Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.08.2017
  Svátek má Bartoloměj, zítra Radim

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/22. RMČ 12.11.2003

24.11.2003

Zápis z IV/22. RMČ 12.11.2003

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Čechová. 4-0-0
Program byl doplněn o body:
IV/22/1b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
IV/22/1c) Přijetí daru od S.P.M.B., a.s.
IV/22/2g) Oprava usnesení RMČ č. IV/19/2/2d2) ze dne 1.10.2003
a schválen. 7-0-0

 

IV/22/1 Hospodaření s rozpočtem
- předložila pí Wiesnerová
a) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
Diskuze se týkala vztahu příspěvku na provoz všem školským zařízením, rozpočtu MČ a dotace poskytované státem. Návrh na usnesení byl upraven a schválen. 5-1-1
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
Ředitelka školy žádala o možnost použití poplatků za krátkodobé pobyty dětí v MŠ na pokrytí nedostatečných mzdových nákladů. Návrh na usnesení byl po krátké diskuzi přijat. 7-0-0
c) Přijetí daru od S.P.M.B., a.s.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/22/2 Bytový odbor
- předložil Ing. Zůbek
a) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Vratislav Rosendorf, Rousínovská 30
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Tomáš Harašta, Rousínovská 8
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Nájemní smlouva na dobu určitou pí Libuše Poturnayová, Tilhonova 54b
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Milan Maršálek, Rousínovská 32
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
e) Neoprávněné užívání bytu - Margita Hrušková, Rousínovská 20
Pí Dostálová sdělila radě své stanovisko, základní otázkou je zda MČ pí Hruškové osvědčí přechod nájmu bytu či nikoliv. Po diskuzi se rada shodla na tom, že pro přechod nájmu nejsou důvody, a že vzhledem k situaci nebude MČ provádět sama vystěhování, ale že požádá o souhlas s vystěhováním soud. 4-1-2
f) Souhlas s umístěním sídla firmy David Matoušek, Kroměřížská 3
Po diskuzi, zda situace, kdy majitel firmy nebydlí trvale na této adrese, může ovlivnit řádné užívání ostatních bytů byl návrh na usnesení přijat. 5-1-1
g) Oprava usnesení RMČ č. IV/19/2/2d2) ze dne 1.10.2003
Rada se seznámila s důvody opravy a své usnesení opravila. 7-0-0

 

IV/22/3 Hospodaření s majetkem
- předložila pí tajemnice
a) Pískoviště na území ÚMČ Brno-Slatina - informace
Nad předloženým materiálem se rozběhla rozprava, která se týkala výběru z navrhovaných varianty a její výhodnosti. Za účelem rovnoměrného rozvržení hracích ploch byla po diskuzi vypuštěna plocha na ul. Langrova a nahrazena plochou na ul. Černozemní. P. Čech navrhl, aby se do budoucnosti počítalo i s využitím dvora ve stávající hasičce. 7-0-0
Vzhledem k omezeným finančním možnostem MČ bude zabezpečení hracích ploch ve smyslu zákona a jejich vybavení hracími prvky, příp. lavičkami realizováno postupně. MO a FO vypracují finanční rozvahu. 7-0-0
Další rozprava se týkala využití ploch po nevyužívaných pískovištích, jako nejvhodnější se jeví zavézt plochy zeminou a osadit vhodnou zelení. Rada požádala Mgr. Gillarovou o předložení návrhu výsadby. 7-0-0
b) KD Černovičky a kino Beseda
Vzhledem k tomu, že stavební práce na objektech nejsou dokončeny, pověřila rada Ing. Krupovou ještě dozorem vlastníka nemovitosti a to po celou dobu provádění stavebních prací. 7-0-0

 

IV/22/4 Pronájem učeben na Přemyslově nám. 18 - hudební vyučování
- předložil JUDr. Janků
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/22/5 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů - Jaroslava Kunstová
- předložil JUDr. Janků
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/22/6 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina - síť NETBOX
- předložil JUDr. Janků
Diskuze se týkala toho, že rada nemá informace, jaký způsobem bude prováděn zásah do domů ve správě MČ. Rada se shodla na tom, že k vyslovení souhlasu potřebuje mít k dispozici projekt se zaměřením na rozvody kabelů.

 

IV/22/7 Výběrové řízení „Profylaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina“
- předložil JUDr. Janků
Rada se k předloženému materiálu vyjádřila a požaduje do poptávky doplnit počet PC, serverů na ÚMČ a otázku servisních zásahů. 7-0-0

 

IV/22/8 Rozšíření hřbitova
P. starosta informoval radní o důvodech vedoucích k rozšíření hřbitova a o jednáních, které v této záležitosti vedl se zástupci Správy hřbitovů města Brna. Rada souhlasí s požadavkem na zpracování TEZ na rozšíření hřbitova. 7-0-0

 

IV/22/9 Petice občanů na odstranění stromu u hrobu 2003
P. starosta informoval radní o podané petici a krocích, které podnikl k jejímu vyřízení - jednání se zástupci Správy hřbitovů města Brna, referátem ŽP ÚMČ a petenty.

 

IV/22/10 Komise
Starosta podal radě informaci o jednání komise pro rozvoj MČ a navrhl radě, aby se zabývala podnětem na změnu ÚP v lokalitě Za školou. Po diskuzi rada přijala usnesení, kterým doporučuje ZMČ požádat ZMB o změnu ÚPmB v lokalitě Za školou. 7-0-0
Starosta navrhl doplnění člena komise pro rozvoj MČ p. Jiřího Horáka. 7-0-0

 

IV/22/11 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří NavrátilOlga Čechová
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/22. RMČ 12.11.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku