Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.08.2017
  Svátek má Sandra, zítra Bartoloměj

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Povolení k provozování výherních hracích přístrojů (dále jen VHP)


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Povolení k provozování výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) 
 K provozování VHP je nutné povolení. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. 
  O povolení k provozování výherního hracího přístroje může žádat pouze tuzemská právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob. Za právnickou osobu je oprávněn jednat statutární orgán nebo tímto orgánem zmocněná osoba. 
 Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže:
- žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o loteriích a jiných podobných hrách a žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené,
- provozování výherních hracích přístrojů je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku,
- žadatel prokáže zajištění odborného servisu, podle osvědčení pověřené autorizované osoby je výherní hrací přístroj provozuschopný.

K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky peněžní částku (dále jen "jistota"), která za jednotlivého žadatele činí 2 000 000 Kč. 
 Podáním písemné žádosti o povolení k provozování VHP osobně nebo poštou. 
 Úřad městké části Brno- Slatina, finanční odbor, Budínská 2, 627 00 Brno. 
 Žádost musí obsahovat:
 • údaje o žadateli o povolení, které se dokládají zakladatelskou smlouvou, statutem společnosti, výpisem z obchodního rejstříku;
 • doklady o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy; je-li zakladatelem jiná právnická osoba, doklad o bezúhonnosti osob, které u této právnické osoby mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy; bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce;
 • potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty (toto potvrzení žadatel předkládá i finančnímu úřadu);
 • čestné prohlášení provozovatele (žadatele) o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast;
 • herní plán obsahující zejména podmínky hry, způsob hry, okolnosti, které určují výhry a jejího zajištění, informace o nejvyšší sázce a výhře na jednu hru a výherním podílu; herní plán dále uvádí údaje o druhu VHP - válcový, obrazovkový, jakým způsobem a jaký druh mincí přijímá, jakým způsobem je zajištěno vyplácení zbytkového vkladu, postup při reklamaci výhry, např. při výpadku sítě atd.;
 • řád herny (pokud jsou VHP provozovány v hernách);
 • smlouvu o pronájmu nemovitosti, případně jiný doklad ohledně nemovitosti, ve které mají být VHP provozovány a přesná adresa této nemovitosti;
 • počet, druhy, výrobní čísla a přesné názvy VHP, které mají být provozovány;
 • osvědčení (respektive výpis osvědčení) o provozuschopnosti jednotlivých VHP;
 • prohlášení o nabytí VHP a v případě pronájmu opis této smlouvy;
 • stanovení způsobu a podmínek manipulace s VHP, stanovení evidence tržeb dle počítadel, výběru a vkládání peněz, záznamy o opravách apod.;
 • jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osobám mladším 18 let v místě schváleném pro stálé umístění VHP; v případě herny tato osoba odpovídá za zákaz vstupu do herny osobám mladším 18 let;
 • použití prostředků na veřejně prospěšnou činnost (u provozovatelů v kasinech);
 • způsob zajištění odborného servisu (živnostenský list nebo jiný doklad subjektu oprávněného tuto činnost zajišťovat).
 
 Předepsané formuláře nejsou stanoveny. 
 - správní poplatek dle z. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích v planém znění
1 VHP na 3 měsíce 10.000,- Kč
na 6 měsíců 16.000,- Kč
na 12 měsíců 30.000,- Kč
Úhrada buď bezhotovostně na č.ú. 19-16526621/0100, v.s sdělí příslušný pracovník, nebo složenkou, kterou vydá příslušný pracovník
- místní poplatek dle z.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a Vyhlášky m. Brna č. 17/1998 1 VHP na 3 měsíce 5.000,- Kč 
 Řízení je zahájeno dnem podání žádosti na příslušném úřadě a je ukončeno vydáním rozhodnutí. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení. 
 Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 
 Další činnosti nejsou stanoveny. 
 Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 
 01.10.2007 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku