Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.08.2017
  Svátek má Bohuslav, zítra Sandra

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/30. RMČ 17.3.2004

31.03.2004

Zápis z IV/30. RMČ 17.3.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek 4-0-0
Program byl doplněn o body:
IV/30/1h) Veřejná finanční podpora na rok 2004
IV/30/2n) Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení
IV/30/2o) Vyjádření k pronájmu pozemku - manželé Polákovi
IV/30/3m) Nájemné v domech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2004
IV/30/3n) Pronájem nebytového prostoru - Dědická 5
IV/30/3o) Výzva více zájemcům 03/04 „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině“
IV/30/3p) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
a schválen. 5-0-0

 

IV/30/1 Hospodaření s rozpočtem
Body předložila pí Wiesnerová.
a) Vyřazení nedokončených investic
Po vysvětlení byl návrh usnesení schválen. 5-0-0
b) Výsledky hospodaření MČ za rok. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003
Během projednávání tohoto bodu se dostavila pí Dostálová.
Pí Wiesnerová zodpověděla dotaz p. Čecha týkající se poplatků za telefon. Poté byl návrh usnesení přijat. 6-0-0
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za rok 2003
Po zodpovězení dotazů byl návrh usnesení přijat. 6-0-0
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za rok 2003
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
h) Veřejná finanční podpora na rok 2004
Rada v diskuzi navrhla objem finančních prostředků, který doporučuje ZMČ vyčlenit na finanční podporu 6-0-0
a doporučila starostovi sestavit pracovní skupinu na rozdělení těchto prostředků. 6-0-0

 

IV/30/2 Hospodaření s majetkem
Body předložila Ing. Rotreklová.
a) Prodloužení nájemní smlouvy - fa FiBiZ s.r.o
P. starosta podal doplňující informace a po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 5-0-1
b) Pronájem prostor k zajištění výuky na ZŠ Jihomoravské nám. 2
Z diskuze vyplynulo, že o pronájmu volných prostor v budově ZŠ by si mělo rozhodnout vedení ZŠ. Žádosti obou subjektů budou předány škole k posouzení. Rada uložila místostarostovi projednat celou záležitost s ředitelkou školy. 5-0-1
c) Žádost o umístění reklamní trampolíny - pí Holásková
Rada se v diskuzi zabývala vhodnosti umístění trampolíny a a otázkou bezpečného přístupu. Po diskuzi navrhované usnesení nepřijala. 0-6-0
d) Žádost o souhlas s prodejem pozemků - fa SmiPe spol. s.r.o.
Situování pozemků bylo upřesněno na mapě. Po diskuzi byly upraveny návrhy na usnesení, které byly poté oba přijaty: d1) 5-0-1
d2) 6-0-0
e) Žádost o pronájem stodoly na sklad - f. SmiPe spol s.r.o.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
f) Žádost o prodej pozemku p.č.442/44 a p.č.442/5 - pan Nemecy
K vyjádření k prodeji požaduje rada znát, jak je pozemek přístupný a doporučuje šetření na místě. K žádosti se vyjádří na svém příštím zasedání.
g) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2954/1 - pan Zdražil
Po krátké diskuzi byly oba návrhy na usnesení přijaty. 4-1-1
h) Žádost o prodej pozemku p.č. 2600/2 a části p.č. 3571/46 - pan Liška
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
ch) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2879 - pan Šupka
Po diskuzi nakonec rada s pronájmem části pozemku z úrovně města Brna souhlasila. 4-0-2
i) Prominutí poplatků za pronájem - Divadelní soubor J. K. Tyla
Po krátké diskuzi byly oba návrhy na usnesení jednomyslně přijaty. 6-0-0
j) Žádost o povolení pálení čarodějnic a prominutí poplatků - paní Hrdličková
Z diskuze vyplynulo, že areál Přemyslova náměstí není vhodný pro pořádání akce „pálení čarodějnic“, neboť zde probíhá výstavba. Rada doporučuje divadelnímu souboru pořádat tuto akci na hřišti na ul. Černozemní, souhlasí s bezplatným zapůjčením nábytku a promíjí veškeré poplatky spojené s touto akcí. 6-0-0
k) Žádost o souhlas se směnou pozemků - Brněnské komunikace a.s.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
l) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/02/04 na dodavatele nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině
Rada v diskuzi upřesnila obsah nabídky a stanovila hodnotící kritéria. Poté navrhovaná usnesení jednomyslně schválila. 6-0-0
m) Žádost OTS MMB o vyslovení souhlasu s demontáží veřejného osvětlení
Po diskuzi nakonec rada s demontáží stožárů VO souhlasila. 5-0-1
požaduje však jeho obnovu. 6-0-0
n) Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení:
1) K2 Jihomoravské nám - instalace DPS pro všechny BD na ul. Strážnická a pro BD na ul. Bučovická 8, 10, 12, 14, 16, 18,
2) K5 Zlínská - instalace DPS . pro BD na ul. Dědická 20, 22, 24, 26, 28, 30, pro všechny BD na ul. Kroměřížská a pro BD na ul. Mikulčická - lichá
3) K6 Dědická - instalace DPS - pro BD Dědická 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 a BD na ul. Rousínovská - sudá
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
o) Vyjádření k pronájmu pozemku - manželé Polákovi
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-1

 

IV/30/3 Bytový odbor
Body předložil ing. Zůbek.
a) Výměna bytu p. František Reichmann, Kroměřížská 11
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
b) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 8
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
c) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 10
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
d) Pronájem nebytového prostoru - Dědická
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
e) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 15
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
f) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 21
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
g) Podnájem v bytě - David Šotkovský, Tilhonova 67
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
h) Uvolněný byt - Jan Florián, Rousínovská 36
Vzhledem k tomu, že na bytě vázne pohledávka MČ z titulu dlužného nájemného a nejeví se reálně úhrada pohledávky v rámci dědického řízení, souhlasí rada s návrhem BK a BO na pronajmutí bytu tomu nájemci, který uhradí veškeré pohledávky a doporučuje ZMČ tento postup schválit. 6-0-0
Zároveň uložila BO a BK provést výběr budoucího nájemce se seznamu žadatelů o byt a předložit radě návrh na pronájem k rozhodnutí.6-0-0
ch) Uvolněný byt - Miroslav Jonáš, Bučovická 7
Vzhledem k tomu, že se nejedná o byt právně volný, doporučuje rada ZMČ využít tento byt zatím pro ubytování, s tím že bude uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o případné úhradě pohledávky MČ vztahující se k tomuto bytu z titulu dlužného nájemného. 6-0-0
i) Nájem na dobu určitou - pí Miroslava Kadlecová, Tilhonova 51
P. Zůbek radu informoval o nových skutečnostech: dlužný nájem byl uhrazen, nájemce žádá o prominutí penále. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy, 6-0-0
nevyhovuje však žádosri o prominutí penále. 6-0-0
j) Nájem na dobu určitou - p. Milan Maršálek, Rousínovská 32
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
k) Bytové jádro - pí Lucie Nováková, Rousínovská 11
Rada se v diskuzi shodla na tom, že pro poskytnutí příspěvku na rekonstrukci bytového jádra nájemce nesplňuje podmínky dané platnými "zásadami", neboť dluží nájemné. 5-0-1
l) Prominutí penále - p. Andrej Rebro
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
m) Nájemné v domech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2004
V diskuzi se rada shodla na tom, že nebude snižovat nájemné v bytech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2001, ale naopak, jakmile to legislativa umožní, nebude u nájmů v ostatních bytech uplatňovat snížený koeficient z důvodu zhoršeného životného prostředí. 6-0-0
n) Pronájem nebytového prostoru - Dědická 5
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
o) Výzva více zájemcům 03/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině"
Rada se seznámila se zprávami o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek. 6-0-0
a vybrala zhotovitele díla. 6-0-0
p) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1

 

IV/30/4 Výběr internetového připojení ÚMČ Brno-Slatina
Bod předložil JUDr. Janků
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1

 

IV/30/5 Stanovení cenové sazby za zveřejnění informací v adresáři podnikatelských subjektů na webových stránkách MČ Brno-Slatina
Bod předložil JUDr. Janků
Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 5-0-1

 

IV/30/6 Kontrola plnění usnesení
Bod předložila p. tajemnice.
P. starosta podal vysvětlení k usnesení č. IV/18/7 KD Černovičky a navrhl, plnění tohoto usnesení dále nesledovat. 6-0-0
Rada poté vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. Karel Cenek
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/30. RMČ 17.3.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku