Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 19.09.2017
  Svátek má Zita, zítra Oleg

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/16. RMČ 13.8.2003

03.09.2003

Usnesení z IV/16. RMČ 13.8.2003

IV/16/1 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 45, 51/1 a 51/2 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem pozemků p.č. 45 zastavěná plocha o výměra 103 m2 a p.č. 51/2 zastavěná plocha o výměře 28 m2 panu Štefanovi, Černovičky 42, Brno a nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 51/1 o výměře 46 m2, nadále trvá na pronájmu z úrovně MČ.
b) Pronájem plochy na reklamu
RMČ souhlasí s pronájmem plochy na umístění 2směrových tabulí o celkovém rozměru 1,3 m2 ve výši 130,-- Kč/m2/rok panu Šidlovi, Podstránská 90, Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
c) Stavebníúprava VTL plynovod DN 500 - úsek Podolí-Slatinka
Rada MČ souhlasí se stavební úpravou VTLplynovodu DN 500 v úseku Podolí-Slatinka dle předložené PD pro ÚR projekční kanceláře GAsAG, spol. s.r.o., Běloruská 6, 625 00 Brno.
d) Oprava a úprava objektu kina Beseda - pan Šťastný
Rada MČ souhlasí s opravou a úpravou prostoru objektu Beseda, Tuřanka 3, dle předložené dokumentace nájemce pana Víta Šťastného, Řípská 18.

 

IV/16/2 Bytový odbor
a) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. 10/03 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1, 3, 5 a Dědická 7, 9, 11 Brno-Slatina"
a1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTIbytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11 Brno-Slatina". Schvaluje text výzvy více zájemcům.
Text výzvy tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
a2) RMČ stanovuje termín propodání nabídek a otevírání obálek na 2.9.2003 v 9:00 hod.
a3) RMČ jmenuje komisi pro otevíránía hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Veselý, Ing. Zůbek, Ing.Machová
Náhradníci: Bc. Stoklásková, JUDr. Dostálová, Ing. Cenek
a4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
Knecht instalo, s.r.o., V aleji 46, 620 00Brno
OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno
PROGIS,s.r.o, Jeronýmona 23, 618 00 Brno
Petr Trojan, voda+topení, Vltavská 19, 627 00 Brno
SANTOP, s.r.o.,Přadlácká 26, 602 00 Brno
Vladimír Šorman, Budínská 22,627 00 Brno
IS INTER - STAV, Jamborova 32, 615 00 Brno
b) Výzvavíce zájemcům o veřejnou zakázku č 11/03 „GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29 Brno-Slatina"
b1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „GO ploché střechy bytového domuRousínovská 25, 27, 29 Brno-Slatina. Schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a je uložen na BO.
b2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 2.9.2003 v10:00 hod.
b3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Veselý, Ing. Machová, Ing. Zůbek
Náhradníci:Bc. Stoklásková, JUDr. Dostálová, Ing. Cenek
b4)RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
IZOKRAT, s.r.o., Šmahova 112, 627 00 Brno
EKOIZOL, s.r.o., Výstaviště1, 660 91 Brno
ELBAX, s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno
Aleš Válek,Berkova 112, 612 00 Brno
c) Výběrové řízení „Rekonstrukce ZTI, plyn - Tilhonova67"
c1) RMČ bere na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek vevýběrovém řízení „Rekonstrukce ZTI, plynu - Tilhonova 67".
c2) RMČ vybírá jakododavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce ZTI, plyn - Tilhonova 67" firmu OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno v limitní ceně 638 tis. Kč vč. DPH a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
d) Výměnabytu - Marie Fabiánová, Rousínovská 12
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí Marií Fabiánovou,Rousínovská 12, I. kat., 2+1 a p. Miroslavem Šebestou, Strakatého 3, I. kat., 1+1 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Miroslavem Šebestou na dobu neurčitou.
e) Změna smlouvy - Ivan a Iboja Dankovi,Bedřichovická 19
e1) RMČ ruší Smlouvu o ubytování č. PU 1/2000 ze dne 23.10.2000 se sourozenciIvan Danko a Iboja Danková na přechodné ubytování v domě Bedřichovická 19, Brno-Slatina k datu 31.8.2003, a to dohodou smluvních stran.
e2) RMČ schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s Ivanem Dankem a Ibojou Dankovouna pronájem obecního bytu č.6 v Brně-Slatině na ul. Bedřichovická 19 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy. Užívací poměr vznikne 1.9.2003, na dobu neurčitou.
e3) RMČ vyjímá sourozence Dankovy z pořadníku naobecní byt, který byl schválen RMČ pod bodem 62/2b ze dne27.2.2002.
f) Pořadník na přiděleníobecního bytu
RMČ schvaluje níže uvedený pořadník na přidělení obecního bytu pro r.2003:
1. místo - Libor Vala, Vlárská 7
2. místo - Dana Slezáková, Strážnická13
3. místo - Lubomír Malý, Bučovická 12
4. místo - DanielBuryan, Prostějovská 18
5. místo - Kamila Velanová, Přemyslovo nám.15
a Lada Vlachová, Dědická 4 z pořadníku r. 2002.

 

IV/16/3 TEZ
a) Žádost o souhlas se zpracováním TEZ „Obchvat ul. edřichovická, Krejčího,Šlapanická"
RMČ schvaluje žádost o souhlas se zpracováním TEZ na výstavbu „Obchvatu ul.Bedřichovická, Krejčího, Šlapanická".
b) Žádost o souhlas se zpracováním TEZ „ Výstavbaulic Za kostelem a Šikova"
RMČ schvaluje žádost o souhlas se zpracováním TEZ „Výstavbaulic Za kostelem a Šikova".

 

IV/16/5 Žádost pořadatele hodů astárků o povolení předhodové zábavy 12. 9. 2003 a prominutí místního poplatku ze vstupného
a)RMČ povoluje p. Šauerovi spolu se slatinskými stárky uspořádání předhodové zábavy dne 12.9.2003 v době od 20,00 do 03,00 hod. v areálu na Přemyslově nám. 22/24 za podmínek, že bude po 22. hodině přiměřeně minimalizováno rušení okolí nadměrným hlukem nebo chováním účastníků zábavy.
b) RMČ promíjí na akci uvedenou ad a) místní poplatkyze vstupného.

 

IV/16/6 Informace
MŠJihomoravské nám. 3/5
RMČ bere na vědomí zápis z jednání ze dne 23.7.2003 ve věci vyjasnění záležitostí rekonstrukce v MŠ v objektu Jihomoravské nám. 3 a ukládá místostarostovi celou záležitost dořešit a o výsledku informovat radu.

 

Ing. Jíří NavrátilIng. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatinamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/16. RMČ 13.8.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku