Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.09.2017
  Svátek má Jaromír, zítra Zlata

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveruRozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Pronájem bytu 
 Žádost o pronájem bytu v domě svěřeném MČ Brno-Slatina se podává na ÚMČ Brno‑Slatina 
 Žadatelem může být ten, kdo je zletilý, nevlastní on ani jeho manžel/ka bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou. Žádost může podat i ten, kdo je nájemcem obecního bytu, ovšem byt je pro něj vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu jeho nebo jeho nezletilých dětí nevyhovující a nabídne-li jeho uvolnění. Žádost o byt může podat i cizinec, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.
Podmínky bránící pronájmu bytu jsou uvedeny v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady. 
 Žadatel o pronájem je zařazen do seznamu žadatelů a podle kriterií je mu přiděleno bodové ohodnocení. Žadatelé s největším počtem bodů jsou zařazeni do pořadníku, ze kterého pak jsou vybírání žadatelé pro přidělení bytu. Neuspokojení žadatelé z pořadníku v daném roce zůstávají v pořadníku i pro rok další. Povinností žadatele je nejpozději do 30.11. daného roku prolongovat svou žádost o pronájem bytu na další rok. V opačném případě je ze seznamu nebo pořadníku žadatelů vyřazen. Dále je žadatel povinen oznamovat všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti (narození dítěte, uzavření sňatku/rozvod apod.) Výběr ze žadatelů o byt provádí RMČ Brno-Slatina na doporučení bytové komise, a to podle kriterií, která jsou schválena Zastupitelstvem městské části. 
 Žádost o pronájem bytu se podává na předtištěném nebo vytištěném elektronickém formuláři MČ Brno-Slatina. 
 ÚMČ Brno-Slatina, bytový odbor, pracoviště Kroměřížská 3, Brno, korespondenční adresa Budínská 2, 627 00 Brno. Žádost může být podána jen na jedné z městských částí. 
 K žádosti o osvědčení přechodu nájmu je nutno doložit - žádost o pronájem bytu – vyplněný formulář
- výpis z KN nebo čestné prohlášení o tom, že žadatel nevlastní dům nebo byt a že nemá nájemní smlouvu na dobu neurčitou
- případně jiné doklady prokazující splnění podmínek pro zařazení do seznamu žadatelů
- pronajímatel může před uzavřením nájemní smlouvy požadovat doložení příjmu žadatele. 
 Žádost o pronájem bytu
Formulář žádosti je k dispozici na www.mcslatina.cz a na bytovém odboru ÚMČ Brno‑Slatina, pracoviště Kroměřížská 3, Brno 
A01_0-Pravidla_pronajem_bytu.pdf  Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina platná od 1.3.2015
A01_1-Zadost_o_byt_zadatel.pdf  A01.1 - Žádost o byt (žadatel), formát PDF
A01_2-Zadost_o_byt_najemce.pdf  A01.2 - Žádost o byt (nájemce), formát PDF
A01_3-Potvrzeni_o_prijmu.pdf  A01.3 - Potvrzení o příjmu, formát PDF
A01_4-Oznameni_zmen_udaju_v_zadosti_o_byt.pdf  A01.4 - Oznámení změn údajů v žádosti o byt, formát PDF
A01_5_Zadost_o_uzavreni_najemni_smlouvy_na_dobu_neurcitou.pdf  A01.5 - Žádost o uzavření smlouvy na dobu neurčitou, formát PDF
 bez poplatků 
 Do 30 dnů po podání žádosti obdrží žadatel vyrozumění o zapsání do seznamu, případně vyrozumění o důvodu, proč nebyl do seznamu zapsán. 
 manžel/manželka 
 --- 
 --- 
 19.08.2013 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku