Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 17.08.2017
  Svátek má Petra, zítra Helena

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/19. RMČ 1.10.2003

17.10.2003

Zápis z IV/19. RMČ 1.10.2003

Jednání zahájil a řídil starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Dostálová. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/19/2c2) Jaroslav Šlagor, Bučovická 11
IV/19/9 Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b, v Brně-Slatině."
IV/19/10 Správa majetku
IV/19/11 Poskytování informací
a poté schválen. 4-0-0

 

IV/19/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření za I.-VIII./2003
Výsledky hospodaření shrnula. pí Wiesnerová. Konstatovala, že příjmy i výdaje k datu jsou odpovídající. Pí tajemnice upozornila na nedostatek finančních prostředků na mzdy, který však bude pokryt v rámci kapitoly. Pí Dostálová vznesla dotaz na kotelnu K4 a výhodnost jejího pronájmu. Poté byl návrh usnesení schválen. 4-0-0
Na jednání se dostavila pí Čechová.

 

IV/19/2 Bytový odbor - materiály předložil ing. Zůbek
a) Výměna kuchyňské linky - Königová Marie, Bučovická 18
P. Zůbek doplnil požadované skutečnosti z minulého jednání rady a poté bylo proplacení kuchyňské linky schváleno. 4-0-1
b) Výběrové řízení "Zajištění stálé havarijní služby"
Rada vzala na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení č.12/03 "Zajištění stálé havarijní služby". 4-0-1
a po krátké diskuzi vybrala dodavatele veřejné zakázky "Zajištění stálé havarijní služby" 4-0-1
c1) Nájem služebních bytů dle § 8 zák.102/1992 Sb.
Rada se zabývala otázkou vzniku společného nájmu u bytů, které mají přechodně charakter služebních bytů. K tomu podala vysvětlení pí Dostálová a rada po krátké diskuzi usnesením uložila BO vypracovat zásady, dle kterých se bude v těchto případech postupovat (žádost nájemce s uvedením důvodů, posouzení v bytové komisi a následně rozhodování v radě). 5-0-0
c2) Nájem služebního bytu - Jaroslav Šlagor, Bučovická 11
Rada se zabývala žádostí p. Šlagora o společný nájem bytu. Po diskuzi se vznikem společného nájmu bytu souhlasila. 4-0-1
Na jednání se dostavila pí Skolková.
d) Ukončení nájmu p. Štefka, Rousínovská 20
Pan Štefka akceptoval Dohodu o ukončení nájmu bytu na ul. Rousínovská 20, 1+1, k datu 15.9.2003. Spolubydlící osoba Margita Hrušková odmítá byt opustit a zdržuje se zde bez právního nároku. Rada konstatuje, že nesplňuje podmínky pro přechod nájmu a ani pro přidělení bytu a že se do bytu nastěhovala zcela účelově. Po rozpravě rada souhlasí s vyklizením bytu svépomocí 6-0-0
a uložila BO pí Hruškovou o tom informovat. 6-0-0
Na jednání se dostavil p. Čech.

 

IV/19/3 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno-Slatina
Materiál předložil JUDr. Janků. Po diskuzi rada s návrhem usnesení souhlasila. 4-1-2

 

IV/19/4 Smlouva o výpůjčce č. 100/2003 - MŠ Jihomoravské nám. 3/5
Materiál předložil JUDr. Janků. Důvodem nahrazení původní smlouvy o výpůjčce č. 200/2000 novou smlouvou o výpůjčce je upravení vztahu k pozemku, který obklopuje budovu Jihomoravské nám. 3. Návrh usnesení schválen bez rozpravy. 7-0-0

 

IV/19/5 Pronájem sálu DDM Fantázie
Bod předložila pí tajemnice. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/19/6 Prominutí poplatku ze vstupného a ponechání vybraného vstupného - hlavní program Slatinských hodů 2003
Bod předložila pí tajemnice. P. Čech chce znát výši promíjeného poplatku z tohoto důvodu rada souhlasila s projednáváním tohoto bodu na příštím jednání. 7-0-0

 

IV/19/7 Různé - připomínky občanů na rozhovorech se starostou dne 18.9.2003
P. starosta informoval radní o připomínkách občanů, které zazněly na "Hovorech se starostou" dne 18.9.2003.

 

IV/19/8 Kontrola plnění usnesení
Nebyla provedena.

 

IV/19/9 Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně - Slatině"
Bod byl zařazen na návrh pí tajemnice. Rada vyhlásila shora uvedené výběrové řízení a schválila text výzvy, stanovila datum pro podání nabídek a termín otevírání obálek. Jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a schválila obesílané firmy. 7-0-0

 

IV/19/10 Správa majetku
Bod byl zařazen na návrh p. starosty vzhledem k tomu, že městská část nemá ošetřen dozor vlastníka při stavebních pracích v pronajatých objektech. Z diskuze pak vyplynuly tři návrhy usnesení, které byly přijaty. 6-0-1

 

IV/19/11 Poskytování informací
Bod byl zařazen na návrh pí Dostálové, která upozornila na to, že nejsou úřadem poskytovány informace v souladu se zákonem. Z diskuze pak vyplynul návrh usnesení, který byl přijat. 7-0-0

 

Ing. Jiří NavrátilJUDr. Margita Dostálová
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/19. RMČ 1.10.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku