Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.09.2017
  Svátek má Darina, zítra Berta

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/27. RMČ 4.2.2004

11.02.2004

Usnesení IV/27. RMČ 4.2.2004

IV/27/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12.2003
RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12.2003.
b) Změna obecně závazné vyhlášky m. Brna č. 8/1994
RMČ nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterým se doplňuje a mění vyhláška m. Brna č. 8/1994 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin.
.
c) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2 o čerpání fondu rezerv
RMČ schvaluje čerpání rezervního fondu ŠJ Jihomoravské nám. 2 ve výši do 40.000,- Kč na zakoupení staršího 150 l plynového kotle po generální opravě.
d) Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků
d1) RMČ souhlasí se zapojením nevyčerpaných prostředků Klubu důchodců z r. 2003 ve výši 12.860,- Kč do rozpočtu v oblasti podpory seniorů v r. 2004.
d2) RMČ ukládá vedoucí FO zpracovat v tomto smyslu rozpočtové opatření a předloží ho ke schválení ZMČ.

 

IV/27/2 Bytový odbor
a) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18"
a1) RMČ ukládá BO provést aktualizaci žádosti k datu 15.2.2004 na příspěvek a půjčku z FBVmB na stavbu: "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18" a pověřuje místostarostu jejím podpisem.
a2) RMČ bere na vědomí aktualizovaný způsob financování z FBVmB regenerace BD Dědická 14,16,18 takto: příspěvek 2.240 tis. Kč, půjčka 1.500 tis. Kč.
a3) RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí aktualizovaný způsob financování regenerace BD Dědická 14,16,18.
a4) RMČ tímto jmenovitě upřesňuje plán na r. 2004 VHČ BO.
a5) RMČ podmiňuje zahájení stavby získáním dotací ze SR a příspěvku a půjčky z FBVmB.
b) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5
b1) RMČ ukládá BO provést aktualizaci žádosti k datu 15.2.2004 na příspěvek a půjčku z FBVmB na stavbu: "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5" a pověřuje místostarostu jejím podpisem.
b2) RMČ bere na vědomí aktualizovaný způsob financování z FBVmB regenerace BD Dědická 1, 3, 5 takto: příspěvek 1.680 tis. Kč, půjčka 1.500 tis. Kč.
b3) RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí aktualizovaný způsob financování regenerace BD Dědická 1, 3, 5.
b4) RMČ tímto jmenovitě upřesňuje plán na r. 2004 VHČ BO.
b5) RMČ podmiňuje zahájení stavby získáním dotací ze SR a příspěvku a půjčky z FBVmB.
c) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Nástavba bytového domu Vlnitá 5, 7"
c1) RMČ ukládá BO k datu 15.2.2004 provést opravu žádosti na příspěvek a půjčku z FBVmB na dílo "Nástavba bytového domu Vlnitá 5,7" a pověřuje místostarostu podpisem žádosti.
c2) RMČ bere na vědomí aktualizovaný způsob financování z FBVmB díla "Nástavba BD Vlnitá 5,7"takto: příspěvek celkem 1.840 tis. Kč(vč. infrastruktury), půjčka 3.000 tis. Kč.
c3) RMČ doporučuje ZMČ schválit žádost o půjčku z FBVmB ve výši 3.000 tis. Kč na dílo "NástavbaBD Vlnitá 5, 7".
c4) RMČ tímto upřesňuje plán na r.2004 VHČ.
c5) RMČ podmiňuje zahájení stavby získáním půjčky i příspěvku z FBVmB.
d) Mandátní smlouva REVITAL GARANT, s.r.o.
d1) RMČ schvaluje Mandátní smlouvu s firmou REVITAL GARANT, s.r.o., Jiříkovského 6, 602 00 Brno a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
d2) RMČ zplnomocňuje místostarostu a vedoucího BO zadáváním jednotlivých zakázek ke smlouvě dle bodu d1).
f) Výzva více zájemcům č. 01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14, 16, 18 Brno-Slatina".
f1) RMČ vypisuje výběrové řízení podle § 49 zák. 199/1994 Sb., v platném znění na veřejnou zakázku "Regenerace panelového domu Dědická 14, 16, 18 a schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvořípřílohu č.1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
f2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 4.5.2004 v 10:00 hod.
f3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení: Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Cenek, Ing. Zůbek, Ing. Veselý
Náhradníci: Bc. Stoklásková, Ing. Machová, Ing. Krupová
f4) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem:
STAVOPROJEKTA, a.s., Kounicova 67, 602 00 Brno
KOMFORT, a.s., Nové sady 30, 602 00 Brno
FRAMA, s.r.o., Žižkova 17a, 616 00 Brno
TOCHÁČEK, s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
MORAVOSTAV, a.s., Maříkova 1, 621 00 Brno
g) Výzva více zájemcům č.02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1, 3, 5 Brno-Slatina".
g1) RMČ vypisuje výběrové řízení podle § 49 zák. č. 199/1994 Sb. , v platném znění na veřejnou zakázku "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5 a schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohuč. 2 tohoto usnesení a je uložen na BO.
g2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 4.5.2004 v 10:30 hod.
g3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Cenek, Ing. Zůbek, Ing. Veselý
Náhradníci: Bc. Stoklásková, Ing. Machová, Ing. Krupová
g4) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem:
STAVOPROJEKTA, a.s., Kounicova 67, 602 00 Brno
KOMFORT, a.s., Nové sady 30, 602 00 Brno
FRAMA, s.r.o., Žižkova 17a, 616 00 Brno
TOCHÁČEK, s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
MORAVOSTAV, a.s., Maříkova 1, 621 00 Brno
h) Výměna bytu Světlana Pochylá, Dědická 14, byt. č. 6, 1+1
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Světlanou Pochylou, Dědická 14, byt. č. 6, 1+1 a p. Františkem Vičarem, Hybešova 18, Boskovice, byt. č. 11, 1+1 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou s p. Vičarem.
ch) Podnájem v bytě - Klára Kinclová, Tilhonova 51
RMČ souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu do 31.12.2004 mezi sl. Klárou Kinclovou, Tilhonova 51 a sl. Janou Goldovou a pověřuje místostarostu podpisem "Souhlasu pronajímatele obecního bytu spodnájemní smlouvou nájemce".
i) Pronájem nebytových prostor
i1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru pí Šárce Lausové v domě Rousínovská 9 na dobu určitou do 31.12.2004 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
i2) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru pí Michaele Bušinové v domě Dědická 9 na dobu určitou do 31.12.2004 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
i3) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
j) Žádost o obnovení pokojného stavu - Jan Blažek, Tilhonova 87
RMČ nesouhlasí s vytápěním tuhými palivy bytu nájemce p. Jana Blažka, Tilhonova 87 a pověřuje místostarostu jmenovanému písemně odpovědět.

 

IV/27/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyřazení movitých věcí z majetkové a účetní evidence
a1) RMČ schvaluje vyřazení níže uvedených movitých věcí z majetkové a účetní evidence MČ v celkové částce 146.228,10 Kč: židle otočná 2.708,50 Kč, rychlovarná konvice 890,- Kč, stolní lampa (2 ks) bez ceny, rychlovarná konvice 1.350,- Kč, počítačka CASIO 2.337,- Kč, počítačka ASCOTA 5.087,- Kč, kalkulačka CITIZEN 952,- Kč, tiskárna CANON 6.070,- Kč, džberová stříkačka 2.146,60Kč, přiměšovač na pěnidlo 510,-- Kč, kinokřesla (183 ks) 104.300,85 Kč a podokenní topidlo 14.177,- Kč.
a2) RMČ schvaluje mechanickou likvidaci u těchto věcí: židle otočná 2.708,50 Kč, rychlovarná konvice 890,- Kč, stolní lampa (2 ks) bez ceny, rychlovarná konvice 1.350,- Kč, počítačka CASIO 2.337,- Kč, počítačka ASCOTA 5.087,- Kč, kalkulačka CITIZEN 952,- Kč, tiskárna CANON 6.070,- Kč, džberová stříkačka 2.146,60Kč, přiměšovač na pěnidlo 510,- Kč
a3) RMČ schvaluje likvidaci 183 kinokřesel takto:
- nabídnout bezúplatně školským zařízením
- prodejem nejvyšší cenové nabídce
a ukládá MO tuto likvidaci provést.
b) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/01/04
b1) RMČ vypisuje výběrové řízení podle § 49 zák. č. 199/1994 Sb. , v platném znění na veřejnou zakázku "Školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5 - realizace doporučení energetického auditu." a schvaluje textvýzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení a je uložen na MO.
b2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 6. 4.2004 v 10:00 hod.
b3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Krupová
Náhradníci: Bc. Stoklásková, Ing. Rotreklová
b4) RMČ stanovuje termín pro hodnocení nabídek na 8.4.2004 v 10.00 hod.
b5) RMČ jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
JUDr. Janků, Ing. Keberle, Ing. Rotreklová, Ing. Zůbek, JUDr. Dostálová.
Náhradníci: Bc. Stoklásková, Ing. Krupová, Ing. Vysočan.
b6) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem:
ŽSD, s.r.o. Hlinky 40/102, 603 00 Brno
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
P.S.K. - POMOCNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno
INGA stavební společnost, a.s. Květná 439/5, 603 00 Brno
KVADROS, a.s. Kšírova 385, 619 00 Brno

 

IV/27/4 Zmírnění poplatků za povolení umístění předzahrádky před bistrem na Přemyslově nám. 22
RMČ nesouhlasí se snížením poplatků za užívání veřejného prostranství před bistrem na Přemyslově nám. 22 a trvá na vyměření poplatků v souladu s platnou vyhláškou města Brna.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/27. RMČ 4.2.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku