Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.08.2017
  Svátek má Sandra, zítra Bartoloměj

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Povolení dočasného užívání veřejného prostranství (dále jen VP) a s tím související místní poplatek


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Povolení dočasného užívání veřejného prostranství (dále jen VP) a s tím související místní poplatek  
 VP může být dočasně užíváno v souvislosti s prováděním výkopových prací, umístěním stavebních zařízení, reklamních zařízení, prodejních zařízení, pořádáním společenských akcí apod. Pod pojmem VP se rozumí prostory sloužící obecnému užívání bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Všeobecný odbor řeší užívání VP charakteru veřejné zeleně, vyjadřuje se k užívání veř. prostranství na území městské části Brno-Slatina, které je vlastnictví Statutárního města Brna (pokud není vlastníkem stanovený jiný správce). Pokud není vlastníkem nebo správcem VP Statutární město Brno, potom je třeba mít souhlas vlastníka, správce VP - městská část se k užívání VP v souvislosti s jeho povolením v tomto případě nevyjadřuje. Městská část je však správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské části bez závislosti na jeho vlastnictví.  
 Fyzická nebo právnická osoba (dále jen subjekt) v osobě jejího statutárního zástupce nebo osoby jím zmocněné, která by chtěla VP užívat výše uvedeným způsobem. 
 Pokud je vlastníkem VP Statutární město Brno, subjekt podá písemnou žádost o povolení užívání VP s uvedením důvodu, označením místa, rozsahu a doby užívání. Na žádosti bude uveden název (jméno), sídlo (adresa), IČ, (RČ), DIČ. K žádosti bude přiložena situační mapka s vyznačením místa požadovaného dočas. užívání. V případě souvislosti se stavební činností je třeba doložit stavební povolení, příp. vyjádření stavebního úřadu, ZUK. Organizace (právnická i fyzická osoba) přiloží i výpis z OR, zřizovací listinu, ŽL apod., doklad o její registraci, případně zmocnění statutárního orgánu pro svého zástupce, který žádost vyřizuje. Žádost o povolení užívání VP může sloužit i jako "Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství". Pokud se jedná o užívání VP, ke kterému se městská část nevyjadřuje (mají jiného vlastníka či správce), je třeba podat samostatnou "Přihlášku k místnímu poplatku"! 
 Podáním písemné žádosti o povolení užívání veřejného prostranství, případně přihlášky k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Žádost o povolení zvláštního VP lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části Brno-Slatina nebo zaslat poštou, dále prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. O vydání povolení rozhodne Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina. 
 ÚMČ Brno-Slatina, všeobecný odbor 
 viz postup pro řešení životní situace 
 Formulář k žádosti o dočasné užívání VP, který slouží i jako „Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství" lze stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-Slatina nebo jej vyzvednout na všeobecném odboru ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno 
zadost_prihlaska_poplatek_VP.pdf  Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP
zadost__prihlaska_poplatek_VP.docx  Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP
 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vypočítá sazbou uvedenou v příloze vyhlášky Statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění. Poplatky lze uhradit na základě vystaveného předpisu buď v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Slatina, nebo bankovním převodem. 
 V co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů. Místní poplatek je splatný nejpozději v den začátku zvl. užívání veř. prostranství, připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, potom je možné uhradit poplatek v nejbližším následném pracovním dnu. 
 --- 
 --- 
 Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el.adrese podatelna.slatina(zavináč)brno(tečka)cz Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy. 
 01.06.2017 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku