Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 26.09.2017
  Svátek má Andrea, zítra Jonáš

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/23. RMČ 26.11.2003

11.12.2003

Usnesení z IV/23. RMČ 26.11.2003

IV/23/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. - X. 2003
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - X. 2003 s příjmy ve výši 42.559.046,54 Kč, financováním ve výši 11.188.275,60 Kč a s výdaji ve výši 44.780.578,25 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 13/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 13/2003, které zvyšuje rozpočet o dotaci na provoz DDM Fantázie o 52 tis. Kč, a to v příjmové části na 42.239 tis. Kč a ve výdajové části na 58.510 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 13 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Návrh rozpočtu na r. 2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočet na r. 2004 s příjmy ve výši 38¨.701 tis. Kč, financováním ve výši - 1.835 tis. Kč a s výdaji ve výši 40.536 tis. Kč, rozpočet sociálního fondu a pravidla hospodaření s rozpočtem.

 

IV/23/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I. - X./2003
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I. - X./2003 s náklady 10.769.932,05 Kč a výnosy ve výši 18.629.442,26 Kč.
b)Výměna bytu pí Martina Pichalová, Vlnitá 17 (nástavba)
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Pichalovou,Vlnitá 17, 2+1, 3. posch. a p. Pavlem Stratilem, Vrchlického 78, Praha-Košíře, 1+1, 5. posch., a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Pavlem Stratilem na dobu neurčitou.
c) Výměna bytu pí Milena a Vanda Musilovy, Rousínovská 10
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi Evou Chabičovskou, Dukelská tř.59B, 1+1, 3. posch., p. Františkem Netrefou, Zvěřinova 1, 1+1, 4. posch. a pí Milenou Musilovou a sl. Vandou Musilovou, obě Rousínovská 10, 4+1, 3. posch. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Chabičovskou a p. Netrefou na dobu neurčitou.
d) Výměna bytu p. Ladislav Malý, Bučovická 12
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi p. Ladislavem Malým, Bučovická 12, 2+1, 3. posch. a p. Lubomírem Malým, Dědická 14, 1+1, přízemí a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Lubomírem Malým, Bučovická 12 na dobu určitou - do 30.11.2004 a s p. Ladislavem Malým, Dědická 14 na dobu neurčitou.
e) Výměna bytu p. Zbyněk Novotný, Rousínovská 32
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi p. Zbyňkem Novotným, Rousínovská 32, 2+1, 3. posch. a Leopoldem a Evou Šebkovými, Konrádova 1, 3+1, 3. posch. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s Leopoldem a Evou Šebkovými na dobu neurčitou.
f) Výměna bytu pí Jaroslava Čuhelová, Rousínovská 10
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Jaroslavou Čuhelovou, Rousínovská 10, 4+1, přízemí - Tomášem Gotthardem, Plotní 39, 2+1, 2. posch. - Miroslavem Bajkou, Fryčajova 149, 2+1, 7. posch. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Miroslavem Bajkou na dobu neurčitou.
h) Nájemné Bučovická 14, 16, 18
h1)RMČ ukládá vedoucímubytového odboru připravit evidenční listy s cenou 4,- Kč nárůst na 30,50 Kč/měsíc/m2 k 1.1.2004, nájemníkům DB Bučovická 14, 16, 18.
h2)RMČ ukládá BK připravit výhledovou koncepci bytového hospodářství MČ.
ch) Ukončení smlouvy - SIEMENS Prostějovská 11
RMČ schvaluje ukončení smlouvy č. B 4056A uzavřenou s fy SIEMENS, s.r.o. dohodou smluvních stran.
i) Nebytový prostor Mikulčická 8
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě Mikulčická 8 k datu prodeje domu a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s nájemcem nebytového prostoru p. Danielem Klofáčem, Vlnitá 21.
l) Souhlas s umístěním sídla společnosti Paintball Club Brno, Kroměřížská 2
RMČ souhlasí s umístěním sídla občanského sdružení s názvem Paintball Club Brno v bytě č.3 na ul. Kroměřížská 2.
n) Výměna bytu pí Helena Novosádyová, Rousínovská 24
RMČschvaluje výměnu bytů mezi pí Helenou Novosádyovou, Rousínovská 24, 1+1, 1. posch., - pí Janou Oceľovou, Prušánecká 4, 2+kk, 5. posch., - Andreou Fialovou Milady Horákové 19, 2+1, 1. posch. - pí Janou Haškovou, Vlčnovská 6, 4+1, 2. posch. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Janou Oceľovou.

 

IV/23/3 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 206/4 a p.č. 206/5 v k.ú. Slatina - aktualizace
RMČ nadále trvá na svém usnesení ze dne 16.1.2002 a souhlasí s prodejem pozemku p.č.206/4 o výměře 2 m2 a p.č. 206/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Slatina panu ing. Liškovi, Molákova 23, Brno.
d) Hrací prvky na dětská hřiště
RMČ souhlasí s nákupem 5-ti hracích prvků od fi. EUROGAME, s.r.o.,Zarámí 4422, Zlín, včetně dopravy v limitní ceně do 45.000,-- Kč.

 

IV/23/4 Dary obyvatelstvu
RMČ schvaluje dle přílohy č. l tohoto usnesení poskytnutí finančního daru občanům za jejich přínos pro MČ v celkové výši 71.200,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovacích smluv. Příloha č. 1 je uložena u tajemnice.

 

IV/23/6 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina - síť NETBOX
RMČ schvaluje Smlouvu o umístění zařízení s firmou SMART Comp, s.r.o., jejímž účelem je provozování internetových služeb a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

IV/23/7 Výběrové řízení "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina"
RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina" firmu Simac Technik ČR, a.s., pobočka Brno, Příkop 6, 604 09 Brno v limitní ceně 245 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/23. RMČ 26.11.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku