Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 20.09.2017
  Svátek má Oleg, zítra Matouš

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis IV/31. RMČ 31.3.2004

08.04.2004

Zápis IV/31. RMČ 31.3.2004

Jednání zahájil a řídl p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Dostálová. 4-0-0
Program jednání byl upraven a doplněn o body:
IV/31/2 d) Nájemní smlouva na plynárenské zařízení
IV/31/2 e) Zřízení parkoviště - Gym Blue Sun
IV/31/3 h) Přechod nájmu bytu - Ing. Sedlák, Bučovická 9
IV/31/5 Jmenování pracovní skupiny pro přidělení veřejné finanční podpory
a schválen. 4-0-0

 

IV/31/1 Hospodaření s rozpočtem
Materiály předložila pí Wiesnerová.
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - II. 2004 - hlavní činnost
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 2/2004
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 3/2004
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
d) Změna ukazatelů hospodaření Technických služeb Brno - Slatina
Diskuze se týkala zejména stanovení výše hospodářského výsledku. Rada se shodla na 150 tis. a přijala návrh usnesení předložený pod bodem a). 4-0-0

 

IV/31/2 Hospodaření s majetkem
Materiály předložila Ing. Rotreklová.
a) Žádost o prodej pozemku p.č.442/44 a p.č.442/5 - pan Němec
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
b) Prodej části pozemku p.č. 2252/61 v k.ú. Slatina
Po upřesnění na situační mapce byl návrh usnesení přijat. 4-0-0
c) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/01/04 „Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5-realizace doporučení energetického auditu“
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
d) Nájemní smlouva na plynárenské zařízení
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
Na jednání se dostavil p. Cenek.
e) Zřízení parkoviště - Gym Blue Sun
Diskuse se týkala otázky vhodnosti návrhu umístění nových parkovacích míst. Vzhledem ke zhuštěnému provozu a přístupové komunikace ke školským zařízením s návrhem umístění parkovišť rada nesouhlasí. 0-5-0

 

IV/31/3 Bytový odbor
Materiály předložil Ing. Zůbek.
a) Hospodaření VHČ I-II/2004
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 5-0-0
b) Výměna bytu - Jiří Novotný, Bučovická 18
Oba návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 5-0-0
c) Výměna bytu - Jitka Lastovicová, Rousínovská 18
Z diskuze vyplynulo, že s novým nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou - 1 rok a v případě, že bude řádně platit nájemné, bude nájem prodloužen na dobu neurčitou. 5-0-0
Na jednání se dostavila pí Skolková.
d) Vyřazení poplatků z prodlení vyměřených do r. 2000 z podrozvahové evidence VHČ (do 20 tis. Kč)
Po obsáhlé diskuzi byl návrh na usnesení jednomyslně přijat. 6-0-0
e) Vyřazení poplatků z prodlení vyměřených do r. 2000 z podrozvahové evidence VHČ (nad 20 tis. Kč)
Z diskuze vyplynulo, že materiál by měl před předložením do ZMČ projednat napřed finanční výbor. Návrh na usnesení nebyl přijat. 3-0-3
f) Výzva více zájemcům 04/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně-Slatině".
Rada vyhlásila výběrové řízení a schválila text výzvy na výše citovanou zakázku. 6-0-0
Stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek. 6-0-0
Jmenovala společnou komisi a náhradníky členů 6-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 6-0-0
g) Nájem na dobu určitou - Vladimír Krejčí, Dědická 11
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
h) Přechod nájmu bytu - Ing. Sedlák, Bučovická 9
P. Zůbek podal radě informaci týkající se nájmu bytu dosud užívaným ing. Sedlákem. Rada vzala informace na vědomí.

 

IV/31/4 Projekt "Všechny děti jsou naše" - pravidla
Materiál předložila tajemnice.
Text návrhu pravidel pro poskytování finančních příspěvků byl schválen bez další diskuze. 6-0-0
Na jednáni se dostavila pí Čechová.

 

IV/31/5 Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory
Rada schválila návrhy zástupců jednotlivých politických klubů na členy této pracovní skupiny a doporučila ZMČ, vzhledem k časové tísni, toto jmenování ratifikovat. 6-0-1

 

IV/31/6 Kulturní klubové pořady s MUDr. Radimem Uzlem, CSc.
Písemný materiál předložila pí Jochmanová. Návrhy usnesení byly přijaty. 6-0-1

 

IV/31/7 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise, která zasedala 15.3.

 

IV/31/9 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/31/10 Různé
P. starosta podal radě informace ze Sněmu starostů - zrušení SSO na ul. Zemanova, o aktuálním stavu dostavby Přemyslova náměstí. Proběhla diskuze k optimalizaci škol - do ZMČ půjde návrh na jmenování pracovní skupiny.

 

Ing. Jiří NavrátilJUDr. Margita Dostálová
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis IV/31. RMČ 31.3.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku