Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 21.09.2017
  Svátek má Matouš, zítra Darina

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy ZMČ) ► Zápis z IV/7. ZMČ 18.12.2003

08.01.2004

Zápis z IV/7. ZMČ 18.12.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta
Sčitateli hlasování byli zvoleni pí Skolková a p. Socha. 18-0-2
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Janiš a p. Cenek. 18-0-2
Program zasedání byl schválen. 20-0-0

 

IV/7/1 Kontrola plnění usnesení
Pí tajemnice provedla kontrolu plnění usnesení. Vše splněno. O plnění úkolů kontrolním výborem je podána zpráva v bodě výbory.

 

IV/7/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh rozpočtu MČ na r. 2004
Bod předložil p. starosta a pí Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
b) Žádost o převod příspěvku rodičů
Bod předložila pí Wiesnerová. V rozpravě vystoupil p. Musil. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-1
c) Rozpočtové opatření č. 13/2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 14/2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
e) Rozpočtové opatření č. 15/2003
Bod předložila pí Wiesnerová. V rozpravě vystoupil p. Musil. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0-2
f) Rozpočtové opatření č. 16/2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0

 

IV/7/3 Bytový odbor
Plán hospodaření VHČ na rok 2004
Bod předložil ing. Zůbek, doplnil p. starosta, podal doplňující informace k regeneraci a nástavbám bytových domů. Návrh usnesení byl přijat bez další diskuze. 20-0-0
Jednání zastupitelstva opustili pí Motáčková a p. Fiala.

 

IV/7/4 Změna ÚPmB - lokalita Za školou
Bod předložil p. starosta. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0-0

 

IV/7/5 Návrh novely vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně
Bod předložil p. starosta. Vzhledem k četným stížnostem byla na omezení provozní doby navržena lokalita Langrova. V rámci diskuze navrhl p. Weinlich, aby byla provozní doba omezena v celé městské části, minimálně však ještě v lokalitě Jihomoravské náměstí. P. Musil se ptá, zda byly podle vyhlášky vyčerpány všechny možnosti ve věci omezení rušení nočního klidu, tak jak ukládá vyhláška. Dotaz zodpověděl p. starosta. P. Weinlich upravuje návrh usnesení tak, že se provozní doba omezuje i v lokalitě na Jihomoravském náměstí. P. Ondřík připomíná, že na Jihomoravském náměstí jsou restaurační prostory užívány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. P. Musil podotýká, že dle jeho názoru MČ nevyčerpala před rozhodnutím o omezení provozní doby všechny možnosti, které stanoví vyhláška.
Poté se hlasovalo o upraveném návrhu usnesení. 15-0-3

 

IV/7/6 Dostavba Přemyslova náměstí
Bod obsáhle uvedl p. starosta. V diskuzi vystoupila pí Janíčková, která se ptala na to, zda již byly vynaloženy nějaké finanční prostředky. P. Wienlich tlumočil stanovisko občanského sdružení a upravil předložený návrh na usnesení, který byl poté přijat. 18-0-0

 

IV/7/7 Výbory
a) Statut výborů ZMČ
Bod předložil p. místostarosta. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0-0
b) Finanční výbor
Zastupitelé obdrželi zápis z jednání výboru ze dne 3.12. spolu s materiály na jednání ZMČ. Diskuze k těmto zápisům neproběhla.
c) Kontrolní výbor
Zastupitelé obdrželi zápis z jednání výboru ze dne 19.11. spolu s materiály na jednání ZMČ, zápis z jednání dne 17.12. přímo na zasedání. Diskuze k těmto zápisům neproběhla.
 
Jednání bylo přerušeno 10 min. přestávkou.

 

IV/7/8 Pojmenování námětí v lokalitě Přední Šlapanská
P. Čech podal nový návrh na pojmenování náměstí: Slatinské náměstí 7-0-9
P. Janiš navrhl název Kellnerovo náměstí. 10-0-7
Hlasování o původním návrhu Šlapanské náměstí. 8-1-9
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.

 

IV/7/9 Interpelace
P. starosta sdělil zastupitelům, že byla podána jedna interpelace, a to p. Janišem na p. starostu. Odpověděl ústně s tím, že všichni zastupitelé obdrží i písemnou odpověď.

 

IV/7/10 Různé
a) Termíny zasedání ZMČ
Bod předložila pí tajemnice. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0- 0
b) Diskuze s občany
P. Čech se ptá na náhradu za omezení provozu linky MHD č. 76.

 

P. starosta popřál všem přítomným do nového roku a jednání ZMČ ve 20.15 ukončil.

 

Ing. Jiří NavrátilPhDr. Karel JanišIng, Karel Cenek
starostaověřovatelověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/7. ZMČ 18.12.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku