Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.08.2017
  Svátek má Bartoloměj, zítra Radim

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/37. RMČ 7.7.2004

17.07.2004

Zápis z IV/37. RMČ 7.7.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Čech. 4-0-0
Předložený program jednání byl schválen. 4-0-0

 

IV/37/1 Hospodaření s rozpočtem
Materiály předložila písemně pí Wiesnerová.
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - V. 2004 HČ
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
b) Informace k pronájmu prostor ve zřízených školských příspěvkových organizacích
Rada vzala písemnou informaci o pronájmech ve školských zařízeních na vědomí.
c) Žádost pana Ferdy o finanční podporu
P. Čech doplnil návrhy na usnesení o další, kterým ukládá ÚMČ bezodkladně žádost vyřídit. Všechny návrhy usnesení byly jednomyslně přijaty. 4-0-0

 

IV/37/2 Hospodaření s majetkem
Písemně předložila Ing. Rotreklová.
a) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1009/1 - AB AUTO Brno, spol. s r.o.
Rada s prodejem pozemku za účelem zřízení trvalého vjezdu nesouhlasila. 4-0-0
O možnosti povolení zřízení dočasného vjezdu bude rozhodovat na příštím zasedání po prohlídce místa samotného.
b) Hračkoviště - Langrova
Předložený materiál doplnil p. starosta. Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 4-0-0
c) Prodej pozemku p.č. 1463/4
Po krátké diskuzi a zjištění, že okolní „předzahrádky“ jsou nadále v majetku města, byl podán nový návrh na usnesení, který byl přijat. 4-0-0
d) Prodej části pozemku p.č. 2879
Z diskuze vyplynulo, že rada chce znát, zda stavba garáže byla realizována se souhlasem města Brna, příp. MČ a poté se k prodeji vyjádří.
e) Prodej částí pozemků p.č. 2863, p.č. 2872, p.č. 2873 a p.č. 2866
Návrh na usnesení byl upraven a schválen bez další diskuze. 4-0-0
f) Vrácení vynaložených investic
Rada se seznámila s žádostmi nájemců v areálu Přemyslova nám. 24/26 pí Dobiášové-zelenina a Ing. Meluzína - drogerie a pro kvalifikované rozhodnutí požaduje předložení dokladů o vložených investicích a souhlas pronajimatele s jejich provedením. 4-0-0
Dále požaduje po MO přehled uhrazených nájmů obou nájemců za celé období. 4-0-0
g) Odkoupení pozemku p.č. 1571
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
h) Pronájem pozemků p.č 1071/49, 1071/83, 1071/93 a 1071/92
Po upřesnění pozemků na situační mapce byly upraveny návrhy usnesení, které byly poté jednomyslně přijaty. 4-0-0
ch) Neinvestiční náklady na mimobrněnské děti
Návrh na usnesení, kterým by MČ již nepožadovala uhrazení neinvestičních nákladů od obcí, jejichž děti navštěvují slatinská školská zařízení, nebyl přijat. 0-3-1
i) Vyjádření k oplocení pozemku
Návrh usnesení byl doplněn v tom smyslu, že nájemcem při skončení nájemního vztahu nebude požadována náhrada vložených investic a poté byl přijat. 4-0-0
j) Převod nájemní smlouvy
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
k) Plán oprav komunikací v roce 2004
Rada předložený plán oprav schválila a dále upozorňuje na další nutné opravy chodníků: před objektem „Beseda“ a přilehlé zastávky MHD, u zastávky MHD u kapličky, na ul. Langrova (u hřiště), na ul. Hviezdoslavova a celé komunikace Šmahova v úseku Řípská - Drážní. Zároveň pověřila starostu ve věci oprav jednáním s Brněnskými komunikacemi. 4-0-0

 

IV/37/3 Bytový odbor
Materiály písemně předložil Ing. Zůbek.
a) Hospodaření VHČ I.-V./2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
b) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
c) Výměna bytů - Ing. Eva Procházková, Prostějovská 5
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 4-0-0
d) Prodloužení nájmu bytu
Po diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 4-0-0
e) Prominutí penále Ing. Josef Poduška, Bučovická 15
Po diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 4-0-0
f) Prominutí penále - manž. Švecovi, Bučovická 14
Po diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 4-0-0
g) Instalace plynového topidla do fasády - Lubomír Florián, Tilhonova 52A
Po obsáhlé diskuzi, která se týkala především otázky jiných způsobů vytápění bytu, byl nakonec návrh usnesení přijat. 4-0-0
h) Podnájem v bytě - Martina Blane, Vlnitá 15
Po diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 4-0-0
ch) Přidělení bytu nájemci bytu obecního domu Tržní 2
Návrh na usnesení byl doplněn a přijat. 4-0-0

 

IV/37/4 Jednání s pořadateli o stavu zajištění hodů 2004
Na jednání se dostavil hlavní pořadatel hodů p. Šauer spolu s p. Večeřou, zástupcem stárků, aby radu informovali o stavu zajištěnosti letošních hodů. Dle jejich informací je zajištěn zatím parket, jeho zastřešení a hudba. Ostatní záležitosti (elektřina, WC, venkovní nábytek apod.) jsou v řešení. Z tohoto důvodu byla další schůzka s radou domluvena na 11.8.2004.

 

IV/37/5 Schválení darovací smlouvy AZ KLIMA s.r.o.
Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 4-0-0

 

IV/37/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14.6.2004.

 

IV/37/8 Kontrola plnění usnesení
Nebyla provedena.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. Jan Čech
starostaověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/37. RMČ 7.7.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku