Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 26.09.2017
  Svátek má Andrea, zítra Jonáš

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/18. RMČ 17.9.2003

28.09.2003

Zápis z IV/18. RMČ 17.9.2003

Přítomni dle prezenčnílistiny.
Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Ověřovatelem zápisubyl zvolen p. Cenek. 4-0-0
Program jednání byl schválen bez diskuze. 4-0-0

 

IV/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Pronájmytělocvičen ZŠ
Návrh usnesení byl přijat bez rozpravy.

 

IV/18/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p.č. 2879
Z rozpravy vyplynulo, že stavebník měl postupovat podle stavebního povolení a dodržet vytýčení stavby. Rada proto s dalším pronájmem pozemku nesouhlasila. 4-0-0
b) Pronájem části objektu Přemyslovo nám. 24/26
V průběhu pojednávání tohoto bodu se dostavila p. Olga Čechová.
Z rozpravy vyplynulo, že MO musí upozornit stavebníka na nutnost provedení stavby v souladu se stavebním zákonem. Návrh usnesení byl poté přijat. 5-0-0

 

IV/18/3Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I.-VIII.2003
Bod uvedl ing. Zůbek, který opětovně upozorňuje na přečerpání ostatních služeb, které je způsobené zhotovením více projektů, celkově však náklady nebudou překročeny. Návrh usnesení byl schválen bez další diskuze. 5-0-0
b) Výměna bytu - Eliška Tomášová, Rousínovská 24, 1+1
Schváleno bez diskuze. 5-0-0
c) Pronájem nebytových prostor - Alena Horyanská, Tilhonova 52a
Rozprava se týkala výše nájemného. P. Čech navrhl 500,- Kč/m2/rok a tento návrh byl schválen. 4-0-1
d)Půjčka z FRB města Brna
Rozprava se týkala účelu dočerpání půjčky. Rada doporučuje BO jednat s MMB o možnosti dočerpání půjčky na uzávěry TUV na domovních stupačkách a výměnu otopných těles a žádá předložit informace do příští rady. Poté byl návrh na usnesení schválen. 5-0-0
e) Prominutí poplatku z prodlení z dluhu na nájemném - amnestie
Ing. Zůbek zodpověděl dotazy členů rady vztahující se k jednotlivým žadatelům. Poté byly všechny návrhy usnesení schváleny.
f) Nájemní smlouva na dobu určitou - Miroslava Kadlecová, Tilhonova 51
Po zodpovězení dotazu p. starosty na délku nájmu byl návrh usnesení přijat. 5-0-0
g) Poplatek z prodlení - Jan Vejrosta, Bučovická11
Návrh usnesení byl upraven a poté schválen. 5-0-0
h) Nájemné v nástavbách
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení schválen. 5-0-0
Na jednání se dostavila p. Margita Dostálová.
ch) Výměna kuchyňské linky
Z rozpravy vyplynul nový návrh na usnesení, který byl přijat. 6-0-0

 

IV/18/4 Změna Územního plánu města Brna
Bod uvedl p. starosta. Usnesení přijato bez rozpravy. 5-0-0

 

IV/18/5 Integrovaný dopravní systém
Rada se shodla na tom, že k MHD vedené ve Slatině nemá připomínek, požaduje však zjistit stanovisko osadního výboru Slatinka. 6-0-0

 

IV/18/6Slatinské vánoce
Rada se zabývala návrhem p. ředitelky ze ZŠ Jihomoravské nám. 3/5 na pořízení prodejních stánku na Slatinské vánoce. Z rozpravy vyplynulo, že je třeba celou akci řešit komplexně.
Rada se shodla na tom, že tato akce bude uspořádána v prostorách radnice na Přemyslově náměstí (vč. dvora), koordinátorem akce bude úřad. Po majetkovém odboru požaduje zjistit cenovou nabídku na slavnostní osvětlení Přemyslova nám. ( asi 5 univerzálních girland) a vánočního osvětlení (asi 5 ozdob) a možnosti zajištění stanu pro vystupující. 6-0-0

 

IV/18/7 KD Černovičky
P starosta sdělil radě, že p. Duc informoval MČ, že vzhledem k neočekávaným stavebním pracím nedodrží termín zahájení provozu v září 2003 a provoz bude zahajovat až 1.11.
Z tohoto důvodu žádá o odklad platby nájemného. Z rozpravy vyplynulo, že radní zatím o odkladu platby nájemného nebudou rozhodovat. Z diskuze pak vyplynulo, že by bylo vhodné jednat s p. Bílkem, předchozím nájemcem. 5-0-1

 

IV/18/8 Komise
Rada vzala zápisy z jednání majetkové ( 9.9.) a bytové komise (10.9.) na vědomí.

 

IV/17/9 Program 5. zasedání ZMČ
Navrhovaný program zasedání rada upravila a poté schválila. 6-0-0

 

IV/17/11Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Bytové nástavby Tilhonova 81-89
Na jednání rady se dostavil ing. Veselý, který provádí dozor investora, aby informoval radu o aktuální stavu stavby, protože se blíží termín dokončení. Stavba pokračuje v souladu s harmonogramem prací a stavba bude dokončena v termínu. V řešení je otázka parkovacích míst.

 

MŠ Jihomoravské nám. 3/5
Na pozvání rady se dostavila p. ředitelka, aby podala vysvětlení k výsledkům hospodaření za I. pololetí, ve kterých se odrazila zvýšená cena za rekonstrukci kuchyně na třídu. P. ředitelka konstatuje, že ke zvýšení ceny došlo tím, že po odkrytí instalací se zjistilo, že je nutná i jejich oprava a musely se udělat nové podlahy. Rada vzala vysvětlení na vědomí, požaduje ještě po p. ředitelce předložit přehled žáků v MŠ podle věku a bydliště. P. starosta konstatuje, že byl překročen radou schválený rozpočet akce. Rada poté přijala usnesení. 6-0-0

 

Ing. Jiří NavrátilIng. Karel Cenek
starostaověřovatel

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/18. RMČ 17.9.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku