Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 19.09.2017
  Svátek má Zita, zítra Oleg

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/30. RMČ 17.3.2004

31.03.2004

Usnesení IV/30. RMČ 17.3.2004

IV/30/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Vyřazení nedokončených investic
RMČ doporučuje ZMČ schválit vyřazení nedokončených investic provedené v roce 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z účetní evidence majetku MČ.
b) Výsledky hospodaření MČ za rok 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit závěrečný účet MČ za rok 2003.
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003 ve výši 134.899,19 Kč a jeho následující rozdělení do fondů:
rezervní fond 107.919,19 Kč
fond odměn 26.980,- Kč
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za rok 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 ve výši 284.686,29 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za rok 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2003 ve výši 1.110,61 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 ve výši 14.419,10 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek Technických služeb Slatina za r. 2003 ve výši 116.620,27 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
h) Veřejná finanční podpora na rok 2004
h1) RMČ doporučuje ZMČ zapojit do rozpočtu na rok 2004 z FRR 200 tis. Kč na veřejnou finanční podporu.
h2) RMČ ukládá starostovi sestavit pracovní skupinu pro rozdělení veřejné finanční podpory.

 

IV/30/2 Hospodaření s majetkem
a) Prodloužení nájemní smlouvy - fa FiBiZ s.r.o
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1588 firmě FiBiZ s.r.o.,Cejl 79a na dobu určitou do doby , než kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejdéle však do 31.12.2005, ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
b) Pronájem prostor k zajištění výuky na ZŠ Jihomoravské nám. 2
RMČ ukládá místostarostovi jednat s ředitelkou ZŠ Jihomoravské nám. 2 ve věci pronájmu volných prostor v budově ZŠ.
d) Žádost o souhlas s prodejem pozemků - fa SmiPe spol. s. r. o.
d1) RMČ souhlasí s prodejem části pozemků p.č. 1589/5 (dle nového odd. GP p.č. 1589/11 o výměře 6m2) , část p.č.1589/6 (dle nového odd. GP p.č. 1589/12 o výměře 2m2 ), část p.č. 1589/7 (dle nového odd. GP p.č. 1589/13 o výměře 15m2 ) z úrovně města Brna.
d2) RMČ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č 1589/4 o výměře 74 m2 a dle nového odd. GP
p.č.1589/10 o výměře 38m2 vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou komunikaci a zeleň.
e) Žádost o pronájem stodoly na sklad - f. SmiPe spol s.r.o.
RMČ schvaluje pronájem skladových prostor v areálu Přemyslova náměstí firmě SmiPe s.r.o., Tilhonova 12 , na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou, za 300Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
g) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2954/1 - pan Zdražil
g1) RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2954/1 o výměře 2 m2.
g2) RMČ souhlasí se směnou části pozemku p.č. 2882/2, který je ve vlastnictví pana Zdražila, za část pozemku p.č. 2954/1 ve vlastnictví města Brna.
h) Žádost o prodej pozemku p.č. 2600/2 a části p.č. 3571/46 - pan Liška
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2600/2 o výměře 22m2 a části pozemku p.č. 3571/46 o výměře 52m2 k.ú. Slatina panu Liškovi, Molákova 23, Brno.
ch) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2879 - pan Šupka
RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 2879 o výměře 10 m2 z úrovně města Brna.
i) Prominutí poplatků za pronájem - Divadelní soubor J. K. Tyla
i1) RMČ souhlasí s prominutím nájemného za pronájem sálu Přemyslovo náměstí v období II. pololetí roku 2003 divadelnímu souboru J. K. Tyla.
i2) RMČ souhlasí s prominutím nájemného za pronájem sálu Přemyslovo náměstí v období I. pololetí roku 2004 divadelnímu souboru J. K. Tyla.
j) Žádost o povolení pálení čarodějnic a prominutí poplatků - paní Hrdličková
RMČ povoluje divadelnímu souboru J. K. Tyla pořádání akce "pálení čarodějnic" v prostoru areálu na Černozemní ulici a promíjí veškeré poplatky spojené s pořádáním této akce.
k) Žádost o souhlas se směnou pozemků - Brněnské komunikace a.s.
RMČ souhlasí se směnou pozemku p.č. 2327 v k.ú. Slatina, ve vlastnictví společnosti AREÁL SLATINA, za pozemky p.č. 2329/2, p.č. 2329/6 a p.č. 2342/2 ve vlastnictví statutárního města Brna.
l) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/02/04 na dodavatele nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině
l1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku č. O/02/04 na dodavatele nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině a schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a je uložen na MO.
l2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 6.5.2004 v 8:00 hod.
l3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové: Bc. Stoklásková, JUDr. Dostálová, Ing. Krupová
Náhradníci: JUDr. Janků, Ing. Rotreklová, Ing. Keberle
l4) RMČ stanovuje termín pro hodnocení nabídek na 14.5.2004 v 9:00 hod.
l5) RMČ jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové: JUDr. Janků, Ing. Keberle, Ing. Rotreklová, Ing. Zůbek, Ing. Veselý
Náhradníci: JUDr. Dostálová, Ing. Krupová, Ing. Vysočan
l6) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
STAVOS BRNO , a.s
SKANSKA CZ Region Brno , s.r.o.
Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o.
P.S.K. - Pomocné stavební konstrukce, s.r.o.
IMOS Brno a.s.
m) Žádost OTS MMB o vyslovení souhlasu s demontáží veřejného osvětlení
m1) RMČ souhlasí s demontáží 8 ks sadových stožárů veřejného osvětlení správcem TSB, a.s. v lokalitě od podchodu pod dálničním přivaděčem v úseku od Nové čtvrti po cestu vedoucí k vodárně.
m2) RMČ žádá OTS o zařazení vybudování nového veřejného osvětlení v této lokalitě do plánu investic města Brna.
n) Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení:
1) K2 Jihomoravské nám - instalace DPS pro všechny BD na ul. Strážnická a pro BD na ul. Bučovická 8, 10, 12, 14, 16, 18,
2) K5 Zlínská - instalace DPS . pro BD na ul. Dědická 20, 22, 24, 26, 28, 30, pro všechny BD na ul. Kroměřížská a pro BD na ul. Mikulčická - lichá
3) K6 Dědická - instalace DPS - pro BD Dědická 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 a BD na ul. Rousínovská - sudá
RMČ souhlasí s návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavby:
1) K2 Jihomoravské nám. - instalace DPS
2) K5 Zlínská - instalace DPS
3) K6 Dědická - instalace DPS
za podmínky uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu.
o) Vyjádření k pronájmu pozemku - manželé Polákovi
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 4 o výměře 159 m2 manželům Polákovým, bytem Černovičky 32, z úrovně MČ a ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

 

IV/30/3 Bytový odbor
a) Výměna bytu - p. František Reichmann, Kroměřížská 11
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Františkem Riechmannem, Kroměřížská 11 a p. Rostislavem Ingrem, Blažkova 2 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Ingrem na dobu neurčitou.
b) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 8
b1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Miroslavovi Pazderkovi v domě Rousínovská na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
b2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
c) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 10
c1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Tomáši Bartošovi v domě Rousínovská 10 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
c2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
d) Pronájem nebytového prostoru - Dědická 10
d1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Jozefovi Vovkovi v domě Dědická 10 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
d2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
e) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 15
e1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Ivanovi Černohorskému v domě Rousínovská 15 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
e2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
f) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 21
f1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru pí Evě Svobodové v domě Rousínovská 21 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
f2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
g) Podnájem v bytě - David Šotkovský, Tilhonova 67
RMČ souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu do 31.3.2005 mezi p. Davidem Šotkovským a pí Hanou Váňovou a pověřuje místostarostu podpisem "Souhlasu pronajímatele obecního bytu s podnájemní smlouvou nájemce".
h) Uvolněný byt - Jan Florián, Rousínovská 36
h1) RMČ doporučuje ZMČ souhlasit s následujícím postupem při přidělení bytu po zemřelém Janu Floriánovi, Rousínovská 36, po kterém zůstal dluh na nájemném: RMČ přidělí byt tomu zájemci ze seznamu žadatelů o byt v MČ, který uhradí pohledávku MČ z titulu dlužného nájemného a náklady spojené s vyklizením bytu.
h2) RMČ ukládá BO a bytové komisi vybrat ze seznamu žadatelů o byt ty žadatele, kteří jsou ochotni uhradit pohledávku MČ vztahující se k bytu po p. Floriánovi, Rousínovská 36 a náklady spojené s vyklizením tohoto bytu a předložit RMČ návrh přidělení bytu.
ch) Uvolněný byt - Miroslav Jonáš, Bučovická 7
RMČ doporučuje ZMČ schválit využití fakticky volného bytu po Miroslavu Jonášovi, Bučovická 7 formou uzavření smlouvy o ubytování a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na tento byt s žadatelem o byt, který uhradí veškeré pohledávky MČ z titulu dlužného nájemného vztahující se k tomuto bytu.
i) Nájem na dobu určitou - pí Miroslava Kadlecová, Tilhonova 51
i1) RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. Kadlecovou do 30.6.2004.
i2) RMČ nevyhovuje žádosti p. Kadlecové, Tilhonova 51 o prominutí penále za dlužné nájemné ve výši 4.025,19 Kč.
j) Nájem na dobu určitou - p. Milan Maršálek, Rousínovská 32
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Milanem Maršálkem, Rousínovská 32 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
k) Bytové jádro - pí Lucie Nováková, Rousínovská 11
RMČ nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na rekonstrukci bytového jádra, neboť žadatelka nesplňuje podmínky pro poskytnutí tohoto příspěvku dle zásad o poskytování příspěvku při rekonstrukci bytového jádra v obecním domě - bod II. 3.b).
l) Prominutí penále - p. Andrej Rebro, Prostějovská 9
RMČ promíjí p. Andrejovi Rebrovi, Prostějovská 9 penále za dlužné nájemné ve výši 6.857,-Kč.
m) Nájemné v domech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2004
RMČ nesouhlasí se snížením nájemného v bytech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2001.
n) Pronájem nebytového prostoru - Dědická 5
n1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru pí. Renátě Zrzavé v domě Dědická 5 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
n2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
o) Výzva více zájemcům 03/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině"
o1) RMČ bere na vědomí zprávu společné komise pro otevírání oblek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině" o otevírání obálek a zprávu o hodnocení a posouzení nabídek.
o2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině" firmu OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo v limitní ceně 2.859.000,- Kč.
p) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí. Miroslavou Hájkovou, Rousínovská 21 a Emilem a Dagmar Dolejšovými, Boskovická 15, Brno za podmínky, že směnitelé předloží kopií smlouvy o převodu nemovitosti (byt Boskovická 15) a následně pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s manželi Dolejšovými na dobu neurčitou.

 

IV/30/4 Výběr internetového připojení ÚMČ Brno-Slatina
RMČ vybírá jako dodavatele připojení ÚMČ do sítě Internet prostřednictvím optického připojení a souvisejících komplexních služeb firmu InfoNet, a.s., ukládá vedoucímu VO připravit příslušnou smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

IV/30/5 Stanovení cenové sazby za zveřejnění informací v adresáři podnikatelských subjektů na webových stránkách MČ Brno-Slatina
RMČ schvaluje sazby za zveřejnění informací v adresáři podnikatelských subjektů na stránkách MČ Brno-Slatina, jmenovitě pro formu 1.- 50,- Kč/měs., formu 2. - 100,- Kč/měs., formu 3. - 150,- Kč/měs. a formu 4. - 300,- Kč/měs.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/30. RMČ 17.3.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku