Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 17.08.2017
  Svátek má Petra, zítra Helena

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Pořádání kulturních a sportovních akcí na území městské části Brno-Slatina


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Pořádání kulturních a sportovních akcí na území městské části Brno-Slatina 
 - ohlašovací povinnost 
 Fyzická nebo právnická osoba, která podnik pořádá nebo provozuje. 
 Podmínky stanovuje obecně závazná vyhláška č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku. Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku včetně tanečních zábav a diskoték, na území městské části Brno-Slatina, je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Slatina nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:
  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • označení druhu podniku,resp.opakujících se podniků
  • datum a místo konání
  • očekávaný počet účastníků podniku
  • počet členů pořadatelské služby
Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.
Provozovatel veřejnosti přístupného podniku typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí na území městské části Brno-Slatina je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Slatina nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:
  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • označení druhu podniku,resp. opakujících se podniků
  • datum a místo konání
Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, kromě podniků typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí, lze na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály apod.) pořádat:
  • v pátek, v sobotu a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, vdobě od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 24.00 hodin příslušného kalendářního dne
  • v ostatních dnech v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 22.00 hodin příslušného kalendářního dne
Na základě písemné žádosti pořadatele podniku může být z výše uvedeného omezení udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným dle zvláštních předpisů Radou městské části Brno-Slatina. Písemná žádost musí být doručena Úřadu městské části Brno-Slatina nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.

Úřad městské části Brno-Slatina upozorňuje pořadatele, že jsou povinni při konání akce dodržovat hygienické limity hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tam, kde to tyto předpisy vymezují. U akcí s produkcí hudby provozované ve venkovním prostoru je nutno ze strany pořadatele přijmout taková opatření, která by při konání akce a hudební produkce omezila zatěžování ostatních obyvatel zvukem na co nejmenší míru. V případě soudních sporů týkajících se obtěžujících jevů způsobených konáním akce budou případné náhrady škod požadovány městem Brnem od pořadatele akce.  
 Podáním písemného oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce, případně žádosti o udělení výjimky učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) na podatelně Úřadu městské části Brno-Slatina. 
 Všeobecný odbor Úřadu městské části Brno-Slatina 
 — 
 Formuláře jsou k dispozici na ÚMČ Brno-Slatina, Martina Jochmanová, nebo na www.mcslatina.cz 
oznameni_konani_kulturninebosportovni_akce.docx  Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce, formát docx
oznameni_konani_kulturninebosportovni_akce.odt  Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce, formát OpenDocument
oznameni_konani_kulturninebosportovni_akce.pdf  Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce, formát PDF
2195_17_zasadybezuplatnypronajem_Premyslovonam_18.pdf  Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
 — 
 Rozhodnutí o žádosti o udělení výjimky při pořádání veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního podniku je povinna vydat Rada městské části Brno-Slatina bezodkladně nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. 
 — 
 — 
 Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem, vydaným na základě certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.slatina@brno.cz Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.  
 17.03.2016 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku