Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 21.08.2017
  Svátek má Johana, zítra Bohuslav

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení ZMČ) ► Usnesení z IV/6. ZMČ 6.11.2003

17.11.2003

Usnesení z IV/6. ZMČ 6.11.2003

IV/6/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření HČ I. - IX. 2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - IX. 2003 s příjmy ve výši 37.388.153,36 Kč, financováním ve výši 10.434.533,60 Kč a s výdaji ve výši 39.663.891,03 Kč.
b) RO č. 10/2003
ZMČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2003, které zvyšuje financování rozpočtu na 16.271 tis. Kč a výdaje rozpočtu na 58.499 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 10 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) RO č. 11/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2003, kterým přijímá do rozpočtu dotaci na senátní volby, dotaci od obce Pozořice a neinvestiční dary, a to v celkové výši 269 tis. Kč. Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu n 42.187 tis. Kč a výdaje rozpočtu na 58.458 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č.11 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
d) RO č. 12/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2003, kterým se zapojuje do rozpočtu tzv. rozpočtová rezerva ve výši 75 tis. Kč, a kterým se přesunují finanční prostředky na odměny členům ZMČ. Tímto rozpočtovým opatřením se nemění celkový výše rozpočtu. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 12 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
e) Odpis nedobytné pohledávky za firmu KMW spol. s r. o.
ZMČ souhlasí s odepsáním nedobytné pohledávky za firmou KMW, spol. s r.o., Želešice 18, ve výši 81.886,50 Kč.

 

IV/6/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření VHČ za I. - IX.2003 s výnosy ve výši 16.722.098,14 Kč a náklady ve výši 9.566.234,05 Kč.
b) Plán hospodaření VHČ na r. 2003 - úprava k 1.11.2003
ZMČ schvaluje změnu Plánu hospodaření VHČ na r. 2003 s výnosy ve výši 21.924 tis. Kč a náklady ve výši 21.924 tis. Kč. Plán hospodaření VHČ na r. 2003 - úprava k 1. 11. 2003 tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na BO.

 

IV/6/4 Smlouva o výpůjčce č. 100/2003 - MŠ Jihomoravské nám. 5
ZMČ schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 100/2003 mezi MČ Brno - Slatina a MŠ Jihomoravské nám. 5 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/6/5 Klub důchodců
1) ZMČ ruší k 31.12.2003 Klub důchodců, který byl k 1.1.1997 založen Zakládací listinou.
2) ZMČ ruší Stanovy klubu důchodců.
3) ZMČ bere na vědomí, že činnost Klubu důchodců bude nadále podporována dle vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění.

 

IV/6/6 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
ZMČ schvaluje pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská názvem Náměstí praotce Čecha.

 

IV/6/7 Výbory
b) Kontrolní výbor
b1) ZMČ ukládá KV provést kontrolu nájemní smlouvy na objekt KD Černovičky uzavřené s firmou D.T.MI s.r.o. a kontrolu prováděných stavebních prací.
b2) ZMČ ukládá KV provést kontrolu nájemní smlouvy na objekt kina Beseda uzavřené s p. Vítem Šťastným a kontrolu prováděných stavebních prací.
b3) ZMČ ukládá KV provést kontrolu veřejné finanční podpory, kterou poskytla v roce 2003 MČ.
b4) ZMČ ukládá KV provést kontrolu řešení podaných stížností a peticí na ÚMČ.
c) Statut výborů ZMČ
c1) ZMČ vypouští z návrhu Statutu výborů ZMČ v čl. 9 bod č. 1 a upravuje další číslování.
c2) ZMČ stahuje z programu jednání další projednávání návrhu Statutu výborů ZMČ.
c3) ZMČ zřizuje pracovní skupinu pro dopracování Statutu výborů ZMČ ve složení p. Motáčková, p. Čech, p. Janíčková, p. Dostálová, p. Keberle a p. Janiš.
c4) ZMČ ukládá předsedovi KV ZMČ Brno - Slatina zrušit "Akt mlčenlivosti" podepsaný členy KV ZMČ dne 19.2.2003. T: na nejbližším zasedání KV ZMČ, Z: vyplývá textu návrhu.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/6. ZMČ 6.11.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku