Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 25.09.2017
  Svátek má Zlata, zítra Andrea

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaArchiv (Zprávy z radnice) ► Zprávy z radnice (od červnového Zastupitelstva MČ)

19.08.2003

Zprávy z radnice (od červnového Zastupitelstva MČ)

Podle schváleného programu bylo v červnu svoláno řádné zasedání zastupitelstva městské části Brno-Slatina . Dále podle plánu jednacího řádu rada MČ Brno-Slatina se scházela na pravidelných zasedáních v rozmezí 14 dnů. Mimo řádné zasedání Zastupitelstva bylo svoláno i jedno mimořádné zasedání zastupitelstva na 10.7.2003. Na mimořádném zasedání se nepodařilo přítomným zastupitelům schválit program jednání a bylo po krátké rozpravě a jednání předsedů politických klubů ukončeno bez přijetí usnesení.

Hospodaření s rozpočtem
ZMČ schválilo:
 • výsledky hospodaření městské části za I. čtvrtletí tohoto roku.
 • příspěvek ve výši 40 000,-Kč na honorář pro hudbu na Slatinských hodech.
 • rozvoj hospodaření na období 2004 – 2008 a současně uložilo starostovy předložit technicko-organizační opatření k zabezpečení investičních akcí.

ZMČ ratifikovalo usnesení Rady MČ podpory neziskových organizací ve výši 250 000,- Kč a současně požádalo Divadelní soubor J.K. Tyla o navrácení částky 1.000,-Kč z důvodů nesprávně použitých prostředků.

Bytový odbor
ZMČ schválilo:
 • výsledky hospodaření VHČ městské části za I. čtvrtletí tohoto roku
 • Opatření ke snižování počtu neplatičů v bytech spravovaných MČ Brno – Slatina
 • ZMČ bylo informováno o průběhu výstavby a byla upravena žádost o půjčku
 • Materiál o vývoji dluhů za neplacení nájemného a služeb v bytech svěřených městské části v roce2002
 • Prodej bytového domu Bučovická 8,10, 12 včetně přilehlých pozemků
 • Prodej bytového domu Rousínovská 2,4,6 včetně přilehlých pozemků

Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti SAKO a.s.
Na uvedenou stavbu Spalovny byla vypracována dokumentace posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Kapacita Spalovny bude podle předložené dokumentace dvojnásobná a MČ Brno – Slatina ve svém stanovisku trvala na dodržení hygienických norem (především limitů hluku ze vlastní spalovny a dopravy).

Pojmenování nových ulic v zóně Šlapanská.
ZMČ schválilo pojmenování nových ulic v rozvojové zóně Šlapanská a sice nové ulice budou nést název ulice Těšanská a Šlapanské náměstí.

V průběhu prázdninových měsíců se uskutečnily tři schůze Rady MČ Brno-Slatina na kterých byly řešeny následující otázky:
 • Byl schválen pořadník na přidělení bytů v dokončované nástavbě budovy Tilhonova 81-89
 • Rada městské části se zabývala způsobem transformace Klubu důchodců. Statut organizace seniorů bude muset být změněn a odpovídat novým podmínkám se změněných zákonů financování neziskových organizací
 • Ministerstvo pro životníprostředí v rámci zjišťovacího řízení ve smyslu zákona 100/2001 sb. požádalo městskou část Brno-Slatina o stanovisko k plánovanému rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka-Rohlenka. Dálnice se bude v uvedeném úseku v časovém horizontu let 2007-2014 rozšiřovat postupně ze dvou jízdních pruhů na tři. Součástí řešení rozšíření dálnice je i napojení nově budované ulice Průmyslová na dálnici D1. Napojení je navrženo jako samostatná stavby s plánovaným dokončením v roce 2005 až 2006. RMČ Brno- Slatina ve svém vyjádření požaduje doplnit projekt o protihlukové zábrany především v úseku, kde dálnice je nad terénem okolí a provést i v tomto úseku nový povrch vozovky s menší hlučností. Bohužel zábrany hluku na dálnici, které máme i ve volebním programu jsou odvislé od realizace této stavby.
 • Rada městské části se zabývala oprávněnými stížnostmi občanů. Jednalo se především o zápach s nepovolené výroby krmiv provozovatele a.s. BOMASO . S fy a.s. BOMASO bylo zahájeno správní řízení o jehož výsledku Vás budeme informovat.
  Další stížnost občanů Slatiny se týkala provozu restauračních zařízení na ulici Langrova. Rada městské části navrhuje ZMČ ratifikaci usnesení o vydání vyhlášky o úpravě provozu restauračních zařízení a sice v pracovní dny a neděli do 22 hod., v pátek a sobotu do 24 hod. Obdobná situace se objevuje i v prostorách kolem obchodního domu Slatinka. Tímto problémem seč bude zabývat Rada na nejbližším zasedání.
  V obou případech dochází k páchání trestné činnosti, vandalizmu od návštěvníků, kteří se v pozdních nočních hodinách stahují do Slatiny.
 • Rada schválila žádosti o zpracování technicko-ekonomického zadání na dvě stavby komunikací. Jedná se o obchvat ulic Bedřichovická, Krejčího a Šlapanická. Pokud se podaří tuto stavbu realizovat (řešení je schváleno v územním plánu města Brna) dojde k podstatnému snížení automobilového provozu v jmenovaných ulicích.
  Další žádost o zpracování TEZ se týká prodloužení kanalizací a inženýrských sítí v ulici Za kostelem až po ulici Šlapanickou včetně ulice Šikova. Součástí bude vybudování komunikací včetně chodníku.

Ing. Jiří Navrátil, starosta


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zprávy z radnice (od červnového Zastupitelstva MČ)


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku