Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.09.2017
  Svátek má Darina, zítra Berta

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/32. RMČ 14.4.2004

22.04.2004

Usnesení IV/32. RMČ 14.4.2004

IV/32/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtový výhled na r. 2005-2009.
b) Ukazatele hospodaření Technických služeb Slatina na rok 2004
RMČ schvaluje hospodaření Technických služeb Slatina na rok 2004, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

 

IV/32/2 Hospodaření s majetkem
Dostavba Přemyslova náměstí v Brně - Slatině
RMČ pověřuje starostu podáním žádosti na RMB o pověření MČ zajištěním investiční akce "Dostavba Přemyslova náměstí" v MČ Brno - Slatina.

 

IV/32/3 Bytový odbor
a) Přidělení obecního bytu Rousínovská 36
RMČ schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 na ul. Rousínovská 36 v Brně-Slatině s pí Petrou Čechovou, tč. Bučovická 12 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s tím, že pí Čechová před podpisem smlouvy uhradí pohledávku MČ na bytu ve výši 89.058,- Kč. Toto usnesení nabývá účinnosti až po schválení tohoto postupu přidělení bytu v ZMČ.
b) Přidělení obecního bytu Bučovická 7
RMČ schvaluje uzavření smlouvy o ubytování na do dobu určitou do doby nabytí právní moci výpovědi z nájmu bytu s přivolením soudu dosavadnímu nájemci, nejdéle však do 31.12.2004, a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byt č. 10 na ul. Bučovická 7 s p. Michaelem Kubíkem, Rousínovská 32 a pověřuje místostarostu podpisem uvedených smluv s tím, že p. Kubík uhradí pohledávku MČ na bytě ve výši 96.194,-Kč před podpisem smluv. Toto usnesení nabývá účinnosti až po schválení tohoto postupu přidělení bytu v ZMČ.
c) Vývoj dluhů za r. 2003 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999"
RMČ doporučuje ZMČ vzít zprávu o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999" - vývoj dluhů na r. 2003 na vědomí.

 

IV/32/4 Darovací smlouva OSS Brno, spol. s r.o.
RMČ schvaluje darovací smlouvu č. OD2/2004, OSS Brno, spol. s r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno a pověřuje starostu MČ jejím podpisem.

 

IV/32/5 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
a1)RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003.
a2)RMČ doporučuje ZMČ akceptovat vysvětlení k použití VFP z roku 2003 SK SLATINA a neuplatňovat vůči němu čl. II Smlouvy o bezúplatném převodu finančních prostředků.
a3) RMČ ukládá pí Hodaňové, vyzvat HLC BULLDOGS, aby v souladu se Smlouvou o bezúplatném převodu finančních prostředků, čl. II vrátil nesprávně použitou veřejnou finanční podporu do 30.4.2004 na účet MČ Brno-Slatina.
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit veřejnou finanční podporu neziskovým organizacím v roce 2004 v celkové výši 260.000,- Kč.

 

IV/32/6 Program IV/9. zasedání ZMČ dne 22.4.2004
IV/9/1 Kontrola plnění usnesení
IV/9/2Hospodaření s rozpočtem
a) Vyřazení nedokončených investic (IV/30/1a)
b) Závěrečný účet MČ za rok 2003 (IV/30/1b, IV/29/2a)
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003 (IV/30/1c)
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 (IV/30/1d)
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2003 (IV/30/1e)
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 (IV/30/1f)
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003 (IV/30/1g)
h) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009 (IV/32/1a)
ch) Rozpočtové opatření č. 3/2004 (IV/31/1c)
i) Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory (IV/31/5b)
j) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003 (IV/32/5a1)
k) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004 (IV/32/5b)
IV/9/3 Bytový odbor
a) Uvolněný byt - Rousínovská 26 (IV/30/3h1)
b) Uvolněný byt - Bučovická 7 (IV/30/3ch)
c) Vývoj dluhů za r. 2003 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999" (IV/32/3c)
IV/9/4 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/9/5 Interpelace
IV/9/6 Různé
IV/9/7 Závěr

 

IV/32/8 Údržba komunikací ve Slatině
RMČ bere na vědomí dopis a.s. Brněnské komunikace a pověřuje starostu jednáním o provedení stavebních prací s provozní ředitelkou Mgr. Zemanovou.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/32. RMČ 14.4.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku