na vědomí.
n) Výměna bytu p. Helena Novosádyová, Rousínovská 24
Po krátké diskuzi byl předložený návrh na usnesení přijat. 6-0-1Před projednáváním dalších bodů dle programu, byly napřed z důvodu přítomnosti hostů projednány body IV/23/6 a 7. Po jejich projednání, zasedání rady opustil p. Čech.

 

IV/23/3 Hospodaření s majetkem - předložila pí tajemnice
a) Prodej pozemků p.č. 206/4 a p.č. 206/5 v k.ú. Slatina - aktualizace
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
b) Vyjádření ke studii akce "Brno-Líšeň, ul. Holzova - vyústění dešťové kanalizace"
Vzhledem k tomu, že rada neměla k dispozici tuto studii a materiál neprojednávala komise pro rozvoj městské části, bylo projednávání tohoto bodu přesunuto na příští jednání.
c) Nájemní smlouvy na tělocvičny - informace
Rada vzala písemnou informaci na vědomí, doporučuje však ředitelkám základních škol, aby ještě učinily nabídku pronájmu dosud volných časů v tělocvičnách.
d) Hrací prvky na dětská hřiště
V rámci diskuze starosta navrhl jako jeden z možných způsobů zabezpečení hrací plochy, zakrývat pískoviště plachtou, která má zhruba životnost 3 roky. Po rozsáhlé diskuzi byl přijat předložený návrh na usnesení. 6-0-0

 

IV/23/4 Dary obyvatelstvu
Radní doplnili předložené návrhy předsedů o další a poté navrhované usnesení doplnili o celkovou částku a schválili. 4-0-1

 

IV/23/5 Smlouva o energetickém hospodaření s firmou ERDING, s.r.o.
Rada vzala písemné předložení zprávy o vyhodnocení smlouvy o energetickém hospodaření firmou ERDING, s.r.o. na vědomí. K vyhodnocení z její strany potřebuje znát stanovisko majetkového odboru.

 

IV/23/6 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina - síť NETBOX
Před projednáváním tohoto bodu vystoupili zástupci společnosti p. Čupera a Mierny, kteří seznámili radu se svým záměrem a poté zodpověděli dotazy radních. Poté byly v rámci diskuze formulovány další podmínky smlouvy a navrhované usnesení bylo schváleno. 5-0-2

 

IV/23/7 Výběrové řízení "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina"
Rada se seznámila s výsledky poptávkového řízení. Poté Dr. Janků zodpověděl dotazy. Diskuze se týkala otázky nynějšího nákupu IT a případné profylaxe. Poté radní vybrali dodavatele zakázky a pověřili starostu podpisem smlouvy. 4-0-3

 

IV/23/8 Komise
Rada se seznámila se zápisem z majetkové komise, která se konala 11.11.2003.

 

IV/23/9 Kontrola plnění usnesení - předložila tajemnice.
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří NavrátilJUDr. Margita Dostálová
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/23. RMČ 26.11.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku