Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.08.2017
  Svátek má Bartoloměj, zítra Radim

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/36. RMČ 9.6.2004

21.06.2004

Zápis z IV/36. RMČ 9.6.2004

Jednání zahájil a řídil místostarosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/36/2 b) Prodej pozemků p.č. 915 a p.č. 1481/2
IV/36/2 c) Prodej kinokřesel
a schválen. 4-0-0

 

IV/36/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - IV. 2004 hlavní činnost
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
Na jednání se dostavila p. Dostálová.
b) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
c) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
d) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
e) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
f) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0

 

IV/36/2 Hospodaření s majetkem - předložila Ing. Rotreklová
a) Prodloužení nájemní smlouvy s firmou FiBiZ s.r.o.
Předložený návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-1
Vzhledem k vydanému ÚR předložila ing. Rotreklová další návrh na usnesení, který byl rovněž přijat. 4-0-1
b) Prodej pozemků p.č. 915 a p.č. 1481/2 - vyjádření k podmínkám prodeje
Na žádost MMB, se rada vyjádřila k podmínkám prodeje těchto pozemků. 4-0-1
Dále souhlasila s variantou č. I prodeje, která představuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Brnem a společností Arch. Design - Atelier DoS s.r.o. 4-0-1
a potvrdila ukončení nájemních smluv, které se váží k těmto pozemkům. 4-0-1
c) Prodej kinokřesel
Na základě toho, že se přihlásil kupec na nepotřebná křesla z bývalého kina Beseda, stanovila rada pro účely prodeje jejich cenu. 5-0-0

 

IV/36/3 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Pravidla pro přidělování obecních bytů.
Nad předloženým materiálem proběhla obsáhlá diskuze. Připomínky BO zpracuje a dopracovaný materiál bude předložen na mimořádném zasedání ZMČ.
b) Bytové hospodářství MČ Brno-Slatina
Rada se seznámila a vzala na vědomí předloženou písemnou zprávu o správě bytů v MČ. Shodla se na tom, že se jedná o výchozí materiál pro zpracování koncepce byt. hospodářství v MČ. 5-0-0
c) Spolupráce se soudním exekutorem - JUDr. Lubomír Zálešák
Vedoucí odboru podal na zasedání doplňující informace, týkající se referencí o této exekutorské kanceláři. Rada po zvážení všech argumentů rozhodla řešit prostřednictvím této kanceláře tři dlužníky na nájemném. 5-0-0

 

IV/36/4 Novely zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina - předložila tajemnice.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0

 

IV/36/5 Hody 2004 - dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání Slatinských hodů 2004 - předložila tajemnice
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
Rada se rozhodla pozvat na své zasedání dne 30.6. hlavního pořadatele a zástupce stárků, aby podali informace o aktuálním stavu připravenosti letošních hodů.

 

IV/36/6 Program IV/10. zasedání ZMČ dne 24. 6. 2004
Rada schválila tento program 10. zasedání ZMČ:
IV/10/1 Slib člena zastupitelstva
IV/10/2 Kontrola plnění usnesení
IV/10/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 hlavní činnost (IV/33/1c)
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004 (IV/33/1b)
c) Rozpočtové opatření č. 6/2004 (IV/35/1a)
d) Rozpočtové opatření č. 7/2004 (IV/35/1b)
IV/10/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za 1. čtvrtletí r. 2004 (IV/33/3a)
b) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6 (IV/35/3c)
c) Vzdání se práva a prominutí pohledávky (IV/35/3f)
d) Pravidla pro přidělování obecních bytů (IV/36/3a)
IV/10/5 Novely zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina (IV/36/4)
IV/10/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/10/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/10/8 Interpelace
IV/10/9 Různé
IV/10/10 Závěr 5-0-0

 

IV/36/7 Komise
Rada vzala na vědomí, že dne 7. 6. zasedala komise pro rozvoj MČ. Vzhledem k tomu, že ze zápisu není dostatečně jasné o čem komise jednala, požaduje rada, aby byl více vypovídající.

 

IV/36/9 Kontrola plnění usnesení
Bod nebyl projednáván.

 

Ing. Jiří NavrátilMgr. Helena Skolková
starostaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/36. RMČ 9.6.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku