Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 25.09.2017
  Svátek má Zlata, zítra Andrea

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/33. RMČ 28.4.2004

06.05.2004

Usnesení IV/33. RMČ 28.4.2004

IV/33/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Odměna řediteli TS Slatina
a1) RMČ schvaluje odměnu řediteli TS Slatina ve výši 4.986,- Kč v návaznosti na dosažení zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2003 dle Ukazatelů hospodaření TS r. 2003, bod 3. Odměna bude vyplacena v měsíci květnu 2004 z prostředků dotace na provoz r. 2004. Povinné související odvody budou hrazeny z rezervního fondu TS.
a2) RMČ ukládá řediteli TS vyplatit zaměstnancům TS Slatina odměnu v návaznosti na dosažení zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2003 dle Ukazatelů hospodaření TS r. 2003, bod 3, v celkové výši 4.986,- Kč. Odměna bude vyplacena v měsíci květnu 2004 z prostředků dotace na provoz r. 2004. Povinné související odvody budou hrazeny z rezervního fondu TS.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2004, které zvyšuje příjmy i výdaje rozpočtu o dotaci na realizaci energetického auditu o 3.376 tis. Kč, a to v příjmové části na 40.519 tis. Kč a ve výdajové části na 38.957 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 4 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 hlavní činnost
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 v hlavní činnosti s příjmy ve výši 10.259.926,28 Kč, financováním ve výši - 108.488,80 Kč a s výdaji ve výši 8.598.057,16 Kč.
d) Odměny ředitelkám škol a školských zařízení
RMČ schvaluje odměny ředitelkám školských zařízení takto:
Mgr. Řezáčová  Mgr. Brankovská  pí Havlíčková  pí Suchá
10.000,- Kč10.000,- Kč10.000,- Kč10.000,- Kč

 

IV/33/2 Hospodaření s majetkem
a) Převod nájemní smlouvy pí Jana Rodová
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 250/1 o výměře 226 m2 a p.č. 252 o výměře 54 m2 za 2,-- Kč/m2/rok paní Janě Rodové, Podstránská 20a, Brno a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
b) Převod nájemní smlouvy pí Ivana Korbičková
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 846 o výměře 18 m2 za 20,- Kč/m2/rok paní RNDr. Ivaně Korbičkové, Jírova 13, Brno a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
c) Prodej části pozemku v lokalitě Černovičky
RMČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 112 v k.ú. Slatina o výměře 114 m2 , tj. část, na které se nachází vlastní RD s předzahrádkou, dvorek, prádelna a WC.
d) Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2954/1
d1)Rada ruší své usnesení ze dne 5.3.2003 pod číslem IV/6/2b
d2)Rada MČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2954/1 - veřejné prostranství za účelem výstavby garáže p. Josefu Musilovi, Budínská 30, Brno, za podmínky sepsání nájemní smlouvy s MČ na příjezdovou cestu ke garáži.
e) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/03/04 na dodavatele stavby: "Dostavba Přemyslova náměstí" v Brně - Slatině
e1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku č. O/03/04 na dodavatele stavby: "Dostavba Přemyslova náměstí" v Brně - Slatině
Schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu tohoto usnesení a je uložen na MO.
e2) RMČ stanovuje termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na 3.6. 2004 v 9:00 hod.
e3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Členové: JUDr. Janků, Ing. Rotreklová, Ing. Keberle, 2 členy jmenuje RMB
Náhradníci: JUDr. Dostálová, Ing. Krupová, Ing. Vysočan
e4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
PAREA, s.r.o., Brněnská 445, 682 01 Vyškov
DIRS Brno, s.r.o., Kšírova 215/125, 619 00 Brno
INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno
KOMFORT, a.s., Nové Sady 946/30, 602 00 Brno
MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost, Maříkova 1, 621 00 Brno
f) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2954/1
f1) RMČ ruší své usnesení ze dne 17.3.2004 přijaté pod bodem IV/30/2/g1).
f2) RMČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2954/1 o výměře 2 m2 panu Zdražilovi, Slavkovská 3, Brno.

 

IV/33/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2004 s náklady 1.063.160,80Kč a výnosy 5.770.311,04 Kč.
b) Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava ploché střechy bytového domu Rousínovská 14,16,18, Brno-Slatina"
b1) RMČ schvaluje přímé zadání veřejné zakázky "Oprava ploché střechy bytového domu Rousínovská 14, 16, 18, Brno-Slatina".
b2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Oprava ploché střechy bytového domu Rousínovská 14, 16, 18, Brno-Slatina" firmu Izokrat, s.r.o., Vídeňská 136, 619 00 Brno a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o dílo v limitní ceně 404.572,- Kč.
c) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. 05/04 "Úklid společných prostor obecních bytových domů v MČ Brno-Slatina"
c1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku č.05/04 "Úklid společných prostor obecních bytových domů v MČ Brno-Slatina". Schvaluje text výzvy více zájemcům, který tvoří přílohu tohoto usnesení, a je uložen na BO.
c2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 1.6.2004 v 10.00 hod.
c3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Krupová, pí Krystková, pí Klofáčová
Náhradníky jmenuje Ing. Zůbek, Ing. Machová, pí Sedláčková
c4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
ISS česká republika s.r.o., Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno
BONAR, s.r.o., Lidická 77, 602 00 Brno
HECTAS - TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY s.r.o., Okružní 29a, 636 00 Brno
Jan Kolek, Mutěnická 13, 628 00 Brno
Pavel Simr, úklidové služby a poradenství v oboru, Lesnická 38, 613 00 Brno
Úklidové služby Šárka, Olomoucká 6, 618 00 Brno
e) Výměna bytů
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi Ing. Evou Procházkovou, Prostějovská 5, byt č. 1, přízemí, 3+1 - Věrou Horváthovou, Valtická 6, byt č. 13, 4. poschodí, 2+kk, SBD Mír - Hanou Húskovou, Zvěřinova 3, byt č. 7, 3. poschodí, 3+1,MČ B.-Černovice, - Petrem Švábem, Horácké nám.9, byt č.11, 2. poschodí, 3+1, MČ B.-Řečkovice a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Petrem Švábem na dobu neurčitou.
f) Mandátní smlouva - mandatář Leopold Golda, dodatek č. 1
RMČ schvaluje úpravu Mandátní smlouvy ze dne 17.9.2001, mandatář Leopold Golda, v čl. IV. smlouvy takto:
Výše úplaty je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí 25 % z částky vymožené z dluhu na nájemném a 25 % z poplatku z prodlení, který bude mandantářem vymožen jako příslušenství hlavní pohledávky.
V ostatním ujednání se Mandátní smlouva nemění.
g) Zrušení poplatku za používání STA
RMČ přijímá všeobecnou zásadu k příjmu tel. signálu pomocí STA. STA je možné odpojit na základě souhlasu všech nájemců v domě, potom nebude ve vyúčtovatelných službách nájemcům kalkulována záloha za používání STA. K opětovnému připojení je rovněž třeba souhlasu všech nájemníků.
h) Prominutí penále - Anna Přikrylová, Dědická 18
RMČ promíjí p. Přikrylové, Dědická 18 část penále za dlužné nájemné ve výši 50% tj. 3.431,- Kč.
ch) Prominutí penále - Sandra Neumanová, Vlnitá 9
RMČ promíjí p. Neumanové, Vlnitá 9 část penále za dlužné nájemné ve výši 50%, tj. 1.887,- Kč.
i) Souhlas k podnájemní smlouvě pí Večerková, Rousínovská 36
RMČ nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na byt Rousínovská 36, byt č.1, 2+1, mezi nájemcem bytu Kateřinou Veverkovou a podnájemcem Karolínou Heinlovou.
j) Pronájem nebytového prostoru - Eva Vítková, Rousínovská 15
RMČ neschvaluje pronájem nebytového prostoru v domě Rousínovská 13 pí Evě Vítkové, Rousínovská 15 z důvodu nevhodnosti nebyt. prostoru pro podnikatelské účely.

 

IV/33/4 Přeložka inženýrských sítí ze soukromých pozemků do budované komunikace ulice Kellnerova
RMČ pověřuje starostu jednáním se starostou obce Šlapanice o zajištění financí na přeložku vodovodu.

 

IV/33/5 Příloha č. 1 a č. 2 Statutu sociálního fondu
RMČ schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 Statutu sociálního fondu.

 

IV/33/7 Různé
RMČ schvaluje tajemnici zahraniční pracovní cestu ve dnech 30.5. - 6.6.2004.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/33. RMČ 28.4.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku