Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.08.2017
  Svátek má Sandra, zítra Bartoloměj

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let), mladistvých ( do 18 let)


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let), mladistvých ( do 18 let) 
 Děti (do 15 let) nebo mladiství (od 15 do 18 let) mají výchovné problémy - zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, šikanují, nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.
Sociálně-právní ochrana dětí se dle §1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí rozumí zejména:
- ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, páchání přestupků, požívání alkoholických nápojů apod.), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí v součinnosti s rodiči, školou a jinými fyzickými a právnickými osobami zajišťuje ve svém místně příslušném obvodu příznivé podmínky pro výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj nezletilých dětí a chrání jejich zájmy. Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může orgán sociálně-právní ochrany dětí vydat správní rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu; stanoví nad nezletilým dohled; uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu.  
 Rodič (zákonný zástupce) nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany.
Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže, a to i anonymně.
O informaci nebo pomoc v řešení životní situace se může dotázat sám nezletilý nebo mladistvý.
Orgány činné v trestním a přestupkovém řízení (PČR, MP, státní zastupitelství, soudy apod.) 
 Nezbytné je oznámení životní situace na OSPOD – kurátora pro děti a mládež. Postup je vždy individuální dle dané situace, přizpůsoben potřebám klienta a okolnostem, záleží na typu případu.
Kurátor pro děti a mládež shromažďuje co nejvíce informací týkajících se uvedené záležitosti a ve spolupráci s klientem hledá nejvhodnější řešení.
Trvalé bydliště nezletilého dítěte nebo mladistvého, jehož životní situace se má řešit, je na území městské části Brno-Slatina. 
 Kontaktovat pracovníka OSPOD – kurátora pro děti a mládež, nejlépe osobně po předchozí telefonické domluvě, nebo telefonicky, písemně, e-mailem.
Zahájení řešení situace nastává po oznámení, ke kterému může dojít buď z uvedených důvodů v bodě 6, nebo může OSPOD zahájit řešení situace z vlastního podnětu (pokud dochází k situacím, uvedeným v bodě 4) 
 Odbor sociálních péče, sociálně-právní ochrana dětí, pracovník OSPOD MČ Brno-Slatina – kurátor pro mládež, Budínská 2, přízemí, tel.: 533 433 585. 
 Osobní doklady (platný OP, nebo náhradní doklad), v průběhu řešení konkrétní situace rodný list nezletilého dítěte či mladistvého, rozsudky apod. 
 Pro výkon sociálně právní ochrany dětí nejsou potřeba žádné formuláře. 
 Sociálně právní ochrana dětí je poskytována bezplatně. 
 Každý případ je řešen neodkladně. Lhůty (kromě správního řízení) nejsou stanoveny. Pro správní řízení platí lhůty dle správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.) 
 Situace je řešena komplexně – na řešení životní situace nezletilých či mladistvých klientů se kromě nich samotných, jejich rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu, mohou podílet i další osoby z širší rodiny, a dále instituce (školy, zdravotnická zařízení, odborná zařízení poskytující krizovou intervenci, Police ČR, soudy, Probační a mediační služba, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, střediska výchovné péče, manželské a rodinné poradny, diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, nestátní neziskové organizace apod.) 
 Součinnost a ochota spolupracovat při řešení životní situace. 
 Každý pracovník OSPOD disponuje e-mailovou adresou, které jsou zveřejněny na internetových stránkách úřadu. Pro komunikace lze využít i adresu info@mcslatina.cz, podatelna@mcslatina.cz 
 14.11.2014 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku