Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 20.08.2017
  Svátek má Bernard, zítra Johana

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/19. RMČ 1.10.2003

17.10.2003

Usnesení z IV/19. RMČ 1.10.2003

IV/19/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření za I.-VIII./2003
RMČ schvaluje výsledky hospodaření HČ za období I. - VIII. s příjmy ve výši 30.720.110,39 Kč, financováním ve výši 6.683.022,40 Kč a výdaji ve výši 30.973.128,70 Kč.

 

IV/19/2 Bytový odbor
a) Výměna kuchyňské linky
RMČ souhlasí s proplacením kuch. linky v ceně 7.595,-Kč pí Marií Königové, Bučovická 18.
b) Výběrové řízení "Zajištění stálé havarijní služby"
b1) RMČ bere na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení č.12/03 "Zajištění stálé havarijní služby".
b2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Zajištění stálé havarijní služby" firmu KNECHT Instalo, s.r.o., V Aleji 46, 620 00 Brno a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
c) Nájem služebních bytů dle § 8 zák.102/1992 Sb.
c1) RMČ ukládá ved. BO vypracovat zásady pro přepracování nájemní smlouvy u bytů, které mají přechodně charakter služebních bytů.
c2) RMČ souhlasí s uzavřením dohody o společném nájmu bytu č. 3 v domě Bučovická 11 s manžely Jaroslavem a Denisou Šlagorovými.
d) Ukončení nájmu p. Štefka, Rousínovská 20
d1) RMČ schvaluje z důvodu neoprávněného užívání vyklizení pí Margity Hruškové z bytu 1+1 po p. Štefkovi na ul. Rousínovská 20 svépomocí za účasti zástupce městské policie a exekutora, který provede zápis o osvědčení stavu.
d2) RMČ ukládá ved. BO informovat pí Margitu Hruškovou o usnesení RMČ a o tom, že platby za užívání bytu budou od 16.9. účtovány jako náhrada škody za užívání bytu bez právního důvodu.

 

IV/19/3 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina
RMČ souhlasí se zavedením internetové sítě v sídlišti Slatina v rámci projektu Slatina on -line společností VIVO CONNECTION spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/19/4 Smlouva o výpůjčce č.100/2003- MŠ Jihomoravské nám. 3/5
RMČ doporučuje ZMČ schválit smlouvu o výpůjčce č. 100/2003

 

IV/19/5 Pronájem sálu DDM Fantázie
RMČ schvaluje bezplatný pronájem sálu DDM Fantázii ve dnech 10.-12.10.2003 za účelem uspořádání Podzimní burzy dětského oblečení, bot, hraček, sportovních a jiných potřeb a pověřuje vedoucího VO vyhotovením nájemní smlouvy.

 

IV/19/6 Prominutí poplatku ze vstupného a ponechání vybraného vstupného - hlavní program Slatinských hodů 2003
RMČ přesouvá z důvodu požadavku na doplnění žádosti projednání tohoto bodu na příští jednání rady.

 

IV/19/9 Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a,b a 58 a,b v Brně Slatině"
a) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a,b a 58 a,b v Brně Slatině". Schvaluje text výzvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na MO.
b) RMČ stanoví lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek na 14.10.2003 v 9.00 hod.
c) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení: Ing. Keberle, Ing. Krupová, Evžen Šik, Ing. Zůbek a JUDr. Janků. Náhradníky jmenuje Ing. Cenka, Bc. Stokláskovou a Ing. Klajsnerovou.
d) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem: p. Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov u Brna, Agromeli, s.r.o., Olomoucká 180, Brno a Smrček - stavitel, Gajdošova 56a, Brno.

 

IV/19/10 Správa majetku
a) RMČ ukládá ved. VO vypracovat dodatky k nájemním smlouvám s firmou D.T.MI. s.r.o. na objekt KD Černovičky a p. Vítem Šťastným na objekt kina, který by upravoval otázku vstupu vlastníka do objektu během provádění stavebních prací za účelem provádění dozoru.
b) RMČ ukládá Ing. Janě Krupové provádět do 15.10.2003 dozor vlastníka při provádění stavebních prací podléhajících podle stavebního zákona režimu ohlášení v objektech KD Černovičky a kina.
c) RMČ ukládá starostovi informovat zástupce firmy D.T.MI., s.r.o. p. Duca o stanovisku rady k otázce posunutí platby nájemného.

 

IV/19/11 Poskytování informací
RMČ ukládá tajemnici, aby informovala pracovníky úřadu o nutnosti dodržovat právní předpisy o poskytování informací.

 

Ing. Jíří NavrátilIng. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatinamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/19. RMČ 1.10.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku