Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.08.2017
  Svátek má Sandra, zítra Bartoloměj

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/34. RMČ 12.5.2004

14.05.2004

Zápis z IV/34. RMČ 12.5.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
34/2h) Interpelace p. Weinlicha
34/7e) "CTP Brno - Brněnská průmyslová zóna, Černovická terasa, území "A" a "B", vk.ú.Černovice, Slatina, Tuřany, okr. Brno - město"
a schválen 4-0-0

 

IV/34/1 Hospodaření s majetkem - předložila Ing. Rotreklová
a) Výzva více zájemcům č. O/01/04 "Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5 - realizacedoporučení energetického auditu."
Rada se seznámila s se zápisy z jednání komise pro otevírání obálek a z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 4-0-0
a vybrala dodavatele zakázky 4-0-0
b) Pískoviště na území MČ Brno - Slatina
Rada se seznámila se čtyřmi variantními návrhy na úpravu ploch bývalých pískovišť:
1) odstranění , zavezení zeminou, osetí trávou - 10 pískovišť
náklady na 1 pískoviště:
odstranění pískoviště a zavezení zeminou5.000,00 Kč
osetí trávou600,00 Kč

5.600,00 Kč
 
2) odstranění, zavezení zeminou, výsadba vzrostlého stromu, osetí trávou - 7 pískovišť
náklady na 1 pískoviště
odstranění pískoviště a zavezení zeminou5.000,00 Kč
výsadba vzrostlého stromu a osetí trávou6.000,00 Kč

11.000,00 Kč
 
3) odtěžení písku,zavezení zeminou,výsadba vzrostlého stromu,obsyp borkou - 2pískoviště
náklady na 1 pískoviště
odstranění písku a zavezení zeminou3.000,00 Kč
výsadba vzrostlého stromu s obsypem borkou6.500,00 Kč
oprava sezení - prken4.000,00 Kč

13.500,00 Kč
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavili p. Čech a p. Čechová.
V letošním roce je zatím k dispozici objem finančních prostředků ve výši 70.000,- Kč. Po krátké diskuzi přijala rada usnesení. 6-0-0

 

IV/34/2 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Hospodaření VHČ za období I-IV/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
b) Výzva více zájemcům 01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14,16,18,Brno-Slatina".
Rada se seznámila se zprávou společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek v tomto výběrovém řízení. 6-0-0
Rada řešila otázku finančního zajištění stavby. Dodavatel bude vybrán na příštím zasedání rady.
c) Výzva více zájemcům 02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1,3,5, Brno-Slatina"
Rada se seznámila se zprávou společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek v tomto výběrovém řízení. 6-0-0
Rada řešila otázku finančního krytí stavby. Dodavatel bude vybrán na příštím zasedání RMČ.
d) Prominutí části penále - Jan Kvapil, Vlnitá 3
Po diskuzi byl návrh usnesení schválen. 5-1-0
e) Výměna bytu - Jan Kvapil, Vlnitá 3
Po diskuzi byl návrh usnesení schválen. 4-1-1
f) Pravidla pro přidělování obecních bytů
Nad návrhem pravidel proběhla obsáhlá diskuze. Členové rady se shodli na dílčích úpravách. Materiál bude dopracován a předložen na příštím zasedání.
g) Spolupráce se soudním exekutorem - JUDr. Lubomír Zálešák
Dr. Zálešák seznámil přítomné s nabídkou spolupráce v exekučním řízení.
h) Interpelace na RMČ - p. Weinlich
Rada se opětovně zabývala otázkou různé výše nájemného v bytech svěřených MČ a konstatovala, že rozdílnou výši nájemného přinesl historický vývoj svěřování hospodaření s byty MČ a budování nástaveb bytových domů. Z tohoto důvodu trvá na svém usnesení přijatém dne 17.3.2004 pod bodem IV/30/3m), kdy se otázkou úpravy výše nájemného zabývala na podnět p. Dokoupila.

 

IV/34/3 Četnost a časový harmonogram údržby veřejného prostranství v roce 2004 - písemně předložila Mgr. Gillarová
Rada v rámci diskuze upravila termín podzimního výhrabu trávníků a poté harmonogram údržby schválila. 7-0-0

 

IV/34/4 Smlouva o nájmu pozemku č. PN 1/2004 - písemně předložil JUDr. Janků
Připomínky slatinského oddílu pétangue "SLOPE BRNO" k návrhu smlouvy, který předložila MČ přednesl přímo na zasedání p. starosta. Vzhledem k této skutečnosti bude dopracovaný návrh smlouvy předložen na příštím zasedání rady.

 

IV/34/5 Volby do EP - předložil starosta a tajemnice
Rada se shodla na tom, že předvolební inzerce ve zpravodaji bude zpoplatněna jako nekomerční inzerce a poté oba návrhy usnesení schválila. 7-0-0

 

IV/34/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj MČ ze dne 3.5.

 

IV/34/7 Různé
a) Rušení nočního klidu na ul. Langrova
Radní obdrželi kopii stížnosti na rušení nočního klidu na ul. Langrova. Kroky, které v této záležitosti podnikla MČ shrnul p. starosta. Dále informoval radu o tom, že doposud nebyla schválena vyhláška města Brna, která by omezovala provoz restauračních zařízení. Rada proto opětovně žádá MP a Policii ČR o častější provádění kontrol dodržování nočního klidu a veřejného pořádku v této lokalitě. 7-0-0
b) Pronájem části budovy ZŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 - předložil p. místostarosta
Místostarosta podal radě informaci o zájemci o pronájem volných prostor v ZŠ. Rada ho pověřila dalším jednáním s ředitelkou školy ve věci pronájmu tak, aby byly volné prostory pronajaty nejpozději do 1.9.2004. 7-0-0
c) Hody 2004 - předložil starosta
Rada se seznámila s obsahem zápisu z jednání ve věci konání slatinských hodů a vzala na vědomí termín konání a osobu pořadatele. 7-0-0
Schválila bezplatný pronájem hřiště, venkovního nábytku a skladu pro účely této akce 7-0-0
a zavázala se uhradit honorář dechové hudbě a spotřebu el. energie na její ozvučení. 7-0-0
Z diskuze dále vyplynul požadavek na uzavření dohody o zajištění slatinských hodů, kde by byly mj. zakotveny shora schválené závazky MČ a podmínka pro pořadatele spočívající v předložení vyúčtování celé akce. 7-0-0
d) Zpráva ze sněmu starostů ze dne 4.5.2004
Starosta podal ústní informace.
e) "CTP Brno - Brněnská průmyslová zóna, Černovická terasa, území "A" a "B", vk.ú.Černovice, Slatina, Tuřany, okr. Brno - město"
Starosta informoval radu o jednání, které proběhlo dne 11.5.2004 s CTP Project Invest, spol. s r.o. ve věci projednání požadavků MČ Brno - Slatina na vypracování dokumentace EIA. MČ byla jediným účastníkem řízení, který tento požadavek vznesl. Na základě závěrů z tohoto jednání se rada shodla na tom, že nebude trvat na zpracování této dokumentace. 5-1-1

 

IV/34/8 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří NavrátilMgr. Helena Skolková
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/34. RMČ 12.5.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku