Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 21.09.2017
  Svátek má Matouš, zítra Darina

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy ZMČ) ► Zápis z IV/8. ZMČ 26.2.2004

12.03.2004

Zápis z IV/8. ZMČ 26.2.2004

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Sčitateli hlasování byli zvoleni p. Socha a p. Fiala. 17-0-0
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Janiš a pí Čechová 16-0-1
Program zasedání byl jednomyslně schválen. 18-0-0

 

IV/8/1 Kontrola plnění usnesení
Pí tajemnice konstatovala, že všechna usnesení byla splněna.

 

IV/8/2 Hospodaření s rozpočtem
Materiály předložila pí Wiesnerová.
a) Přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12.2003
ZMČ vzalo přehled dlouhodobých závazků bez další diskuze na vědomí. 18-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 1/2004
P. Musil doporučuje Radě, aby navýšené finanční prostředky ze SR do školství korigovala s provozními prostředky MČ určenými na školství. RO bylo schváleno bez další diskuze. 18-0-0

 

IV/8/3 Bytový odbor
a) FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18"
b)FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5"
c) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Nástavba bytového domu Vlnitá 5, 7"
Body byly projednávány současně. Materiály předložili společně p. místostarosta a pí Wiesnerová. Ta upozornila na zadluženost MČ a konstatuje, že při realizaci všech naplánovaných velkých akcí včetně regenerace BD Dědická 1,3,5 nebude MČ schopna dluhy splácet. P. Weinlich se ptá, co je MČ schopna realizovat z vlastních zdrojů.
Pí Janíčková se ptá na to, jak bude MČ postupovat v případech, že nájemníci nebudou ochotni platit zvýšený nájem z důvodu provedené regenerace "jejich" BD.
P. Musil upozorňuje, že zadluženost MČ musí být pravidelně sledována.
Poté se hlasovalo o jednotlivých návrzích usnesení, které byly přijaty.
3a) 18-0-0
3b) 16-0-0
3c) 18-0-0

 

IV/8/4 Hospodaření s majetkem
a) Směna pozemků p.č. 1595/3 a p.č. 1592/2
Materiál předložil p. starosta spolu s pí tajemnicí. P. Wienlich postrádá původní geometrický plán. P. Fiala navrhuje upravit návrh usnesení. Poté se hlasovalo o upraveném návrhu usnesení, který byl přijat. 18-0-0
b) Změna ÚPmB při ul. Hviezdoslavova
Materiál předložil p. starosta. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0-0

 

IV/8/5 Výbory
a) Finanční výbor
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.2. Předseda výboru p. Musil podal ústní informaci z jednání FV dne 25.2.
b) Kontrolní výbor
Zápisy z jednání nebyly předloženy.

 

IV/8/6 Pojmenování nově vznikající ulice a náměstí
Materiál předložila pí tajemnice. Zastupitelé hlasovali nejdříve o pojmenování ulice. Návrh "Kellnerova" byl přijat jednomyslně. 18-0-0
Poté se projednávalo pojmenování náměstí. Na pokyn p. starosty přečetla pí tajemnice dopis členů historického kroužku vztahující se k osobnosti Ericha Roučky. P. starosta k předloženým návrhům pojmenovaní doplňuje název:
Ericha Roučky.
P. Musil navrhuje pojmenování po výročí osvobození Slatiny:
Nám. 24. dubna
P. Fiala doporučuje zkrácený název: Roučkovo nám.
Pí tajemnice upozorňuje, že je "ve hře" název Šlapanské nám.
Po té se hlasovalo:
Šlapanské náměstí 8-0-10
Roučkovo náměstí 9-0- 8
Nám. 24. dubna 5-0-10
Nám. Ericha Roučky 8-0-5
Hlasování o původních návrzích:
Čechovo náměstí 7-0-11
Polňačky 1-0-17
Žádný z návrhů nebyl přijat.

 

IV/8/7 Interpelace
Přímo na zasedání podal p. Musil interpelaci, která se týká hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2

 

IV/8/8 Různé
V rámci tohoto bodu podal p. starosta informace o:
a) Dostavbě Přemyslova nám.
b) Optimalizaci škol ve Slatině
c) Víceúčelovém hřišti
d) Zateplení školských objektů
e) Kácení stromu na hřbitově
f) Kasárnách ve Slatině.
Poté požádal předseda klubu KDU-ČSL p. Fiala o přestávku na jednání předsedů politických klubů, za účelem dohody na názvu nově vznikajícího náměstí ve Slatině. Po 10 min. přestávce navrhl p. Fiala pro náměstí název Slatinské náměstí. 18-0-0

 

IV/8/10 Závěr
Jednání ZMČ bylo ukončeno v 19.45 hod.

 

Ing. Jiří NavrátilPhDr. Karel JanišMgr, Olga Čechová
starostaověřovatelověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/8. ZMČ 26.2.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku