Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 17.08.2017
  Svátek má Petra, zítra Helena

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina 
 Uspokojování potřeb občanů v oblastech kulturních, sportovních, tělovýchovných a jiných aktivit nemůže obec zajistit pouze prostřednictvím svých orgánů. Podpora těchto aktivit jednou z možností jak všestranný rozvoj a naplňování zájmů občanů zajistit. Pro omezené finanční možnosti poskytování dotací z rozpočtu přijalo ZMČ Brno-Slatina Pravidla pro poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám. 
 O dotaci mohou žádat právnické nebo fyzické osoby, které mají své sídlo, resp. trvalý pobyt, nebo místo činnosti na území Městské části Brno-Slatina nebo jejich činnost je zaměřena k aktivitám občanů Městské části Brno-Slatina.  
 Žadatel nesmí mít vůči Statutárnímu městu Brnu a Městské části Brno-Slatina nebo jimi zřízeným organizacím nevypořádané závazky, přičemž za nevypořádaný závazek se považuje rovněž nedodané či neprůkazné vyúčtování dotace z předešlého roku nebo jejich použití pro jiný než smluvený účel. Taktéž musí splnit podmínky uvedené v čestném prohlášení, jehož vzor je nedílnou součástí Pravidel pro poskytování dotací. 
 Žadatel, který má zájem o získání dotace, vyplní pravdivě všechny údaje uvedené v žádosti o dotaci včetně příloh a příp. příslušných dokladů. Žádost o dotaci se podává vždy v období od 1.1. do 28.2. příslušného roku.
Žádost lze zaslat poštou (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb) nebo podat osobně v provozní době ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2.
Pro rok 2015 je mimořádně termín podání žádosti stanoven do 20.3.
Žádosti doručené po stanoveném termínu nebo žádosti, které nesplní podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací, nebudou zařazeny do seznamu posuzovaných žádostí o dotace pro daný rok. 
 viz bod 7. 
 Požadavky na podklady přiložené k žádosti jsou obsaženy přímo ve formuláři žádosti.

Součástí žádosti musí být i čestné prohlášení. Formulář žádosti a čestného prohlášení je k dispozici na těchto stránkách. 
 Tiskopis příslušné žádosti a čestného prohlášení jsou k dispozici na sekretariátu MČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno nebo jako dokumenty ke stažení. 
Pravidla_pro_poskytovani_dotaci_MC_Brno-Slatina.pdf  Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina
VII-02-6a-Zadost_o_dotaci.pdf  D01 - Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina, formát PDF k vyplnění a tisku
cestn_prohlaseni_pravidla_dotace.pdf  D02 - Čestné prohlášení k žádosti o dotaci, formát PDF
 bez poplatku 
 Po termínu podání žádosti (viz bod 7.) jsou podklady zpracovávány pro nejbližší zasedání RMČ a následně pro zasedání ZMČ tak aby o žádosti bylo rozhodnuto do konce měsíce května daného roku.. Podle celkové finanční výše požadavků mohou být jednotlivé požadavky kráceny či o nich rozhodnuto podle stavu dotací či získaných sponzorských darů. 
 --- 
 --- 
 --- 
 20.02.2015 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku