Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.09.2017
  Svátek má Darina, zítra Berta

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/22. RMČ 12.11.2003

24.11.2003

Usnesení z IV/22. RMČ 12.11.2003

IV/22/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
RMČ doporučuje ZMČ ponechat 1/3 skutečně vybraného příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školských zařízeních do rozpočtu příslušného školského subjektu nad rámec schváleného příspěvku na provoz.
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 3/5
RMČ souhlasí s využitím poplatků za krátkodobé pobyty dětí přijatých v MŠ Jihomoravské nám. 3/5 v r. 2003 na pokrytí nedostatečných mzdových nákladů v této MŠ ve výši skutečně vybraných poplatků za rok 2003.
c) Přijetí daru od S.P.M.B., a.s.
RMČ přijímá od S.P.M.B.,a.s. finanční dar ve výši 20.000,- Kč určený na kulturní účely a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/22/2 Bytový odbor
a) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Vratislav Rosendorf, Rousínovská 30
RMČ schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Rosendorfem, Rousínovská 30 na dobu neurčitou a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
b) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Tomáš Harašta, Rousínovská 8
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Haraštou, Rousínovská 8 na dobu určitou do 30.11.2004 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
c) Nájemní smlouva na dobu určitou pí Libuše Poturnayová, Tilhonova 54b
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s pí Poturnayovou, Tilhonova 54b na dobu určitou do 30.11.2005 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
d) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Milan Maršálek, Rousínovská 32
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Maršálkem, Rousínovská 32 na dobu určitou do 31.3.2004 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
e) Neoprávněné užívání bytu - pí Margita Hrušková, Rousínovská 20
RMČ ukládá právníkovi úřadu, aby ve spolupráci s BO podal žalobu na vyklizení bytu po p. Štefkovi na ul. Rousínovská 20, který je neoprávněně užíván pí Margitou Hruškovou.
f) Souhlas s umístěním sídla firmy David Matoušek, Kroměřížská 3
RMČ souhlasí s umístěním sídla firmy k provádění administrativní činnosti s názvem David Matoušek v domě Kroměřížská 3, byt č.7.
g) Oprava usnesení č. 19/2/d2) ze dne 1.10.2003
RMČ opravuje své usnesení přijaté pod bodem č. 19/2/d2) dne 1.10.2003 takto:
RMČ ukládá ved. BO informovat pí Margitu Hruškovou o usnesení RMČ a o tom, že platby za užívání bytu budou od 16.9. účtovány jako náhrada za užívání z titulu bezdůvodného obohacení.

 

IV/22/3 Hospodaření s majetkem
a) Pískoviště na území ÚMČ Brno-Slatina
a1) RMČ souhlasí se zachováním pískovišť na ul. Vlárská, Černozemní, Vlnitá - park, Bučovická, Strážnická, Kroměřížská, Rousínovská, Dědická, Hliník, Mikulčická, která budou zabezpečena ve smyslu požadavků vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění oplocením.
a2) RMČ ukládá MO a FO vypracovat finanční rozvahu na realizaci požadavků zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a dovybavení shora citovaných hracích ploch.
a3) RMČ ukládá Mgr. Gillarové předložit radě návrh na realizaci zeleně na plochách bývalých pískovišť.
b) KD Černovičky a kino Beseda
RMČ ukládá Ing. Janě Krupové provádět dozor vlastníka nemovitosti na objektech KD Černovičky a kina Beseda po dobu provádění stavebních prací v těchto objektech.

 

IV/22/4 Pronájem učeben na Přemyslově nám. 18 - hudební vyučování
RMČ schvaluje pronájem učeben v budově na Přemyslově náměstí 18, pí Brodové a Mgr. Winklerovi v roce 2004 za účelem výuky hry na klavír, sólového zpěvu a hry na klarinet a zobcovou flétnu a ukládá vedoucímu VO vypracovat nájemní smlouvu. Výše nájemného pro každého z nájemců na rok 2004 je stanovena paušálně, a to 100,-Kč za jeden měsíc.

 

IV/22/5 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů - Jaroslava Kunstová
RMČ promíjí pí Jaroslavě Kunstové dluh vzniklý z titulu neuhrazení místního poplatku ze psů za r. 2001 a 2002 pro skutečnost, která by jinak zakládala pro dané období vyřazení jmenované z evidence poplatníků.

 

IV/22/7 Výběrové řízení „Profylaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina“
RMČ ukládá vedoucímu VO provést cenovou poptávku u následujících firem:
1. Calyx, spol. s r.o., Maříkova 3, 621 00 Brno
2. Ing. Zdeněk Havlásek, Lísky 5, 624 00 Brno
3. Simac Technik ČR, a.s., pobočka Brno, Příkop 6, 604 09 Brno
4. DTG, a.s.,správa SW DATACENTRUM, Šujanovo náměstí 3, 658 61 Brno
5. MIKROS a.s.,Palackého třída 87, 612 00 Brno
a do 10.12.2003 předložit radě vyhodnocení nabídek.

 

IV/22/8 Rozšíření hřbitova
RMČ Brno-Slatina ukládá MO požádat OŽP MMB o souhlas se zpracováním TEZ na rozšíření hřbitova ve Slatině.

 

IV/22/10 Komise
Komise pro rozvoj MČ
a) Změna ÚPmB - lokalita Za školou
RMČ doporučuje ZMČ požádat ZMB o změnu ÚPmB v k.ú. Slatina - lokalitě Za školou, spočívající ve změně plochy PZ na plochu BO.
b) Jmenování člena komise pro rozvoj MČ
RMČ jmenuje členem Komise pro rozvoj MČ p. Jiřího Horáka, Tilhonova 1d.

 

Ing. Jíří NavrátilIng. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatinamístostarosta

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/22. RMČ 12.11.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku