Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 17.08.2017
  Svátek má Petra, zítra Helena

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Místní poplatek ze psů


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Místní poplatek ze psů 
 Poplatek ze psů starších 3 měsíců platí držitel psa obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. 
 Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa. 
 Na základě oznámení o držení psa vyplní držitel formulář s příslušnými údaji pro stanovení poplatkové povinnosti nebo pro částečné nebo úplné osvobození od poplatku. 
 Vyplněním formuláře "Přiznání k místnímu poplatku ze psů" pro stanovení poplatkové povinnosti. 
 Úřad MČ Brno-Slatina, Budínská 2, podatelna. 
 - platný občanský průkaz, případně doklady opravňující k jednání za právnickou osobu
Poplatník je povinen při plnění své ohlašovací povinnosti sdělit správci poplatku své plné jméno (název), bydliště (sídlo organizace), rodné číslo (IČO), fyzická osoba zaměstnavatele, poživatel důchodu všechny svoje důchody, všechny svoje další zdroje příjmů, podnikatelský subjekt číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky. 
 Na všeobecném odboru, podatelna ÚMČ Brno-Slatina je k dispozici potřebný tiskopis "Přiznání k místnímu poplatku ze psů". 
psi_form.docx  Přiznání k místnímu poplatku ze psů - formát DOCX
psi_form.odt  Přiznání k místnímu poplatku ze psů - formát Open Document
psi_form.pdf  Přiznání k místnímu poplatku ze psů - formát PDF
 - bez zvláštního správního poplatku
Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném shora, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Poplatník je odpovědný za to, že pes bude na veřejnosti opatřen evidenční známkou. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Sazby místních poplatků ze psů v MČ Brno-Slatina
Základní sazbaSazba za 2. a dalšího psa
Bytový dům1.500,-- Kč2.250,-- Kč
Bytový dům - držitel starobního,vdovského, invalidního a sirotčího důchodu200,-- Kč300,-- Kč
Rodinný dům400,-- Kč750,-- Kč
Rodinný dům v ul. Slatinka100,-- Kč750,-- Kč
Rodinný dům - držitel starobního, vdovského, invalidního a sirotčího důchodu150,-- Kč300,-- Kč
Ostatní1.500,-- Kč2.250,-- Kč

 
 Z povahy věci nejsou lhůty k vyřízení. 
 - nejsou 
 - případné ohlášení změny okolností pro stanovení výše poplatkové povinnosti nebo pro její zánik 
 - není zavedena 
 21.04.2016 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku