Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.09.2017
  Svátek má Darina, zítra Berta

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/26. RMČ 21.1.2004

04.02.2004

Zápis z IV/26. RMČ 21.1.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 4-0-0
Program byl upraven takto:
p. starosta navrhl stažení bodů IV/26/1a) a IV/26/1b) z programu jednání a doplnění bodu IV/26/11 Různé, p. Dostálová doplnila bod IV/26/1f) Výměna bytu a schválen. 4-0-0

 

IV/26/1 Bytový odbor - předložil ing. Zůbek
c) Výpověď z bytu p. Martin Hájek, Bučovická 17, byt. č. 11, 1+1
Po osvětlení případu byly návrhy na usnesení jednomyslně schváleny. 4-0-0
Na jednání se dostavila p. Dostálová.
d) Obnovení pokojného stavu p. Miroslav Jonáš, Bučovická 7, byt č.10, 2+1
Rada doporučuje BO kontaktovat podnájemníka v bytě za účelem sjednání dohody o úhradě nájemného. Návrh na usnesení byl přijat. 5-0-0
Na jednání se dostavil p. Čech.
e) Průzkum Dědická 1, 3, 5 a Dědická 14, 16, 18
Rada vzala informace BO o prováděném průzkumu mez nájemníky uvedených domů ve věci provádění jejich regenerace na vědomí.
f) Výměna bytu Igor Pavlík, Vlnitá 11, byt č. 10, 2+1 (nástavba)
Bod předložila p. Dostálová. Po krátké diskuzi rada výměnu bytu schválila. 5-0-1

 

IV/26/2 Hospodaření s majetkem - předložila tajemnice
a) Povolení vstupu na pozemky
Rada vzala informaci týkající se vstupu na pozemky v okolí domů Strážnická 13, 15, 17 a 14,16, 18 na vědomí.
b) Prodej pozemků p.č. 1463/1, 1463/3, 1463/4 a 1463/5
Po obsáhlé diskuzi rada souhlasila s prodejem pozemku pod RD, nesouhlasila s prodejem pozemků, které jsou využívány jako zahrada a rovněž nesouhlasila s prodejem pozemku, který využívá p. Šupka k parkování. 6-0-0
c) Přebudování části šaten Fitness centra Gym Blue Sun
Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 5-0-1
d) Vyjádření k akci "Brno-Slatina, ul . Hviezdoslavova - Kabelový přívod VN č. 1216 pro i-center s.r.o."
Rada se seznámila s projektem a vyjádřila s projektovou dokumentací souhlas. 6-0-0
e) Prodej pozemků p.č. 64 a p.č. 65 v k.ú. Slatina
Navrhované usnesení bylo přijato bez diskuze. 6-0-0
f) Přístupová cesta k zahradám za ulicí Krejčího
Rada se seznámila se stanoviskem MO a MaKo, upravila návrh usnesení, který poté schválila. 6-0-0
g) Výměna pozemků p.č. 1595/3 a p.č. 1592/2
Po osvětlení podstaty bodu rada navrhované usnesení schválila. 6-0-0
h) Změna ÚPmB - při ul . Hviezdoslavova
Navrhované usnesení bylo přijato bez diskuze. 5-0-1

 

IV/26/3 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů p. Zdeněk Králík, Mikulčická 11
Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 5-0-1

 

IV/26/4 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů pí Helena Trešlová, Vlnitá 2
Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 5-0-1

 

IV/26/5 Darovací smlouva č. OD1/2004 - věcný dar
Navrhované usnesení bylo přijato bez diskuze. 5-0-1

 

IV/26/6 Stanovení platu řediteli Technických služeb
RMČ po diskuzi, která se týkala výše osob. příplatku, stanovila plat řediteli TS. 6-0-0

 

IV/26/7 Zmírnění poplatků za povolení k umístění stánku a užívání veř. prostranství pí Pilové, BABY BAZAR, Mikulčická
V diskuzi rada stanovila výši poplatku za umístění stánku a za užívání veřejného prostranství a poté přijala usnesení. 6-0-0

 

IV/26/8 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina
Rada technickou opravu pravidel schválila bez diskuze. 6-0-0

 

IV/26/9 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání majetková komise ze dne 13.1.2004.

 

IV/26/10 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/26/11 Různé
V tomto bodě podal starosta informace z jednání sněmu starostů.
Dále p. místostarosta informoval radu o možnosti získání dotací, rada mu doporučila, aby zahájil přípravy na zpracování podkladů pro získání dotace.

 

Ing. Jiří NavrátilHelena Skolková
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/26. RMČ 21.1.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku