KlepnutÝm%20na%20obrßzek%20zav°ete%20okno

Škola z r. 1936

(KlepnutÝm na obrßzek zav°ete okno)