Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 17.08.2017
  Svátek má Petra, zítra Helena

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/20. RMČ 15.10.2003

26.10.2003

Usnesení z IV/20. RMČ 15.10.2003

IV/20/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Změna určení finančních prostředků DDM Fantázie
RMČ souhlasí se změnou určení finančních prostředků na opravy objektu DDM Fantázie v r. 2003 v celkovém objemu 15 tis. Kč v členění:
5 000,- Kč nákup a instalace bojleru zn. Ariston
3 000,- Kč výroba a instalace mříží v části objektu z ulice Langrova
7 000,- Kč oprava poškozeného a ucpaného okapového svodu
b) Přehled pohledávek MČ - hlavní činnost
RMČ ukládá ved. FO přehled pohledávek doplnit o údaje vztahující se k jejich vymáhání a materiál předložit na příštím jednání rady.

 

IV/20/2 Bytový odbor
a) Zásady pro přepracování nájemní smlouvy, které mají přechodně charakter služebního bytu dle § 8, zák. 102/1990 Sb.
a1) RMČ schvaluje "Zásady pro přepracování nájemní smlouvy u bytů, které mají přechodně charakter služebních bytů dle § 8, zák.102/1992 Sb."
a2) RMČ schvaluje doplněný text nájemní smlouvy pro společné nájemce, který tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a je uložen na BO.

 

IV/20/3 Aktualizace Přílohy č. 1 Vyhlášky města Brna č. 10/1994 o zeleni v městě Brně
RMČ schvaluje aktualizaci Přílohy č.1 Vyhlášky města Brna č. 10/1994 o zeleni v městě Brně v rozsahu následujících ploch zeleně v naší MČ:
hřbitov, park Vlnitá, park Přemyslovo nám., park Prostějovská, hřiště Langrova, parčík Podstránská, park Černovičky, park Hliník, kaplička, Matlachova, pomník u hřbitova.

 

IV/20/4 Hospodaření s majetkem
a) Oplocení pískovišť v MČ Brno-Slatina - informace
a1) RMČ ukládá MO vytipovat ve spolupráci se školskými zařízeními a občanským sdružením Slatina dětem využívaná pískoviště, která zůstanou zachována.
a2) RMČ ukládá MO připravit návrh způsobu likvidace pískovišť, která nebudou nadále MČ provozována.
a3) RMČ ukládá MO najít vhodnější variantu oplocení pískovišť.
b) Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně-Slatině"
b1) RMČ bere na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně-Slatině".
b2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně-Slatině" firmu SMRČEK-STAVITEL, s.r.o., Gajdošova 56, 615 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/20/5 Slatinský oddíl PEtangue "SLOPE BRNO" - Smlouva o spolupráci č. 149/98
a) RMČ ukládá ved. VO vypovědět k 31.10.2003 Smlouvu o spolupráci č. 149/98 se Slatinským oddílem PEtangue "SLOPE BRNO".
b) RMČ ukládá ved. VO jednat se Slatinským oddílem PEtangue "SLOPE BRNO" o nové formě smluvního vztahu.

 

IV/20/6 Klub důchodců
a) RMČ doporučuje ZMČ zrušit Zakládací listinu Klubu důchodců, kterou se k 1.1.1997 klub založil.
b) RMČ doporučuje ZMČ zrušit stanovy KD.
c) RMČ bere na vědomí, že činnost Klubu důchodců bude nadále podporována dle vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění.

 

IV/20/7 Prominutí místního poplatku ze vstupného - Hody 2003
RMČ stanoví, že výtěžek z vybraného vstupného na Slatinské hody 2003 ponechává hlavnímu pořadateli Marku Šauerovi a současně mu promíjí místní poplatek ze vstupného na hlavní program Slatinských hodů 2003 ve dnech 13. a 14.9.2003 ve výši 2.430,- Kč.

 

IV/20/8 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky - vyhrazení plochy pro vylepení plakátů
RMČ vyhrazuje světelné reklamní zařízení City light u OC Slatinka a na ul. Tilhonova jako plochy sloužící k vylepení volebních plakátů pro předvolební kampaň doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 

IV/20/9 Muzikálový koncert v listopadu a popový koncert v prosinci
RMČ stanovuje na plánované kulturní akce pořádané MČ v měsících listopad - prosinec cenu vstupného takto: na muzikálový koncert ve výši 40,- pro školní mládež (prodej ve školách), ostatní 80,- Kč a na koncert kapely KLUCI ve výši 50,- Kč.

 

IV/20/10 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
RMČ doporučuje ZMČ schválit pro pojmenování náměstí v lokalitě územní zóny Šlapanské název Zelené nebo Slatinské nebo Praotce Čecha.

 

IV/20/11 Darovací smlouva č. DO3/2003
RMČ přijímá dar ve výši 10.000,- Kč a schvaluje darovací smlouvu č. DO3/2003 mezi dárcem DIEFFENBACHER - CZ, hydraulické lisy, s. r. o. a MČ jako obdarovaným a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/20/12 Dodatky k nájemním smlouvám
a) RMČ schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 35/2003 a pověřuje starostu jeho podpisem.
b) RMČ schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 30/2003 a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

IV/20/13 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina
RMČ souhlasí se změnami návrhu smlouvy s firmou VIVO Connection s.r.o. o vybudování internetové sítě v MČ dle zápisu dohodnutými s firmou VIVO Connection, s.r.o. před podpisem původního návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem nového znění smlouvy.

 

IV/20/14 Výběrové řízení "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina"
RMČ ukládá vedoucímu VO provést cenovou poptávku u následujících firem:
1. IT-SYSTEM, s.r.o., Zdráhalova 22, 613 00 Brno
2. Ing. Zdeněk Havlásek, Lísky 5, 624 00 Brno
3. Simac Technik ČR, a.s., pobočka Brno, Příkop 6, 604 09 Brno
4. LEVI International a.s. , Tuřanka 115, 627 00 Brno
5. ARTIQ v.o.s. Svitavská 29, 614 00 Brno
a předložit radě vyhodnocení nabídek.

 

IV/20/15 Ochranné pásmo hřbitova
RMČ doporučuje projednání ochranného pásma hřbitova v komisi pro rozvoj MČ.

 

IV/20/17 Sbor dobrovolných hasičů
RMČ ukládá starostovi projednat s velením Sboru dobrovolných hasičů MČ Brno – Slatina návrh budoucí koncepce činnosti Sboru a předložit výsledek jednání na příští schůzi rady.

 

IV/20/19 Informace
b) Vánoční osvětlení
RMČ souhlasí, za předpokladu finančního krytí, s nákupem a instalací sedmi prvků vánočního osvětlení VM2-R z Atelieru MAUR s.r.o.

 

IV/20/21 Odměny ředitelkám školských zařízení
RMČ schvaluje odměny ředitelkám školských zařízení takto:
 Mgr. Řezáčová  Mgr. Brankovská  pí Havlíčková  pí Suchá 
10 000,- Kč10 000,- Kč8 000,- Kč10 000,- Kč

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/20. RMČ 15.10.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku