Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 21.09.2017
  Svátek má Matouš, zítra Darina

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/31. RMČ 31.3.2004

08.04.2004

Usnesení IV/31. RMČ 31.3.2004

IV/31/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - II. 2004 - hlavní činnost
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - II. 2004 s příjmy ve výši 5.166.568,22 Kč a výdaji ve výši 4.950.933,31 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 2/2004
RMČ schvaluje technické rozpočtové opatření č. 2/2004, které nemění celkovou výši rozpočtu. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Rozpočtové opatření č. 3/2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 3/2004, kterým se zapojuje do rozpočtu fond rezerv a rozvoje a sociální fond v celkové výši 260 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření zvyšuje financování na - 1.562 tis. Kč a výdaje na 35.581 tis. Kč.
d) Změna ukazatelů hospodaření Technických služeb Brno - Slatina
RMČ schvaluje změnu v Ukazatelích hospodaření Technických služeb Slatina takto:
- v bodu 3.: Na rok 2004 stanovuje zřizovatel organizaci hospodářský výsledek ve vedlejší hospodářské činnosti ve výši 150.000,- Kč.
- v bodu 1.: V průběhu roku bude % rozdělení následující: v každém čtvrtletí 25% schváleného ročního příspěvku

 

IV/31/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o prodej pozemku p.č.442/44 a p.č.442/5 - pan Němec
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 442/44 o výměře 1m2 a části pozemku p.č. 442/5 o výměře 99m2 k.ú. Slatina panu Němcovi, Žitná 30, Brno
b) Prodej části pozemku p.č. 2252/61 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2252/61 (dle nového GP p.č. 2252/61 díl b o výměře 384 m2 a díl d o výměře 381 m2) firmě Chobola s.r.o., Řípská 20a, Brno a Stratus, s.r.o., Masná 34, Brno.
c) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/01/04 "Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5 - realizace doporučení energetického auditu"
c1) RMČ ruší své usnesení IV/27/3 b2), kterým stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 6.4.2004 v 10:00 hod.
c2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 27.4.2004 v 10:00 hod.
c3) RMČ ruší své usnesení IV/27/3 b4), kterým stanovila termín pro hodnocení nabídek na 8.4.2004 v 10:00 hod.
c4) RMČ stanovuje termín pro hodnocení nabídek na 29.4.2004 v 10:00 hod.
d) Nájemní smlouva na plynárenské zařízení
RMČ schvaluje smlouvu o nájmu a zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení při ul. Řípská - Langrova (Loučky) mezi MČ Brno - Slatina a JmP a.s. Plynárenská 499/1 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/31/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-II/2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I-II/2004 s náklady 533.366,50 Kč a výnosy 3.897 340,50 Kč.
b) Výměna bytu - Jiří Novotný, Bučovická 18
b1) RMČ schvaluje výměnu bytů mezi p. Novotným, Bučovická 18 a pí Annou Kusákovou, Kotlářská 44 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Kusákovou na dobu neurčitou.
b2) RMČ ukládá právníkovi ÚMČ vzít zpět žalobu na výpověď z nájmu bytu s přivolením soudu a podat žalobu na dlužné penále z dluhu na nájmu, které k datu 18.3.2004 činí 96.007,-Kč.
c) Výměna bytu - Jitka Lastovicová, Rousínovská 18
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Lastovicovou, Rousínovská 18 a p. Horynou, Lidická 75 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Horynou na dobu určitou -1 roku.
d) Vyřazení poplatků z prodlení vyměřených do r. 2000 z podrozvahové evidence VHČ (do 20 tis. Kč)
RMČ schvaluje vyřazení poplatků z prodlení vyměřených do r. 2000 z titulu dluhu na nájmu z podrozvahové evidence vedlejší hospodářské činnosti z důvodu jejich nevymahatelnosti u těchto nájemců:
Přemysl Formánek, Dědická 16.546,73 Kč
Martin Krejčí, Rousínovská 812.554,-  Kč
Jiří Novotný, Bučovická 1816.404,-  Kč
Alexandr Sedláček, Rousínovská 12  8.031,27 Kč
Jan Dvořák, Vlnitá 81.803,10 Kč
f) Výzva více zájemcům 04/04 „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně-Slatině“.
f1) RMČ podle § 49b) zák.199/1994 Sb. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně - Slatině“ a schvaluje text výzvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
f2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 13.5.2004 v 10.00 hod.
f3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek: Ing. Keberle, Bc. Stoklásková, Ing. Krupová, Ing. Machová, Ing. Zůbek
Náhradníci: Ing. Cenek, JUDr. Janků, Ing. Veselý
f4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
INTER-STAV, s.r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno
OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno
PROGIS, s.r.o., Jeronýmova 23, 618 00 Brno
g) Nájem na dobu určitou - Vladimír Krejčí, Dědická 11
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Vladimírem Krejčím, Dědická 11 do 31.3.2006 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.

 

IV/31/4 Projekt „Všechny děti jsou naše“ - pravidla
RMČ schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků v rámci projektu „Všechny děti jsou naše“. Text pravidel tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a je uložen na sociálním odboru.

 

IV/31/5 Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory
a) RMČ jmenuje pracovní skupinu pro přiznání veřejné finanční podpory ve složení: p. Čech, p. Musil, p. Ides, ing. Keberle, Mgr. Skolková, p. Sedláčková.
b) RMČ doporučuje ZMČ ratifikovat usnesení přijaté pod bodem IV/31/5a).

 

IV/31/6 Kulturní klubové pořady s MUDr. Radimem Uzlem, CSc.
a) RMČ schvaluje uspořádání dvou dopoledních klubových pořadů s MUDr. Radimem Uzlem, CSc. v říjnu 2004 pro slatinské základní školy a Gymnázium Šlapanice a jednoho večerního představení pro širokou veřejnost.
b) RMČ stanovuje cenu vstupného na dopolední představení pro žáky slatinských ZŠ ve výši 20,-Kč na žáka a 100,-Kč na večerní představení pro veřejnost.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/31. RMČ 31.3.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku