Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.09.2017
  Svátek má Darina, zítra Berta

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/18. RMČ 17.9.2003

28.09.2003

Usnesení z IV/18. RMČ 17.9.2003

IV/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Pronájmy tělocvičen ZŠ
RMČ doporučuje ZMČ schválit převod nájemného vybraného v jednotlivých ZŠ zpět těmto školám formou zvýšení příspěvku na provoz a ukládá ved. FO připravit v tomto duchu rozpočtové opatření.

 

IV/18/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p.č. 2879:
RMČ nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 2879 o výměře 4m2 z úrovně MČ panu Karlu Šupkovi, Tilhonova 28, Brno a žádá uvést stavbu do souladu se stavebním povolením.
b) Pronájem části objektu Přemyslovo nám. 24/26
RMČ souhlasí s pronájmem 12 m2 v objektu Přemyslovo nám. 24/26 v I. nadzemním podlaží za účelem zbudování kanceláře na vlastní náklady za nájem 500,- Kč/m2/rok společnosti F-Saidun, s.r.o., Tuřanka 56, Brno do 30.6.2004 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/18/3 Bytový odbor
a)Hospodaření VHČ za I.-VIII./2003
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I. -VIII./2003 s náklady 8.939 142,27 Kč a výnosy ve výši 14.875 787,85 Kč.
b) Výměna bytu -Eliška Tomášová, Rousínovská 24, 1+1
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí. Eliškou Tomášovou, Rousínovská 24, I. kat., 1+1 a pí. Jarmilou Machalkovou, Křenová 18, I. kat., 2+1, a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Jarmilou Machalkovou na dobu neurčitou.
c) Pronájem nebytových prostor
RMČ schvaluje pronájem nebyt. prostoru - sušárny - pro podnikatelské účely v domě Tilhonova 52A pí. Aleně Horyanské, bytem Tilhonova 52A, za cenu 500,-Kč/m2/rok na dobu 3 let a pověřuje místostarostu podpise nájemní smlouvy.
d) Půjčka z FRB města Brna
RMČ schvaluje dočerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na rekonstrukci ZTI, elektroinstalace, topení v domech Bučovická 14,16,18, Bučovická 7,9,11, Dědická 8,10,12 do limitu půjčky, t.j. do částky 1.150 000,- Kč na každý uvedený dům.
e) Prominutí poplatku z prodlení z dluhu na nájemném - amnestie
e1) RMČ schvaluje prominutí penále z dluhu na nájemném těmto nájemcům:
 • Hana Kmentová,Rousínovská 12, ve výši 8.158,-Kč
 • Tomáš Harašta, Rousínovská 8, 3.140,-Kč
 • Jan Němec, Vlnitá 21,2.521,-Kč
 • Irena Poulíková, Bučovická 10, 2.329,-Kč
 • Martin Šimeček, Kroměřížská 5, 2.999,-Kč
 • Iva Vačkářová, Kroměřížská 7, 14.634,-Kč
 • Josef Smrž, Rousínovská 18, 12.248,-Kč
e2) RMČ doporučuje ZMČ odpustit penále z dluhu na nájemném těmto nájemcům:
 • Helena Křapová, Dědická 14, ve výši 26.518,-Kč
 • Romana Cibere, Rousínovská 16, 27.211,-Kč
e3) RMČ neschvaluje prominutí penále z důvodu nesplnění podmínek usnesení RMČ IV/7/3b těmto žadatelům:
 • Marie Šebková, Tilhonova 81, ve výši 1.861,-Kč
 • Regina Nováková, Dědická 14, 8.763,-Kč
 • Zdeňka Urbánková, Prostějovská 9, 7.468,-Kč
f) Nájemní smlouva na dobu určitou
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou s pí. Miroslavou Kadlecovou, Tilhonova 51 do 31.3.2004 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
g) Poplatek z prodlení - Jan Vejrosta, Bučovická 11
RMČ ukládá BO řešit dluh na poplatku z prodlení za dlužné nájemné. Jana Vejrosty, Bučovická 11 ve výši 354.499,22 Kč soudní cestou.
h) Nájemné v nástavbách
RMČ stanovuje výši nájemného v nástavbách Tilhonova 81-89 jako dvaapůl násobek maximálního základního nájemného t.j. 68,55 Kč/m2/rok (27,42 Kč/m2/rok x 2,5) v souladu s vyhláškou města Brna č. 4/1996 o pronájmu bytů v domech
ch) Výměna kuchyňské linky - Marie Königová, Bučovická 18
RMČ ukládá BO prověřit důvody výměny kuch. linky.

 

IV/18/4 Změna Územního plánu města Brna
RMČ doporučuje ZMČ změnit plochu bývalých kasáren (OA) na území ohraničeného ulicemi Olomoucká-Řípská-Průmyslová na plochu smíšenou, jádrovou centrálního charakteru (SJ).

 

IV/18/5 Integrovaný dopravní systém
RMČ nemá k navrhovanému integrovanému dopravnímu systému připomínek a ukládá starostovi zjistit ještě stanovisko osadního výboru Slatinka.

 

IV/18/6 Slatinské vánoce
1) RMČ souhlasí s pořádáním Slatinských vánoc, koordinátorem akce pověřuje p. Jochmanovou.
2) RMČ ukládá MO zajistit cenovou nabídku slavnostního osvětlení.

 

IV/18/7 KD Černovičky
RMČ pověřuje starostu jednáním s p. Bílkem ve věci snížení ceny vyrovnání za vložené investice z důvodu zjištěných statických změn na objektu KD Černovičky.

 

IV/17/9 Program 5. zasedání ZMČ
IV/5/1 Kontrola plnění usnesení
IV/5/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003 (RMČ IV/15/1a)
b) Rozpočtové opatření č. 7/2003 (RMČIV/15/1b)
c) Rozpočtové opatření č. 8/2003 (RMČ IV/17/2b)
d)Rozpočtové opatření č. 9/2003 (RMČ IV/18/1a)
e) Zvýšení příspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2(RMČ IV/17/2e)
f) Mateřská škola Jihomoravské nám. 3/5 (RMČ IV/16/6 a IV/17/2f)
g) Využití prostředků z prodeje nemovitého majetku m. Brna (RMČ IV/17/2ch)
IV/5/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003 (RMČ IV/15/3a)
b) Stav bytového fondu v MČ Brno - Slatina (RMČ IV/17/3g)
c) Prominutí penále z dluhu na nájemném (RMČ IV/18/3e2)
IV/5/4 Novelizace vyhlášky č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích (RMČ IV/17/8)
IV/5/5 Změna ÚPmB (RMČ IV/18/4)
IV/5/6 Vyhláška č. 10/2001 Statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (RMČ IV/15/8/b a IV/17/10a)
IV/5/7 Jednací řád výborů ZMČ (RMČ IV/17/5 )
IV/5/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
b1) Odstoupení člena KV
b2) Volba nového člena KV
IV/5/9 Interpelace
IV/5/10 Různé
a)Rozvoj Slatiny - organizační opatření - písemná informace

 

IV/17/12 MŠ Jihomoravském nám. 3/5
RMČ upozorňuje p. ředitelku na nedodržení usnesení RMČ č.M23/2 ze dne 21.10.2002 a překročení pravomocí daných Metodickým pokynem RMČ č. 1/2003.

 

Ing.Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/18. RMČ 17.9.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku