Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.08.2017
  Svátek má Bartoloměj, zítra Radim

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení ZMČ) ► Usnesení IV/5. ZMČ 25.9.2003

22.10.2003

Usnesení IV/5. ZMČ 25.9.2003

IV/5/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 203 s příjmy ve výši 23.653.700,94,-Kč, financováním ve výši -216.977,60,-Kč a výdaji ve výši 20.408.113,48,-Kč
b) Rozpočtové opatření č. 7/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č.7/2003, kterým MČ přijímá půjčku a dotaci na regeneraci panelového domu Bučovická 14,16,18. toto rozpočtové opatření zvyšuje rozpočtové příjmy na 40.562 tis. Kč, financování na 15.563 tis. Kč a výdaje na 56.125 tis. Kč. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 8 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
c) Rozpočtové opatření č. 8/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2003 upravující rozpočet a skutečné příjmy a výdaje, které zvyšuje příjmovou část rozpočtu na 41.775 tis. Kč a výdajovou část rozpočtu na 57.338 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č.8 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
d) Rozpočtové opatření č. 9/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č.9/2003, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu a neinvestiční příspěvky na provoz jednotlivým ZŠ. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje příjmová část rozpočtu na 41.918 tis. Kč a výdajová část na 57.481 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č.9 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
e) Zvýšení příspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2
e1) ZMČ zvyšuje příspěvek na provoz pro ŠJ Jihomoravské nám. 2 o 3 tis. Kč.
e2) ZMČ ukládá vedoucí FO zapojit na zvýšení příspěvku tzv. rozpočtovou rezervu MČ a zpracovat RO.
f) Mateřská škola Jihomoravské nám. 3/5
f1) ZMČ pozastavuje usnesení č. IV/4/2b1) o rekonstrukci zahrady v objektu Jihomoravské nám. 3.
f2) ZMČ souhlasí se zahájením rekonstrukce havarijního stavu osvětlení v objektu Jihomoravské nám. 5.
Financování:
- 50 tis. Kč schválený příspěvek MČ na rekonstrukci zahrady
- zbytek (cca 25 tis) z prostředků investičního fondu MŠ
g) Využití prostředků z prodeje nemovitého majetku m. Brna
ZMČ schvaluje zapojení FRR ve výši 708 tis. Kč do rozpočtu MČ takto:
250 tis. Kč na modernizaci výpočetní techniky ÚMČ
378 tis. Kč na realizaci parkoviště Tilhonova 58 a,b
20 tis. Kč osvětlení Langrova
60 tis. Kč osvětlení Šikova

 

IV/5/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003 (RMČ IV/15/3a)
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření VHČ za leden - červen 2003 s výnosy ve výši 11 211 215,87 Kč a náklady ve výši 6 524 939,57 Kč.
c) Prominutí penále z dluhu na nájemném - Romana Cibere, Rousínovská 16
ZMČ schvaluje prominutí penále z dluhu na nájemném pí. Romaně Cibere, Rousínovská 16, ve výši 27.211,-Kč.
d) Prominutí penále z dluhu na nájemné - Helena Křapová, Dědická 14
ZMČ schvaluje prominutí penále z dluhu na nájemném pí Heleně Křapové, Dědická 14 ve výši 26.518,-Kč.

 

IV/5/4 Novelizace vyhlášky č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích
ZMČ schvaluje návrh na novelizaci vyhl. č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích úpravou znění přílohy č. 1 této vyhlášky za městskou část Brno - Slatina. Text návrhu je uložen na VO.

 

IV/5/5 Vyhláška č. 10/2001 Statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
ZMČ stahuje tento bod z programu jednání.

 

IV/5/6 Změna ÚPmB
ZMČ schvaluje změnu ÚPmB, v k.ú. Slatina spočívající ve změně plochy označené jako OA na plochu SJ.

 

IV/5/7 Jednací řád výborů ZMČ
ZMČ stahuje tento bod z programu jednání.

 

IV/5/8 Výbory
b) Kontrolní výbor
b2) Volba nového člena KV
ZMČ volí členem kontrolního výboru pí Oldřišku Rumpíkovou, Slatinka

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/5. ZMČ 25.9.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku