Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 26.09.2017
  Svátek má Andrea, zítra Jonáš

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz




NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru





Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/14. RMČ 2.7.2003

17.07.2003

Zápis z IV/14. RMČ 2.7.2003

Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Čech. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/14/3f) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI a plynu v domě Tilhonova 67"
IV/14/3g) Půjčka z FBVmB
a schválen. 4-0-0

IV/14/1 Hospodaření s rozpočtem
Žádost finančního výboru
Kontrolní skupina finančního výboru ve složení p. Evžen Šik a p. Miroslav Smutný prováděla dle plánu činnosti FV schváleného ZMČ kontrolu hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Jihomoravské nám. 2. Kontrolu však nemohla dokončit, protože hospodářka ZŠ pí Roušová opakovaně odmítla vydat počítačové sestavy, které po ní požadovali. Rada proto uložila tuto povinnost ředitelce školy. 4-0-0

IV/14/2 Hospodaření s majetkem
Žádost o vyjádření k návrhu projektové dokumentace-K1 Dědická-instalace DPS
Firma THERMO Plus, s.r.o., Obřanská 60, Brno žádá MČ o vyjádření k realizaci stavby "K1Dědická-instalace DPS". Projektová dokumentace řeší změnu systému dodávky tepla pro bytové domy na ulici Dědická a Bučovická. Rada návrh usnesení MaKo doplnila o podmínku realizace mimo topnou sezónu a poté ho schválila. 4-0-0

IV/14/3 Bytový odbor
a) Splátkový kalendář-Helena Novosádyová, Rousínovská 24
Dne 25.6.2003 se dostavila výše uvedená nájemkyně na BO se žádostí o uzavření splátkového kalendáře. Dluh na nájmu do 04/03 .... 14.841,-Kč, poplatek z prodlení (do 25.6.2003) .... 11.321,40 Kč. Dluh celkem .... 26.162,40 Kč. Měsíčně je schopna splácet, mimo řádného nájmu 3.336,-Kč, částku 2.000,-Kč. Diskuse se týkala reálné možnosti splácet dluh. Rada proto požaduje znovuprojednání splátkového kalendáře. 4-0-0.
Z diskuze zároveň vyplynul souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou. 4-0-0
b) Výměny bytů
b1) Ilona Sudová, Tilhonova 97,Brno
S navrhovanou výměnou bytů souhlasila rada bez další diskuze. 4-0-0
b2) Jašová Zdeňka, Rousínovská 24, Brno
P. Jašová požádala o výměnu bytu. Vzhledem k tomu, že rada nemá zatím ke směně vyjádření bytové komise, tak výměnu neprojednávala. S ohledem na skutečnost, že p. Jašové však vypršela nájemní smlouva, rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na tento byt na dobu určitou do 30.9.2003. 4-0-0
c) Výpověď z nájmu bytu (OZ §711, odst.1h) p. Štefka, Rousínovská 20,Brno
Pan Drahomír Štefka žije od 2.1.2003 v ÚSP , kde je přihlášen k trvalému pobytu. Obecní byt 1+1 na ul. Rousínovská 20 nepoužívá. Po diskuzi rada schválila záměr výpovědi z bytu a uložila BO nadále v této záležitosti jednat. 4-0-0
d) Pořadník na byty v nástavbách Tilhonova 81-89
Pořadník na byty v nástavbách, který podle radou schválených kritérií navrhla bytová komise, rada bez diskuze schválila. 4-0-0
e) Prominutí penále - Olga Minaříková, Tilhonova 51
Paní Olga Minaříková, Tilhonova 51 požádala o prominutí penále 232,40 Kč za pozdní úhradu nájmu za období 11/02 a 12/02. Rada akceptovala návrh bytové komise a penále neprominula. 4-0-0
f) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI a plynu v domě Tilhonova 67"
Rada vypsala výběrové řízení na shora uvedenou zakázku a schválila text výzvy, 4-0-0
stanovila termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 4-0-0
a dále jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 4-0-0
Navrhovaný seznam obesílaných firem doplnila o dvě další a schválila. 4-0-0
g) Půjčka FBVmB
Vedoucí BO informoval radu o termínu podání žádostí o půjčku a příspěvek z FBVmB. Rada toto vzala na vědomí a uložila ved. BO požádat o tyto dotace na nástavby Vlnitá 8 a,b a regeneraci jednoho panelového domu. Dále rada vzala na vědomí, že příští termín pro podání žádostí je 15. leden 2004.

IV/14/4 Klub důchodců
Rada se zabývala způsobem transformace klubu důchodců, který v současné době nadále pracuje jako zálohová organizace. Členové rady obdrželi písemnou informaci o dvou možných způsobech řešení tohoto stavu. Po diskuzi rada uložila vedení radnice projednat tuto záležitost s výborem klubu důchodců a o jejich stanovisku informovat radu. 4-0-0

 

IV/14/5 Bezúplatný pronájem sálu radnice školským organizacím zřízeným MČ Brno-Slatina
Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 4-0-0

IV/13/6 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala plnění usnesení na vědomí.

Ing. Jiří NavrátilJan Čech
starostaověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/14. RMČ 2.7.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku