Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 19.08.2017
  Svátek má Ludvík, zítra Bernard

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/21. RMČ 29.10.2003

17.11.2003

Zápis z IV/21. RMČ 29.10.2003

Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o bod IV/21/10 Kronika MČ a schválen. 4-0-0

 

IV/21/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření I. - IX. 2003
Materiál předložila p. Wiesnerová, doplnil p. starosta. Po zodpovězení dotazů p. Čecha byl návrh na usnesení přijat. 5-0-0
b) RO č. 10/2003 a 11/2003
Materiál předložila p. Wiesnerová. Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-0
c) Nedobytné dluhy z pronájmu pozemků
Materiál předložila p. Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
d) Nedobytné dluhy na pokutách
Materiál předložila p. Wiesnerová. Po vysvětlení byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0
e) Přehled pohledávek
Materiál předložila p. Wiesnerová. Rada provedla rozbor těchto pohledávek z hlediska možnosti dobytnosti a poté vzala přehled pohledávek na vědomí.
f) Navýšení prostředků v rozpočtu v odd. § 6112
Materiál předložila p. Stoklásková. Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 5-0-1

 

IV/21/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003
Materiál předložil ing. Zůbek. Po zodpovězení dotazů p. Cenka byl návrh na usnesení přijat. 7-0-0
b) Výměna bytu Pavel Neuman, Rousínovská 29
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Výměna bytu Ludmila Matejkovičová, Rousínovská 9
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Prominutí penále z dluhu na nájmu - Koutná, Rousínovská 23, Ferrari, Dědická 11
Materiál předložil ing. Zůbek. Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 4-0-3
e) Sleva na nájemném pí Trundová, Tilhonova 89
Materiál předložil ing. Zůbek. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
f) Změna plánu VHČ k 1. 11.2003
Materiál předložil ing. Zůbek, vysvětlil důvody jednotlivých úprav. Po té bylo navrhované usnesení přijato. 6-0-1
g) Prodloužení nájmu - Helena Novosadyová, Rousínovská 24
Materiál předložil ing. Zůbek. Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 7-0-0

 

IV/21/3 Hospodaření s majetkem
Bod byl projednán před bodem IV/21/2.
a) Souhlas s výstavbou plotu
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 5-0-1
b) Pronájem části pozemku p.č.71 a souhlas s výstavbou garáže
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 6-0-0
c) Prodej pozemku p.č. 141
Po upřesnění na situační mapce byl návrh usnesení přijat. 5-0-1
d) Závora do vjezdu na parkoviště
Diskuze se týkala vhodnosti umístění závory. Z rozpravy vyplynulo, že závoru by bylo možné umístit v případě, že by byla parkovací místa vyhrazená. Rada doporučuje MO o tomto nájemníky domu informovat. Návrh usnesení nebyl přijat. 0-0-7
e) Zřízení věcného břemene na přípojku NN ke garáži
Po upřesnění na situační mapce byl návrh usnesení přijat. 7-0-0
f) Směna pozemků
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
g) Finanční vyrovnání s bývalými nájemci zahrádek
Z diskuze vyplynula úprava návrhu usnesení, která byla přijata. 7-0-0

 

IV/21/4 Mimořádná odměna řediteli Technických služeb
Po krátké diskuzi byla výše odměny stanovena a schválena. 7-0-0

 

IV/21/5 Dary obyvatelstvu
Materiál předložila p. tajemnice. Po vysvětlení problematiky navrhla usnesení, které bylo přijato. 7-0-0

 

IV/21/6 Program IV/6. zasedání zastupitelstva
Program zasedání zastupitelstva byl doplněn a schválen. 7-0-0

 

IV/21/7 Informace
P. starosta informoval radní o jednáních se zástupci Sboru dobrovolných hasičů a Sportovního klubu SK Slatina. P. Cech doplnil aktuální informace z SK.

 

IV/21/8 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise.

 

IV/21/9 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění na vědomí.

 

IV/21/10 Kronika MČ
Návrh na kronikářku MČ byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

Ing. Jiří NavrátilMgr. Helena Skolková
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/21. RMČ 29.10.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku