Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.08.2017
  Svátek má Sandra, zítra Bartoloměj

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/14. RMČ 2.7.2003

17.07.2003

Usnesení z IV/14. RMČ 2.7.2003

IV/14/1 Hospodaření s rozpočtem
Žádost finančního výboru
RMČ ukládá ředitelce ZŠ Jihomoravské nám. 2 povinnost předložit kontrolní skupině finančního výboru ve složení p. Evžen Šik a p. Miroslav Smutný materiály, které ke kontrole hospodaření požadují v termínu do 31.7.2003.

IV/14/2 Hospodaření s majetkem
Žádost o vyjádření k návrhu projektové dokumentace- K1 Dědická - instalace DPS
RMČ souhlasí s akcí "K1 Dědická - instalace DPS" firmy THERMOPlus, s.r.o., Obřanská 60, Brno, za podmínky uvedení dotčených pozemků do původního stavu a provádění akce mimo topnou sezónu.

IV/14/3 Bytový odbor
a)Splátkový kalendář - Helena Novosádyová, Rousínovská 24
a1) RMČ ukládá BO, SO a právníkovi, aby spolu s p. Novosádyovou projednali znovu otázku splátkového kalendáře s ohledem na výši splátek a nový návrh předložili na nejbližším zasedání RMČ.
a2) RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s p. Novosádyovou na byt Rousínovská 24 na dobu určitou do 30.9.2003.
b) Výměny bytů
b1) Ilona Sudová, Tilhonova 97, Brno
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi:
Ilona Sudová, Tilhonova 97, 1+1, II. kat. a Helenou Sudovou, Kabátníkova 12, 3+1, I. kat. MČ Královo Pole a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
b2) Jašová Zdeňka, Rousínovská 24, Brno
RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s p. Jašovou na byt Rousínovská 24 na dobu určitou do30.9.2003.
c) Výpověď z nájmu bytu (OZ §711, odst.1h) p. Štefka, Rousínovská 20, Brno
RMČ schvaluje záměr výpovědi z nájmu bytu na Rousínovské 20 p. Štefkovi a ukládá BO jednat v této věci s nájemcem.
d) Pořadník na byty v nástavbách Tilhonova 81-89
RMČ schvaluje pořadník na nástavby BD Tilhonova 81-89, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na bytovém odboru.
e) Prominutí penále
RMČ nepromíjí p. Olze Minaříkové, Tilhonova 51 penále ve výši 232,40 Kč za pozdní úhradu nájmu z bytu za období 11 - 12/02.
f)Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI a plynu v domě Tilhonova 67"
f1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI a plynu v domě Tilhonova 67" a schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a je uložen na BO.
f2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 29.7.2003 v 10.00 hod.
f3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení: ing. Keberle, JUDr. Janků, ing. Veselý, ing. Zůbek, ing. Machová.
Náhradníky jmenuje ing. Cenka, JUDr. Dostálovou.
f4) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem:
  • Knecht instalo, s.r.o., V aleji 46, 620 00 Brno,
  • OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno,
  • Libor Popela, Bedřichovická 21, 627 00 Brno,
  • Vlastimil Lukášek, O. Veselého 6a, 627 00 Brno,
  • Jaroslav Blatný, Trnkova 43, 628 00 Brno,
  • INTER STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno

IV/14/4 Klub důchodců
RMČ ukládá vedení úřadu projednat záležitost transformace činnosti Klubu důchodců s výborem klubu důchodců a o jejich stanovisku informovat radu.

IV/14/5 Bezúplatný pronájem sálu radnice školským organizacím zřízeným MČ Brno-Slatina
a) RMČ stanoví, že počínaje od 3.7.2003 se školským příspěvkovým organizacím zřízeným MČBrno-Slatina poskytuje v průběhu školního roku pronájem sálu radnice na Přemyslově nám. 18 bezúplatně pro neziskové akce kulturního a výchovného charakteru určené pro žáky těchto školských organizací.
b) RMČ ukládá všeobecnému odboru postupovat podle tohoto rozhodnutí a po skončení školního roku 2003/2004 ukládá vedoucímu všeobecného odboru provést vyhodnocení uplatňování tohoto postupu v termínu do 31.8.2004.

Ing. Jíří NavrátilIng. František Keberle
starosta MČBrno-Slatinamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/14. RMČ 2.7.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku