Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.09.2017
  Svátek má Berta, zítra Jaromír

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/33. RMČ 28.4.2004

06.05.2004

Zápis z IV/33. RMČ 28.4.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek. 4-0-0
Program byl doplněn o body:
IV/33/1d) Odměny ředitelkám škol a školských zařízení
IV/33/2f) Prodej části pozemku p.č. 2954/1
a schválen. 5-0-0

 

IV/33/1 Hospodaření s rozpočtem
Předložila p. Wiesnerová
a) Odměna řediteli TS Slatina
Oba návrhy usnesení byly schváleny bez diskuze. 5-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
c) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 hlavní činnost
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila p. Skolková.
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
d) Odměny ředitelkám škol a školských zařízení
Materiál předložil p. místostarosta. V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil p. Čech. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1

 

IV/33/2 Hospodaření s majetkem
Předložila Ing. Rotreklová
a) Převod nájemní smlouvy pí Jana Rodová
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze.. 7-0-0
b) Převod nájemní smlouvy pí Ivana Korbičková
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Prodej části pozemku v lokalitě Černovičky
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2954/1 - p. Musil
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1
e) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/03/04 na dodavatele stavby: "Dostavba Přemyslova náměstí" v Brně - Slatině
Předložený materiál doplnil p. starosta. Informoval radu, že město Brno zatím MČ nesvěřilo investorskou činnost na tuto investiční akci. Členové rady se shodli na tom, že výběrové řízení vyhlásí. 7-0-0
Stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek. 7-0-0
Jmenovala členy a náhradníky do společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek 7-0-0
a schválila návrh seznamu obesílaných firem. 7-0-0
f) Prodej části pozemku p.č. 2954/1 - p. Zdražil
Oba návrhy usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-1

 

IV/33/3 Bytový odbor
Předložil Ing. Zůbek
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava ploché střechy bytového domu Rousínovská 14,16,18, Brno-Slatina"
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 6-1-0
c) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. 05/04 "Úklid společných prostor obecních bytových domů v MČ Brno-Slatina"
Rada se shodla na vypsání výběrového řízení a schválila text výzvy 7-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek 7-0-0
jmenovala členy a náhradníky společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek 7-0-0
a upravila a schválila návrh seznamu obesílaných firem. 7-0-0
d) Vyřazení poplatku z prodlení vyměřených do r. 2000 z podrozvahové evidence VHČ (nad 20 tis. Kč)
Rada projednala předložený materiál, shodla se však, že o návrhu usnesení nebude hlasovat.
e) Výměna bytů
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
f) Mandátní smlouva - mandatář Leopold Golda, dodatek č. 1
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-2
g) Zrušení poplatku za používání STA
Z diskuze vyplynul požadavek na doplnění návrhu usnesení, poté bylo usnesení přijato. 7-0-0
h) Prominutí penále - Anna Přikrylová, Dědická 18
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 7-0-0
ch) Prominutí penále - Sandra Neumanová, Vlnitá 9
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 5-1-1
i) Souhlas k podnájemní smlouvě pí Večerková, Rousínovská 36
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 5-0-2
j) Pronájem nebytového prostoru - Eva Vítková, Rousínovská 15
Z diskuze vyplynulo, že majetkový odbor prověří možnost uskladnění nábytku v areálu na Přemyslově náměstí. Návrh usnesení byl přijat. 7-0-0
k) Interpelace p. Weinlicha
Rada se seznámila s obsahem interpelace, z diskuze vyplynulo, že stanovisko zaujme na příštím zasedání.
l) Kritéria pro přidělování obecních bytů s pohledávkou MČ
V rámci diskuze byla některá kritéria upravena. P. Cenek podal návrh, aby byly zásady pro přidělování bytů v MČ (bez pohledávky a s pohledávkou) zpracovány do jednoho materiálu. Rada toto akceptovala. Materiál bude dopracován a přeložen na příště.
Jednání rady opustily p. Čechová a p. Skolková.

 

IV/33/4 Přeložka inženýrských sítí ze soukromých pozemků do budované komunikace ulice Kellnerova
Předložil p. starosta
Návrh usnesení byl přijat. 5-0-0

 

IV/33/5 Příloha č. 1 a č. 2 Statutu sociálního fondu
b>
předložila tajemnice
Po upřesnění důvodů předložení materiálu byl návrh na usnesení přijat. 5-0-0

 

IV/33/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápisy z jednání komisí: bytová ze dne 19.4. a sociální 19.4.

 

IV/33/7 Různé
P. starosta předložil radě žádost tajemnice o schválení zahraniční pracovní cesty do Lotyšska, kterou zajišťuje Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Rada s pracovní cestou souhlasila. 5-0-0

 

IV/33/8 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. Karel Cenek
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/33. RMČ 28.4.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku