Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 26.09.2017
  Svátek má Andrea, zítra Jonáš

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaArchiv (Zprávy z radnice) ► Zprávy z radnice - září

06.10.2003

Zprávy z radnice - září

Zastupitelstvo městské části
V návaznosti na schválený harmonogram činnosti MČ Brno-Slatina se uskutečnilo dne 26. 9. 2003 řádné zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Slatina.
ZMČ schválilo:
  • výsledky hospodaření za I. pololetí roku2003 s příjmy 23.653 tis. Kč, financování ve výši -217 tis. Kč a výdaji 20 408 tis. Kč.
  • rozpočtová opatření, která upravila rozpočet MČ na letošní rok v položce příjmů na výši 41.918 tis. Kč a v položce výdajů na výši 57.481 tis. Kč.
  • využití prostředků z finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2002. Prostředky budou využity na realizaci parkoviště u obytných domů Tilhonova ulice 56 a 58, na modernizaci výpočetní techniky ÚMČ a na rekonstrukci osvětlení ulic Langrova a Šikova.
  • výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí roku 2003 s výnosy 11.211 tis. Kč a náklady ve výši 6.525 tis. Kč.
  • prominutí penále dlužníkům, kteří splnili vyhlášenou amnestii a zaplatili v požadovaném termín dluh z nájemného podle dohodnutých podmínek.
  • návrh na novelizaci vyhl. č. 9/2002 města Brna o místních poplatcích úpravou znění přílohy č. 1 za MČ Brno-Slatina. Tento návrh nově stanovuje výše poplatků za využívání veřejného prostranství, místní poplatek ze psů a další poplatky. Došlo přitom ke zvýšení některých položek. Zvýšení jednotlivých sazeb bylo voleno citlivě tak, aby poplatkové povinnosti byly obecně splnitelné a aby nezakládaly zbytečné zvyšování nákladů spojených s vymáháním dluhů plynoucích z nesplnění poplatkové povinnosti.
  • změnu územního plánu města Brna prostoru slatinských kasáren, které armádav brzké době opustí. V návaznosti napotřeby městské části schválili zastupitelé místo současně uvažovaného zatřídění OA - armáda zatřídit tyto plochy na SJ- na plochy jádrové. Takto označená plocha umožňuje výstavbu a využití stávajících objektů k bydlení, správní provoz, obchodní a kancelářské provozovny, nikoli však průmyslovou výrobu.
  • paní Oldřišku Rumpíkovou členkou kontrolního výboru ZMČ za odstoupivšího člena.
ZMČ dále projednalo:
  • předložený přehled stavu bytového fondu městské části Brno-Slatina. Bylo při tom dohodnuto, že v rámci práce bytové komise bude připravena dlouhodobá koncepce hospodaření s bytovým fondem, svěřeným městské části.
  • návrh RMČ na novelizaci vyhlášky statutárního města Brna k zabezpečení veřejného pořádku celoplošným omezením provozní doby restaurací na území Slatiny ve dnech neděle až čtvrtek do 22 hodin, v pátek a sobotu do 24 hodin. K tomuto návrhu dospěla po projednání opakovaných stížností občanů na porušování nočního klidu v městské části Slatina. V době předložení návrhu Rady MČ Brno- Slatina zastupitelstvu jsme však obdrželi informaci z MmB o ukončení platnosti závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a současně text upravené nové vyhlášky města Brna. Město ukládá jednotlivým městským částem před stanovením časového omezení hostinských provozoven, heren a obdobných služeb nejprve projednat uzavírací dobu s městskou policií, po případě s krajským hygienikem. Nejprve městská část musí projednat opatření k zamezení rušení veřejného pořádku a to pohovorem s provozovatelem restaurace, přijetím technických a hygienických ustanovení a jednáním s městskou policií. Pokud nedojde k nápravě, navrhne zastupitelstvo městské části dle místních podmínek úpravu provozní doby (uzavírací hodinu) v rozmezí od 20.00 do 24.00 hodin. Uzavírací doba zahrádek je stanovena jednotně pro území města Brna do 22.00 hodin. Výjimku tvoří městská část Brno-střed, kde může provozní doba zahrádek být časově omezena do 24.00 hodin. Projednání provozní doby bude předmětem příštího jednání zastupitelstva, které se koná 6. 11. 2003. Po schválení zastupitelstvem bude návrh předán na MMB, který vždy po půl roce upravuje změnu uzavírací doby(nejbližší reálně možný termín změny je únor 2004).

 

Ing. Jiří Navrátil, starosta


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zprávy z radnice - září


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku