Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.09.2017
  Svátek má Darina, zítra Berta

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/26. RMČ 21.1.2004

04.02.2004

Usnesení IV/26. RMČ 21.1.2004

IV/26/1 Bytový odbor
c) Výpověď z bytu p. Martin Hájek, Bučovická 17, byt. č. 11, 1+1
c1) RMČ schvaluje výpověď z nájmu bytu p. Martinovi Hájkovi, Bučovická 17 dle § 711, odst.1d,h, §719, odst.1.
c2) RMČ ukládá právníkovi ÚMČ v termínu do 4.2.2004 podat návrh žaloby u MS.
d) Obnovení pokojného stavu p. Miroslav Jonáš, Bučovická 7, byt č.10, 2+1
RMČ ukládá BO vyzvat ve spolupráci s právníkem úřadu p. Miroslava Jonáše, Bučovická 7 k obnovení pokojného stavu.
f) Výměna bytu Igor Pavlík, Vlnitá 11, byt č. 10 , 2+1 (nástavba)
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi Igorem Pavlíkem, nájemcem bytu č. 10 (2+1) v nástavbě domu Vlnitá 11 a p. Jiřím Kubou, nájemcem bytu č. 3 (3+kk) v domě Karáskovo nám. 12 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Kubou na dobu neurčitou.

 

IV/26/2 Hospodaření s majetkem
a) Povolení vstupu na pozemky
RMČ vzala na vědomí žádost o souhlas se vstupem na pozemky, jejich užívání bude řešeno samostatnou žádostí.
b) Prodej pozemků p.č. 1463/1, 1463/3, 1463/4 a 1463/5
b1) RMČ souhlasí s prodejem pozemku pod RD p.č. 1463/3 panu Karlu Šupkovi, Tilhonova 28, Brno.
b2) RMČ nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 1463/1 a 1463/5, které jsou částečně využívány jako zahrada a nadále trvá na pronájmu z úrovně MČ.
b3) RMČ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1463/4 z důvodu případné další zástavby na ul. Tilhonova.
c) Přebudování části šaten Fitness centra Gym Blue Sun
RMČ uděluje souhlas s přebudováním části šaten v prostoru Aerobiku p. Karlu Svítilovi a Antonínu Ničovskému, Březinova 33, Brno.
d) Vyjádření k akci "Brno-Slatina, ul . Hviezdoslavova - Kabelový přívod VN č. 1216 pro i-center s.r.o."
RMČ souhlasí s projektovou dokumentací na akci "Brno-Slatina, ul. Hviezdoslavova - Kabelový přívod VN č. 1216 pro i-center s.r.o." pro projekční firmu PROSIG, Vlárská 1a, Brno.
e) Prodej pozemků p.č. 64 a p.č. 65 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 64 - zastavěná plocha manželům Hrbáčkových, bytem Černovičky 53, Brno a nadále trvá na pronájmu pozemku p.č. 65 z úrovně MČ.
f) Přístupová cesta k zahradám za ulicí Krejčího
RMČ souhlasí ze záměrem zbudování přístupové cesty na pozemky p.č. 1170/1, p.č. 1155/1, 1161/1a 1164/1- zahrady za ul. Krejčího za podmínky zbudování cesty na vlastní náklady žadatelů ze zatravňovacích dlaždic a s podmínkou, že ji MČ nebude udržovat.
g) Výměna pozemků p.č. 1595/3 a p.č. 1592/2
RMČ doporučuje ZMČ opravit usnesení ze dne 26.6.1997, které znělo: Zastupitelstvo MČ souhlasí s výměnou stejných částí parcel p.č. 1595/1 a 1594 v k.ú. Slatina (Přemyslovo nám. 18, Přemyslovo nám. 16) ve smyslu nově zpracovaného geometrického plánu takto:
ZMČ souhlasí s výměnou částí parcely p.č. 1595/3 ve vlastnictví p. Jurníčka o výměře 46 m2 s částí parcely č. 1592/2 ve vlastnictví města Brna o výměře 46 m2 v k.ú. Slatina.
h) Změna ÚPmB při ul. Hviezdoslavova
RMČ doporučuje ZMČ požádat o změnu ÚPmB při ul. Hviezdoslavova, na pozemcích p.č. 818/1, 818/2, 891 a 1071/50 v k.ú. Slatina, spočívající ve změně plochy označené O a PV na plochu R.

 

IV/26/3 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů p. Zdeněk Králík, Mikulčická 11
RMČ promíjí dluh vzniklý z titulu neuhrazení místního poplatku ze psů pro skutečnosti, které by jinak zakládaly pro období, pro které je dluh evidován, vyřazení z evidence poplatníků Zdeňkovi Králíkovi, Mikulčická 11, ve výši 3.000,- Kč.

 

IV/26/4 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů pí Helena Trešlová, Vlnitá 2
RMČ promíjí dluh vzniklý z titulu neuhrazení místního poplatku ze psů pro skutečnosti, které by jinak zakládaly pro období, pro které je dluh evidován, vyřazení z evidence poplatníků Heleně Trešlové, Vlnitá 2, ve výši 833,- Kč.

 

IV/26/5 Darovací smlouva č. OD1/2004 - věcný dar
RMČ přijímá dar a schvaluje darovací smlouvu č. OD1/2004 na počítačovou sestavu ve finanční hodnotě 43.249,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

IV/26/6 Stanovení platu řediteli Technických služeb
RMČ stanoví řediteli Technických služeb Brno - Slatina s účinností od 1.1.2004 plat dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je uložena u tajemnice.

 

IV/26/7 Zmírnění poplatků za povolení k umístění stánku a užívání veř. prostranství pí Pilové, BABY BAZAR, Mikulčická
RMČ stanovuje p. Pilové místní poplatek za užívání veřejného prostranství takto: poplatek za umístění stánku ve výši 5000,-Kč/rok a a 2,50,-Kč/m2/den za užívání veřejného prostranství před stánkem.

 

IV/26/8 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina
RMČ souhlasí s technickou opravou "Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina". Pravidla tvoří přílohu č. 2 usnesení.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/26. RMČ 21.1.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku