Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 17.08.2017
  Svátek má Petra, zítra Helena

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/32. RMČ 14.4.2004

22.04.2004

Zápis z IV/32. RMČ 14.4.2004

Přítomni dle prezenční listiny
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Čechová. 4-0-1
Program jednání byl upraven a doplněn o bod IV/32/1b) Ukazatele hospodaření TS Slatina a schválen. 5-0-0

 

IV/32/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
b) Ukazatele hospodaření Technických služeb Slatina na rok 2004
Rada bez další diskuze schválila ukazatele hospodaření, do kterých byly zapracovány závěry z minulého zasedání RMČ. 6-0-0

 

IV/32/2 Hospodaření s majetkem - předložil starosta
Dostavba Přemyslova náměstí v Brně - Slatině
P. starosta předložil radě záměr MČ požádat město Brno o svěření inženýrské činnosti na tuto investiční akci. Rada souhlasila s návrhem usnesení. 7-0-0

 

IV/32/3 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Přidělení obecního bytu Rousínovská 36
Rada návrh usnesení přijala bez diskuze. 7-0-0
b) Přidělení obecního bytu Bučovická 7
RMČ v rámci diskuze vybrala jiného žadatele o byt a poté návrh usnesení přijala. 7-0-0
c) Vývoj dluhů za r. 2003 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999"
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/32/4 Darovací smlouva OSS Brno, spol. s r.o. - předložila tajemnice
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-2

 

IV/32/5 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina - předložila pí Hodaňová
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
Rada vzala vyúčtování VFP na vědomí. 7-0-0
Seznámila se s vysvětlením SK Slatina k použití VFP v rozporu s uzavřenou smlouvou a doporučila ZMČ toto vysvětlení akceptovat a netrvat na vrácení VFP. 7-0-0
Uložila pí Hodaňové vyzvat HC BULLDOGS k vrácení VFP, která nebyla použita v souladu se smlouvou. 7-0-0
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0.

 

IV/32/6 Program IV/9. zasedání ZMČ dne 22.4.2004
Rada schválila program zasedání ZMČ. 7-0-0

 

IV/32/7 KD Černovičky venkovní úpravy - předložil starosta
Rada se seznámila se záměrem venkovních úprav kolem objektu Černovičky 36a (bývalý KD).

 

IV/32/8 Údržba komunikací ve Slatině - předložil starosta
Rada vzala na vědomí žádost MČ na Brněnské komunikace a.s. o opravu komunikací a seznámila se s jejich stanoviskem k této žádosti. V rámci diskuze byly pro jednání starosty s Mgr. Zemanovou dne 15.4. doplněny další požadavky.

 

IV/32/9 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj MČ, která zasedala 5.4.

 

IV/32/10 Různé
P. starosta podal radě ústní Informace o:
a) Zpráva o rozdělení vyšších daňových výnosů MMB za rok 2003 do rozpočtu města Brna
b) Školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5 - doporučení energetického auditu

 

IV/32/11 Kontrola plnění usnesení - předložila pí tajemnice
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří NavrátilMgr. Olga Čechová
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/32. RMČ 14.4.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku