Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.09.2017
  Svátek má Darina, zítra Berta

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení ZMČ) ► Usnesení IV/9. ZMČ 22.4.2004

10.05.2004

Usnesení IV/9. ZMČ 22.4.2004

IV/9/2Hospodaření s rozpočtem
a) Vyřazení nedokončených investic
ZMČ schvaluje vyřazení nedokončených investic z účetní evidence majetku MČ v celkové výši 442.675,- Kč, které bylo provedeno v r. 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Tato příloha je uložena na finančním odboru.
b) Závěrečný účet MČ za rok 2003
ZMČ schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Slatina za r. 2003, který tvoří:
- údaje o plnění rozpočtu MČ vč. finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím
- údaje o vedlejší hospodářské činnosti
- informace o dlouhodobých závazcích MČ
- vyúčtování finančních vztahů s městem Brnem (vč. státního rozpočtu)
- vyúčtování peněžních fondů
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ auditorem a MMB
Tyto materiály tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003
ZMČ schvaluje zlepšený hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003 ve výši 134.899,19 Kč a jeho následující rozdělení do fondů:
rezervní fond 107.919,19 Kč
fond odměn 26.980,- Kč
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
ZMČ schvaluje zlepšený hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 ve výši 284.686,29 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2003
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
ZMČ schvaluje zlepšený hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 ve výši 14.419,10 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003
ZMČ schvaluje zlepšený hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003 ve výši 116.620,27 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
h) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009
ZMČ schvaluje rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009. Rozpočtový výhled tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.
ch) Rozpočtové opatření č. 3/2004
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2004, kterým se zapojuje do rozpočtu fond rezerv a rozvoje a sociální fond v celkové výši 260 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření zvyšuje financování na -1.562 tis. Kč a výdaje na 35.581 tis. Kč. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 3 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
i) Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory
ZMČ ratifikuje usnesení RMČ přijaté pod bodem IV/31/5a).
j) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
j1) ZMČ bere na vědomí vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
j2) ZMČ akceptuje vysvětlení k použití VFP z roku 2003 SK SLATINA a neuplatňuje vůči němu čl. II smlouvy o bezúplatném převodu finančních prostředků.
k) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004
ZMČ schvaluje veřejnou finanční podporu neziskovým organizacím z rozpočtu r. 2004 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení v celkové výši 260.000,- Kč.

 

IV/9/3 Bytový odbor
a) Uvolněný byt - Rousínovská 36
1) ZMČ souhlasí, aby uvolněný byt č. 2+1, na ul. Rousínovská 36 RMČ přidělila zájemci ze seznamu žadatelů o obecní byt, který uhradí MČ pohledávky na bytě ve výši 89.058,- Kč.
2) ZMČ ukládá RMČ vypracovat zásady pro přidělování bytů v MČ, na kterých vázne pohledávka MČ a předložit je na příštím zasedání ZMČ.
b) Uvolněný byt - Bučovická 7
1) ZMČ ruší svoje usnesení přijaté pod bodem 9/3a.
2) ZMČ ukládá RMČ vypracovat zásady pro přidělování bytů v MČ, na kterých vázne pohledávka MČ a předložit je na příštím, popř. mimořádném zasedání ZMČ.
c) Vývoj dluhů za rok 2003
ZMČ bere na vědomí zprávu o vývoji dluhů za rok 2003 - "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999".

 

IV/9/4 Výbory
a) Finanční výbor
ZMČ ukládá RMČ předložit finančnímu výboru k posouzení srovnání provozu kotelny K4 firmou ERDING a MČ.
b) Kontrolní výbor
b1) ZMČ ukládá KV na základě jeho podnětu prověřit zajištění zimní údržby Technických Služeb Brno-Slatina v návaznosti na harmonogram údržby a kontrolu zabezpečení objektu.
b2) ZMČ žádá KV o prošetření správnosti postupu MČ Brno-Slatina při dispozici pozemkem p. č. 813-819 k. ú. Slatina od r. 1992.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/9. ZMČ 22.4.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku