MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://mcslatina.cz/clanek.php?id=2696

Autor: Alexandra Hradečná, asistentka
Sekce:
Datum: 08.02.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Svolání VII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2017

Svolávám VII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, které se koná dne 16.02.2017 v 18:00 hodin v sále Přemyslova náměstí 18

 

Volba sčitatelů:

Volba ověřovatelů:

Program zasedání:

 

VII/12/1 Kontrola plnění usnesení

VII/12/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření R 13/2016

b) Rozpočtové opatření R14/2016

c) Rozpočtové opatření č. Z1/2017

VII/12/3 Bytový odbor

a) Pronájem bytu s pohledávkou, Vlnitá 549/21, 627 00 Brno

b) Pronájem bytu s pohledávkou, Tilhonova 511/52B, ,627 00 Brno

VII/12/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 2002/167, p.č.2005/2 a p.č.2004/1

VII/12/5 Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2017

VII/12/6 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VII/12/7 Aktualizace přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VII/12/8 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ

VII/11/9 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/11/10 Dotazy, připomínky a podněty

VII/11/11 Závěr