Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 17.08.2017
  Svátek má Petra, zítra Helena

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/35. RMČ 26.5.2004

11.06.2004

Usnesení IV/35. RMČ 26.5.2004

IV/35/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 6/2004
RMČ doporučuje ZMČ ratifikovat opatření č. 6/2004, kterým MČ provádí finanční vypořádání, přijímá dotace a půjčky na regeneraci panelových domů Dědická 14 - 18 a 1 - 5, přijímá dotaci na volby do Evropského parlamentu a snižuje splátky půjček z FBV. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje příjmová část rozpočtu na 46.356 tis. Kč, financování na 392 tis. Kč a výdaje na 46.748 tis. Kč. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 6 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
b) Rozpočtové opatření č. 7/2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 7/2004, které řeší zapojení fondu rezerv a rozvoje ve výši 38 tis. Kč, a které zvyšuje financování na 430 tis. Kč a výdaje rozpočtu na 46.786 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 7 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Rozpočtové opatření č. 5/2004
RMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2004, kterým se provádí usnesení ZMČ č. IV/9/2k), a které nemění celkovou výši rozpočtu. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 5 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.

 

IV/35/2 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků - Bytové družstvo Strážnická 2, 4, 6.
RMČ souhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 2860 o výměře 4,8 m2 , p.č. 2870 o výměře 9,6 m2, p.č. 2871 o výměře 9,6 m2 a p.č. 2863 o výměře 4,8 m2 Bytovému družstvu Strážnická 2, 4, 6, Brno.
b) Prodej pozemků - FIBIZ, s.r.o., Cejl 79a, Brno
b1) RMČ souhlasí s prodejem části pozemků p.č. 1586 o výměře 100 m2 a p.č. 1588 o výměře 317 m2 firmě FIBIZ, s.r.o. Cejl 79a, Brno. Podmínkou souhlasu s prodejem je kolaudace polyfunkčního objektu, který firma FIBIZ s.r.o. na těchto pozemcích staví.
b2) RMČ schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1586 o výměře 100 m2 a části pozemku p.č. 1588o výměře 317 m2 firmě FIBIZ, s.r.o. Cejl 79a, Brno od 1.6.2004 na dobu určitou do doby, než kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejdéle však do 31.12.2005, ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
d) Vyjádření k akci " Brno-Přemyslovo nám. - rekonstrukce nn" - JME Brno
RMČ souhlasí s akcí JME, a.s. Lidická 36, Brno: "Brno - Přemyslovo nám. - rekonstrukce nn" za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
e) Vyjádření k akci " Brno-Slatina, Podstránská - rekonstrukce nn" - JME Brno
RMČ souhlasí s akcí JME, a.s. Lidická 36, Brno: "Brno-Slatina, Podstránská - rekonstrukce nn" za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
f) Prodej pozemků - p. Smyček, Ečerova 15, Brno
RMČ souhlasí s prodejem pozemků p.č. 443/2 o výměře 108 m2 , 443/3 o výměře 110 m2 a 443/5 o výměře 41 m2 v k.ú. Slatina panu Smyčkovi, Ečerova 15, Brno za předpokladu, že je vlastníkem sousedních pozemků.
h) Výzva více zájemcům č. O/02/04 "Nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině"
h1) RMČ bere na vědomí Zprávu o otevírání obálek ze dne 6.5.2004 a Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 14.5.2004 ve výběrovém řízení na dodavatele investice "Nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně-Slatině ".
h2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině" firmu IMOS Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo v limitní ceně 9.474.866,- Kč vč. DPH.
ch) Soupis provedených prací na objektu "Kino Beseda"
ch1) RMČ ukládá MO prověřit a posoudit soupis provedených prací předložený nájemcem p. Šťastným ve vztahu ke zhodnocení objektu a k uzavřené nájemní smlouvě.
ch2) RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1777/0 p. Šťastnému za účelem zřízení letní zahrádky.
ch3) RMČ ukládá MO prověřit nájemní vztahy k pozemku p.č. 1777/0.
i) Pronájem nebytových prostor - Přemyslovo nám. 24/26
RMČ souhlasí s pronájmem části skladových prostor v areálu Přemyslovo nám. 24/26 o výměře 65 m2 za účelem skladu materiálu panu Luboši Ehrenbergerovi, Pomezní 101, Brno na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou za 300,-- Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/35/3 Bytový odbor
a) Výzva více zájemcům 01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14, 16, 18, Brno-Slatina"
RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky č.01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14, 16, 18, Brno-Slatina" firmu STAVOPROJEKTA, a.s., Kounicova 67, 602 00 Brno a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy v limitní ceně 6.870 797,-Kč, vč. DPH.
b) Výzva více zájemcům 02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1, 3, 5, Brno-Slatina"
RMČ ruší výběrové řízení veřejné zakázky č. 02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1, 3, 5, Brno-Slatina" ve smyslu bodu č. 12 Výzvy více zájemcům předmětné zakázky.
c) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6.
RMČ doporučuje ZMČ souhlasit v rámci prodeje domovního celku Rousínovská 2,4,6 i s prodejem pozemku p. č. 3139 a části pozemku p.č. 3142 - zeleň - s domovním celkem související.
d) Výměna bytu - Iveta Blahušová, Rousínovská 11
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi Markétou Kubánkovou, Vlčnovská 6, byt č. 4, I. kat., 4+1, MČ B.-Vinohrady - Ivetou Blahušovou, Rousínovská 11, byt č. 5, I. kat., 3+1 - Petrou Částkovou, Souhrady 12, byt č.1, I. kat., 3+1, MČ B.-Bohunice a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Petrou Částkovou na dobu neurčitou.
e) Pronájem nebytového prostoru - Zdeněk a Blanka Kořízkovi, Rousínovská 15
e1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru v domě Rousínovská 13 Zdeňkovi a Blance Kořízkovým, Rousínovská 15 na dobu určitou do 30.6.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
e2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
f) Prominutí penále - Jan Vejrosta, Bučovická 11
RMČ doporučuje ZMČ vzdát se práva na vymáhání penále, které vzniklo z dluhu na nájemné za období 03/95 - 12/99 ve výši 274.499,22 Kč p. Janu Vejrostovi, Bučovická 11 ve smyslu § 85 odst. f) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
g) Výzva více zájemcům č. 04/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25, 27, 29 a Prostějovská 1, 3, 5 v Brně-Slatině"
g1) RMČ bere na vědomí zprávu společné komise pro otevírání obálek a pro hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení č. 04/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25, 27, 29 a Prostějovská 1, 3, 5 v Brně-Slatině" o otevírání obálek a zprávu o hodnocení a posouzení nabídek.
g2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky č. 04/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25, 27, 29 a Prostějovská 1, 3, 5 v Brně-Slatině" firmu OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o dílo v limitní ceně 1.906 000,-Kč.

 

IV/35/4 "Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice-Tuřany"
RMČ nemá připomínky k obsahu TEZ investice "Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice-Tuřany", předloženého Odborem investičním MMB dne 10.5.2004.

 

IV/35/5 Smlouva o nájmu pozemku č. PN 1/2004
RMČ schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku č. PN/1/2004 se Slatinským oddílem pétanque "SLOPE BRNO" na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/35/6 Komise
Rada s okamžitou účinností odvolává z funkce člena bytové komise p. Aloise Dokoupila.

 

IV/35/7 Různé
c) Pověření ředitelky ZŠ Jihomoravské nám. 2
RMČ pověřuje ředitelku ZŠ Jihomoravské nám. 2 Mgr. Annu Řezáčovou podpisem nájemní smlouvy s ZUŠ Smetanova 8, 602 00 Brno.
d) Prohlášení náhradníka členem ZMČ
RMČ prohlašuje p. Evžena Šika, Tilhonova 56a dne 25.5.2004 členem ZMČ.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/35. RMČ 26.5.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku