Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 19.08.2017
  Svátek má Ludvík, zítra Bernard

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/34. RMČ 12.5.2004

14.05.2004

Usnesení IV/34. RMČ 12.5.2004

IV/34/1 Hospodaření s majetkem
a) Výzva více zájemcům č. O/01/04 "Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5 - realizace doporučení energetického auditu."
a1) Rada MČ bere na vědomí Zprávu komise otevírání obálek, ze dne 27.4.2004 a Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek, ze dne 29.4.2004 ve výběrovém řízení "Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5 - realizace doporučení energetického auditu" o otevírání obálek a o hodnocení a posouzení nabídek.
a2) Rada MČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky " Školské objekty Jihomoravskénám. 2,3,4,5 - doporučení energetického auditu" firmu P.S.K - pomocné stavební konstrukce, s.r.o.Kabátníkova 2, 661 10 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo v limitní ceně 5,062.084,- Kč.
b) Pískoviště na území MČ Brno - Slatina
RMČ ukládá MO, aby v souladu s předloženými variantami a v návaznosti na schválený rozpočet postupně realizoval úpravu bývalých pískovišť.

 

IV/34/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I-IV/2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I-IV/2004 s náklady 1.553.122,60 Kč a výnosy 7.668 250,13 Kč.
b) Výzva více zájemcům 01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14,16,18,Brno-Slatina".
RMČ bere na vědomí zprávu společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení "Regenerace bytového domu Dědická 14,16,18, Brno-Slatina" o otevírání obálekazprávu o hodnocení a posouzení nabídek.
c) Výzva více zájemcům 02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1,3,5,Brno-Slatina".
RMČ bere na vědomí zprávu společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení "Regenerace bytového domu Dědická 1,3,5, Brno-Slatina" o otevírání obálekazprávu o hodnocení a posouzení nabídek.
d) Prominutí části penále - Jan Kvapil, Vlnitá 3
RMČ promíjí p. Janu Kvapilovi, Vlnitá 3 penále za dlužné nájemné ve výši 12.562,50 Kč.
e) Výměna bytu - Jan Kvapil, Vlnitá 3
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi p. Janem Kvapilem, Vlnitá 3 a pí. Petrou Hájkovou, Vyma- zalova 19 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Petrou Hájkovou na dobu určitou do 31.5.2006 s tím, že v případě plnění povinností vyplývajících z této nájemní smlouvy bude smlouva poté uzavřena na dobu neurčitou.

 

IV/34/3 Četnost a časový harmonogram údržby veřejného prostranství v roce 2004
RMČ schvaluje čas. harmonogram a četnost údržby veř. prostranství v MČ na rok 2004. Harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na TO a MO.

 

IV/34/5 Volby do Evropského parlamentu
a) V souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu RMČ vyhrazuje jako plochu pro vylepení plakátů pro předvolební kampaň světelnou reklamní tabuli tzv."City light" u OC Slatinka, a to od26.5.2004.
b) Pro prezentaci kandidujících politických stran do Evropského parlamentu RMČ vyhrazuje dvě strany ve slatinském zpravodaji k uveřejnění předvolební inzerce, která bude zpoplatněna jako nekomerční inzerce. Rozsah jedné volební prezentace bude upřesněn v návaznosti na počet zájemců.

 

IV/34/7 Různé
a) Rušení nočního klidu na ul. Langrova
RMČ žádá Městskou policii a Policii ČR o intezívnější provádění kontrol dodržování nočního klidu na ul. Langrova a Loučky v okolí restaurace Las Pegas.
b) Pronájem části budovy ZŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
RMČ pověřuje místostarostu jednáním s ředitelkou ZŠ Jihomoravské nám. 2 ve věci pronájmu volných prostor ve škole k 1.9.2004.
c) Hody 2004
c1) RMČ bere na vědomí, že pořadateli Slatinských hodů 2004 ve dnech 10.,11. a 12.9. jsou slatinští stárci zastoupeni p. Romanem Zapletalem a p. Marek Šauer.
c2) RMČ schvaluje bezplatný pronájem hřiště při ul. Černozemní a jednoho skladu v areálu Přemyslova nám. 24/26 stárkům za účelem pořádání Slatinských hodů 2004 a bezplatné zapůjčení venkovního nábytku, vč. pódia
c3) RMČ schvaluje úhradu honoráře ve výši 40.000,- Kč dechové hudbě Dambořanka z rozpočtu MČ a úhradu el. energie na její ozvučení.
c4) RMČ ukládá vedoucímu VO připravit a projednat s pořadateli návrh dohody o pořádání hodů.
e) "CTP Brno - Brněnská průmyslová zóna, Černovická terasa, území "A" a "B", vk.ú.Černovice, Slatina, Tuřany, okr. Brno - město"
RMČ netrvá na posuzování vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/34. RMČ 12.5.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku