Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 17.08.2017
  Svátek má Petra, zítra Helena

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací.


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací. 
 Dle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavení zákon) je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují jednoduché staveb, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v §104 odst. 2 stavebního zákona. 
 Stavebník, který je fyzickou osobou, fyzickou osobou podnikající, právnickou osobou. 
 Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v § 104 odst. 2, písm. a) až d) stanoví vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. U ostatních ohlašovaných staveb se postupuje podle § 105 stavebního zákona. 
 Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři na ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno. 
 Technický odbor – stavební úřad, ÚMČ Brno-Slatina, odloučené pracoviště Přemyslovo náměstí 18, 627 00 Brno. 
 Vyplněnou žádost - ohlášení stavby na předepsaném formuláře a přílohy uvedené v části B žádosti. 
 Formulář dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., je k dispozici na stavebním úřadě. 
ohlaseni_stavby.pdf  Ohlášení stavby, formát PDF
ohlaseni_stavby.odt  Ohlášení stavby, formát Open Document
 Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
 Písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením musí být stavebníkovi doručen zpravidla do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu. Souhlas platí 12 měsíců. Rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby (v případě jejího rozporu s územně plánovací informací, regulačním plánem, územním rozhodnutím, územním souhlasem, obecnými technickými požadavky na výstavbu, pokud je umisťována v nezastavěném území, nebo by byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu) musí být zpravidla vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení stavby. Podání, které nemá náležitosti dle stavebního zákona, stavební úřad odloží do 15 dnů ode dne učinění podání spolu s poučením o správném postupu při ohlašování staveb a o tom, že se stavbou nelze započít. 
 Nejedná o správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proto okruh účastníku není stanoven. V případech uvedených v ustanovení §104 odst. 1 zákona musí však stavebník doložit, že prokazatelným způsobem informoval vlastníka sousedních nemovitostí. 
  
 Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou cestou. 
 10.03.2008 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku