Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 26.09.2017
  Svátek má Andrea, zítra Jonáš

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis IV/25. RMČ 7.1.2004

18.01.2004

Zápis IV/25. RMČ 7.1.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Dostálová. 4-0-0
Program jednání byl schválen. 4-0-0

 

IV/25/1 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I.-XI./2003
Materiál předložil ing. Zůbek. Po upřesnění některých položek vzalo výsledky hospodaření na vědomí. Na jednání rady s dostavil p. Cenek.
b) Směna bytů pí Miroslava Hájková, Rousínovská 25
Miroslava Hájková, Rousínovská 26, 1+1, 3. poschodí - Kamil Bílý, Josefy Faimanové 28, ÚMČ Líšeň, 4+1, 7. poschodí - Jana Bezrouková, Mikuláškovo nám.14, ÚMČ Starý Lískovec, 2+kk, 8. poschodí - Yveta Eiseltová, Břenkova 4, soukr. dům, 1+1, 1. poschodí
Do naší MČ se má stěhovat Kamil Bílý s manželkou.
Vzhledem k tomu, že místní šetření neprokázalo a ani jiné okolnosti nenasvědčují tomu, že p. Eiseltová bydli v domě Břenkova 4, je rada přesvědčena, že e jedná o fiktivní výměnu bytů a proto s ní nesouhlasí. 5-0-0
c) Směna bytů pí Libuše Semrádová, Tilhonova 89
S návrhem usnesení souhlasila rada bez diskuze. 5-0-0
d) Nabídka právní pomoci pro BO
Rada se seznámila s nabídkou JUDr. Malované na právní pomoc BO. Po krátké diskuzi, ze které vyplynulo, že je potřeba napřed vyhodnotit zajištění právních služeb právníkem úřadu a poté s případně k nabídce vrátit.
Na jednání se dostavil p. Čech.
e) Vymáhání pohledávek
Firma REVITAL GARANT, s.r.o. , Jiříkovského 6, 602 00 Brno nabídla MČ službu zajištění úhrady nedoplatků na nájemném z bytových a nebytových prostorů a v oblasti zprostředkování dohod o ukončení nájemních smluv a pod. Po krátké diskuzi souhlasí rada s tím, aby BO vstoupil s uvedenou firmou v jednání. 6-0-0

 

IV/25/2 Hospodaření s majetkem
a) Povolení vstupu na pozemky
STAVOPROJEKTA, a.s. Kounicova 67, Brno jako zhotovitel stavby "Náhrada balkonů lodžiemi Strážnická 13, 15, 17, a 14, 16, 18 Brno-Slatina" žádá MČ o povolení vstupu na přilehlé pozemky v okolí výše uvedeného domu. Rada se vstupem souhlasí, avšak za úhradu a pouze z obslužné komunikace u nákupního centra Slatinka. Pro přijetí usnesení požaduje rada po MO doplnit rozsah pronájmu pozemků a návrh ceny pronájmu.
b) Prodej pozemků p.č. 1463/1, 1463/3, 1463/4 a 1463/5
Projednání tohoto bodu rada přeložila na příští jednání a požaduje doplnit situační mapu a informaci o kolaudaci stavby.
c) Prodej části pozemku p.č. 231
Návrh usnesení byl po krátké diskuzi přijat. 5-0-1
d) Prodej pozemku p.č. 1071/50
Z diskuze vyplynulo, že se jedná o strategický pozemek pro rozvoj MČ, a proto rada s jeho prodejem nesouhlasí. Hlasování o návrhu usnesení. 0-6-0
e) Přebudování části šaten Fitness centra Gym Blue Sun
Po krátké diskuzi, ze které vyplynulo, že by žadatelé měli předložit jednoduchou projektovou dokumentaci. Hlasování o návrhu usnesení. 0-6-0
f) Vyjádření k akci "Brno-Slatina, ul . Hviezdoslavova - Kabelový přívod VN č. 1216 pro i-center s.r.o."
Projednání tohoto bodu bylo přeloženo na příští jednání rady, neboť rada neměla k dispozici projektovou dokumentaci.
g) Pískoviště na území ÚMČ Brno-Slatina - informace
Rada se seznámila s návrhem ref. ŽP a ozelenění ploch po bývalých pískovištích. Rozhodovat však bude o konkrétních návrzích, proto uložila TO, ref. ŽP a MO, aby předložili konkrétní návrhy včetně odhadu finanční náročnosti. 6-0-0

 

IV/25/3 Mimořádná odměna řediteli Technických služeb
Po diskuzi se radní shodli na výši odměny, kterou poté schválili. 5-1-0

 

IV/25/4 Smlouva o dílo č. SO2 – 2002 - 1
P. starosta informoval radu o závěrech jednání s fu Stavoprojekta a.s. o jejich návrhu smlouvy na vypracování projektové dokumentace na stavbu {Písmo: Times New Roman symbol: 34}Školské objekty Jihomoravského náměstí 2,3,4 a 5 – regenerace a energetické úspory.{Písmo: Times New Roman symbol: 34} Dokumentace podle návrhu SoD bude zpracována v podrobnostech umožňující vydání stavebního povolení a výběr dodavatele stavby. Návrh usnesení byl po diskuzi přijat. 5-0-1

 

IV/25/5 Návrh na úpravu příjezdu k pozemkům číslo parcel 1170/1, 1164/1, 116/1,1155/1
Občané Slatiny se na MČ obrátili se žádostí o souhlas s vybudováním příjezdu k výše uvedeným parcelám. Komise pro Rozvoj doporučila realizaci záměru. Vzhledem k tomu, že se jedná o využití části pozemku ve vlastnictví města Brna, vyjádří se rada až poté, co bude znát stanovisko MaKo a MO.

 

IV/25/6 Záměr o pronájmu a pozdějším prodeji pozemků na Přemyslově náměstí
Bod obsáhle uvedl p. starosta. Do diskuze se zapojili všichni členové rady, kteří závěrem přijali návrh usnesení předložený p. starostou. 5-0-1

 

IV/25/7 Komise
Rada vzala na vědomí zápisy z jednání bytové komise ze dne 15.12.2003, a komise pro rozvoj MČ ze dne 5.1.2004.

 

IV/25/8 Kontrola plnění usnesení
Vzhledem k termínu svolání nebyla provedena.

 

Ing. Jiří NavrátilJUDr. Margita Dostálová
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis IV/25. RMČ 7.1.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku