Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.09.2017
  Svátek má Jaromír, zítra Zlata

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z VI/72. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.01.2014

03.02.2014

Usnesení z VI/72. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.01.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VI/72/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. 2/2014

b) Žádost paní ... o splácení dluhu

c) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2014

d) Finanční plán, odpisový plán, mzdové prostředky TS Brno-Slatina na r. 2014

e) Finanční plán MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2014

f) Finanční plán a odpisový plán ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2014

g) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2014

VI/72/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 68/2

b) Dispozice s pozemkem p.č. 2329/2

c) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PG/023/06086/2063 dohodou a pronájem pozemku p.č. 28 v k.ú. Slatina

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00403/2014 - pí ...

e) Žádost o finanční prostředky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a vybavení školních kuchyní a jídelen

f) Žádost o proplacení nákladů na opravu poškozené štítové zdi RD Tuřanka 37

g) Stávající úprava kabelů kVN1215, 1.etapa

VI/72/3 Bytový odbor

a) Návrh změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady

b) Pořadník pro přidělování obecních bytů pro rok 2014

c) Návrh nájemní smlouvy dle NOZ

d) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014

e) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou ..., Rousínovská ..., Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou ..., Rousínovská ..., Brno

h) Dohoda o výměně bytu dle § 715 z.č. 40/1964 Sb. - pí ..., Vlnitá ..., Brno

i) Dohoda o výměně bytu dle § 715 z.č. 40/1964 Sb. - p. ..., Vlnitá ..., Brno

j) Žádost o společný nájem bytu – pí ..., Vlnitá ..., Brno

k) Žádost o společný nájem bytu – ..., Rousínovská ..., Brno

l) Žádost o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu – p. ..., Vlnitá ..., Brno

m) Žádost o nevyřazení ze seznamu žadatelů o pronájem bytu – pí ..., Tilhonova ..., Brno

n) Žádost o nevyřazení ze seznamu žadatelů o pronájem bytu – pí ..., Tovární ..., Rajhrad

o) Žádost o slevu z nájmu – p. ..., Vlnitá ..., Brno

p) Žaloba na vymožení pohledávky – p. ..., Vlnitá ..., Brno

q) Žaloba na vymožení pohledávky – p. ..., Tilhonova ..., Brno

r) Žaloba na vymožení pohledávky, žaloba na provedení exekuce na vyklizení bytu – p. ..., Rousínovská ..., Brno

s) Žaloba na vymožení pohledávky – p. ..., Prostějovská ..., Brno

t) Žaloba na vymožení pohledávky, žaloba na vyklizení bytu – pí ..., Bučovická ..., Brno

u) Žaloba na vymožení pohledávky, návrh na provedení exekuce – p. ..., Bučovická ..., Brno

v) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – pí ..., Vlnitá ..., Brno

w) Přistoupení k dědickému řízení – p. ..., Rousínovská ..., Brno

x) Novelizace Zásad pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno‑Slatina

y) Návrh smlouvy o výpůjčce č. VO/VYP/0416/2014 – poskytnutí bezplatného dočasného užívání nebytové jednotky č. 546/8 v domě Vyškovská 2,4, Brno, jako služebny MP Brno

z) Výběr dodavatele „Stavební úpravy domů v lokalitě Tilhonova, Vlnitá pro zřízení kočárkáren a sušáren“

aa) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XI. 2013

ab) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k 15.02.2014

ac) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v bytových domech Dědická 1-3-5 a Dědická 8-10-12, Brno“

ad) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby domu Vlnitá 2-4, Brno

VI/72/4 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis

a) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno‑Slatina na r. 2014

b) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2014

VI/72/5 Navýšení počtu výtisků Aktualit o Slatině

VI/72/6 Návrh vyhlášky č. .../2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012

VI/72/7 Cestovní náhrady

VI/72/8 Žádost OŠMT MMB o spolupráci při navrhování odměn

VI/72/9 Návrh na ocenění pedagogických pracovníků

VI/72/10 Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy bez finanční účasti


Detaily:   Usnesení k zobrazení nebo stažení
urVI72.pdf urVI72.pdf (187 KB)

Andrea Jurníčková, asistentka


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z VI/72. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.01.2014


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku