Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.09.2017
  Svátek má Berta, zítra Jaromír

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaArchiv (Oznámení) ► Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

27.12.2012

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta městské části Brno - Slatina podle písm. a) §14 a §34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

o z n a m u j e:

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech

11.01.2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
12.01.2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Případné druhé kolo (pokud některý z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů) se uskuteční o 14 dní později

25.01.2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
26.01.2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 330 je volební místnost v budově firmy EXPO-COM trading, s.r.o., Černovičky 36a, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Černovičky, Podstránská, Stránská, Olomoucká 180 - 184 sudá, lokalita Stránská skála

ve volebním okrsku č. 331 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bedřichovická, Blažovická, Bučkova, Budínská, Černozemní, Drážní, Hliník, Kellnerova, Kikrleho, Kobylnická, Kovárenská, Krejčího, Křehlíkova, Matlachova, O.Veselého, Pivodova, Ráj, Řípská, Sámova, Slatinka, Šikova, Šmahova, Zelinkova

ve volebním okrsku č. 332 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Hviezdoslavova, Kozinova, Moutnická, Ponětovická, Pomezní, Přemyslovo náměstí, Slatinské náměstí, Šlapanická, Šmilovského,Těšanská, Tilhonova 1-47, 2-66, Tuřanka, Vlnitá, Vyškovská, Zemanova, V Nové čtvrti, Za Kostelem

ve volebním okrsku č. 333 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Langrova, Lučiny, Tilhonova 51-105 (lichá), Vlárská

ve volebním okrsku č. 334 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Jihomoravské nám., Kroměřížská 1-12 (sudá i lichá), Mikulčická 1-11 (lichá), Strážnická 1-18 (sudá i lichá), Zlínská

ve volebním okrsku č. 335 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bučovická 1-18 (sudá i lichá), Dědická 1-18 (sudá i lichá), Slavkovská 1-11 (lichá)

ve volebním okrsku č. 336 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Dědická 19-35, 20-30, Mikulčická 2-16 (sudá)

ve volebním okrsku č. 337 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Prostějovská 1-11, 2-18, Rousínovská 1-29, 2-36

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

Jiří IDES
starostaINFORMACE PRO VOLIČE

Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, bude vydán voličský průkaz, se kterým mohou volit v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz lze podat
- osobně - nejpozději do 09.01.2013 do 16.00 hod na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 v úřední dny PO, ST od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod.; v ostatní dny pouze od 8.00 – 11.00 hod. V případě konání II. kolo voleb nejpozději do 23.01.2013 do 16.00 hod.

- písemně

v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče

v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem

v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

žádost musí být doručena ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno, nejpozději dne 04.01.2013. V případě konání II. kolo voleb nejpozději do 18.01.2013.

V písemné žádosti volič uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresu kam mu má být voličský průkaz zaslán, případně jiný způsob doručení.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby prezidenta republiky budou doručeny voličům v obálce nejpozději do 08.01.2013. V případě konání II. kolo voleb nebudou hlasovací lístky roznášeny voličům na adresu trvalého pobytu, ale volič obdrží hlasovací lístky ve dnech konání voleb až přímo ve volební místnosti.

V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat ÚMČ Brno-Slatina (tel.533 433 576, 533 433 572) anebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasování mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů ÚMČ Brno-Slatina (tel.533 433 572 nebo 533 433 576 ) anebo v den voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Ověření záznamu voliče ve volebním seznamu

Předběžné seznamy oprávněných voličů jsou připraveny k nahlédnutí do 09.01.2013. Každý volič si může v úřední dny (PO, ST 8.00 – 11.30 a od 12.30 - 17.00 hod.; nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední dny, tel. 533 433 572 Bc. Stoklásková nebo 533 433 574 JUDr. Janků ověřit zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav.

Bc. Danuše Stoklásková
pověřena organizačně technickým zabezpečením voleb

ÚMČ Brno-Slatina


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku