Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.08.2017
  Svátek má Sandra, zítra Bartoloměj

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Použití znaku a vlajky města Brna, znaku a vlajky Městské částí Brno-Slatina.


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Použití znaku a vlajky města Brna, znaku a vlajky Městské částí Brno-Slatina. 
 Znak města Brna mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území města Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města Brna pouze se souhlasem Rady města Brna, a to na základě písemně podané žádosti adresované na MMB, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna a publikací vydávaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna, kdy souhlas k užití znaku města Brna vydává Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

Znak brněnské městské části mohou užívat město a příslušná městská část, jejich orgány a organizace, společnosti s majoritním majetkovým podílem města a městské části, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území městské části Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znaků brněnských městských částí pouze se souhlasem rady příslušné městské části, a to na základě písemně podané žádosti adresované MČ, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti se statutárním městem Brnem nebo městskou částí, Magistrátem města Brna nebo úřadem městské části, a takto vydávaných publikací, kdy souhlas k užití znaku městské části vydává starosta příslušné městské části nebo jím pověřený odbor úřadu městské části.

Vlajka města Brna a vlajky městských částí lze užívat bez předchozího souhlasu. 
 Orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby - každý, kdo chce použít znak města Brna nebo znak příslušné městské části. 
 Žádost nemá předepsanou formu a náležitosti, ale musí z ní být patrné, kdo ji podává, k jaké příležitosti či účelu chce znak použít a v jakém časovém období, jak bude znak použit a v jakém provedení (výtvarný návrh je vždy nutnou přílohou). U akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem či městskou částí, Magistrátem města Brna či úřadem městské části, musí být tato skutečnost uvedena. Barevné a výtvarné provedení znaků a vlajek nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k těmto symbolům. 
 Podáním písemné žádosti. 
 Užívání znaku města Brna - Magistrát města Brna.
Užívání znaku městské částí Brno-Slatina - ÚMČ Brno-Slatina. 
 Písemnou žádost doplněnou výtvarným návrhem. 
 Formulář žádosti není stanoven. 
 Správní poplatky nejsou stanoveny. 
 Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlasu rady města nebo městské části, lhůta pro vyřízení žádosti se řídí termíny zasedání tohoto orgánu a činí minimálně 15 dnů a maximálně 30 dnů.
Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlas odboru magistrátu nebo městské části, je žádost vyřizována bezodkladně. 
 Archiv města Brna - Pracovní skupina pro městské symboly, která posuzuje žadatelem předložený výtvarný návrh v případě použití znaku města Brna. 
 Žádné.  
  
 20.09.2007 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku